3 Ağustos 2012 Değerlendirme Toplantısı - Gediz Havzası

download report

Transcript 3 Ağustos 2012 Değerlendirme Toplantısı - Gediz Havzası

1
EYLEMLER
1. Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
2. Münferit Sanayiler ve OSB Atıksu Arıtma
tesisleri
3. Katı ve Tehlikeli Atık İşleme, Geri Kazanım ve
Bertaraf Tesisleri
4. Dere Yatağının Temizlenmesi ve Islahı
5. Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma
6. Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü
7. Nehir Su Kalitesinin İzlenmesi
2
HAVZANIN GENEL DURUMU YERLEŞİM ALANLARI
İl
İlçe
Belde
Manisa
14
60
İzmir
3
3
Uşak
Kütahya
2
3
16
3
HAVZA KORUMA EYLEM PLANI KAPSAMINDA
YAPILAN TOPLANTILAR
HKEP Hazırlık Toplantısı Kapsamında;
1. Hazırlık Toplantısı 31.01.2008 tarihinde İzmir’de;
2. Hazırlık Toplantısı 28.03.2008 tarihinde İzmir’de;
D.S.İ. II. Bölge Müdürlüğü’nde yapılan ve Sayın Bakanımızın da bulunduğu
geniş katılımlı Gediz Havza Koruma Eylem Planı toplantısında plan
çerçevesinde
kurum
ve
kuruluşlar
tarafından
yapılacak
çalışmalar
görüşülmüştür.
Mayıs 2008 tarihinde Eylem Planına uygulanmaya başlanmıştır.
HKEP Değerlendirme Toplantıları Kapsamında;
1. Değerlendirme Toplantısı 12.11.2008 tarihinde Manisa’da yapılmıştır.
2. Değerlendirme Toplantısı 21.05.2009 tarihinde İzmir’de yapılmıştır.
3. Değerlendirme Toplantısı 11.12.2009 tarihinde Manisa’da yapılmıştır.
4. Belediye Değerlendirme Toplantısı 15.02.2011 tarihinde Manisa’da yapılmıştır.
5. Belediye Değerlendirme Toplantısı 26.04.2011 tarihinde Manisa’da yapılmıştır.
6. Değerlendirme Toplantısı 15.05.2011 tarihinde Manisa’da yapılmıştır.
7. Değerlendirme toplantısı 13.02.2012 tarihinde Manisa’da yapılmıştır.
8. Değerlendirme toplantısı 19.03.2012 tarihinde Manisa’da yapılmıştır.
9. Değerlendirme toplantısı 22.05.2012 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.
10. Değerlendirme toplantısı 03.08.2012 tarihinde Manisa’da yapılmıştır.
Yapılan toplantılar sonucunda;
• Havzadaki sorunlar tespit edilmiştir,
• Belediyeler, Sanayiciler, ilgili Kurumlarla bir araya
gelinerek çözüm yolları geliştirilmiştir,
• Belediyeler ve sanayiciler üzerlerine düşen görevleri
iş takvimlerine uygun yerine getirirse sorunların
çözüleceği tespitinde bulunulmuştur.
5
TEDBİR STRATEJİSİ
Dokümanlar
Strateji
Hedef
9. Kalkınma Planı (20072013)
2023’e kadar yıllar bazında
maliyetler hesaplandı.
UÇES(2007)
Çevre Kanunu
Havza Koruma
Tedbirler
Havza Koruma Eylem
Planları
Çevre Kanunu esas
alındı
11+4 (Güncelleniyor) havza için HKEP yapıldı.
- 60. Hükümet Programı
- 61. Hükümet Programı
>100.000
= 2010
50.000-100.000 = 2012
10.000-50.000 = 2014
2.000 -10.000 = 2017
-Mevcut durum tespiti,
-Havzalar önceliklendirildi,
-Hedefler öngörüldü.
Atık Su Arıtımı Eylem
Planı(2008-2012)
Tüm altyapı = 2023
- N>50.000 AAT tamamlanması
Kentsel Altyapının
iyileştirilmesi
- N<25.000 olan belediyelere
AAT için %50 hibe ve uygun
kredi
2012
2010-2015
6
Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
7
BELEDİYELER
GELİŞMELER
AÇIKLAMALAR
Manisa Merkez
(301.218)
AAT uygulama projesi İlbank A.Ş.' İlbank
Genel
ye teslim edilmiştir
inceleniyor.
Manisa Turgutlu
(119.985)
AAT B etabı için zemin etüdleri
yapılmıştır, 2. kademe üniteleri ile
ilgili
kamulaştırma
sorunları
bulunmaktadır.
Manisa Akhisar
(104.777)
AAT
inşaatının
tamamlanmış,
Manisa Salihli (97.810)
İhale sonucu 14.05.2012
kararı ile iptal edilmiştir.
Manisa Alaşehir
(47.722)
AAT
için
zemin
tamamlanmış, İlbank
bildirdiği
tamamlanmaktadır.
Manisa Kula (24.713)
İnşaatın beton
tamamlanmıştır.
Manisa Demirci
(20.350)
AAT
yer
seçimi
yapılmış,
kurumlara AAT yeriyle ilgili görüş
sorulmuştur.
%83’
Müdürlüğünce
ü AAT 2012 sonunda işletmeye
alınacaktır.
KİK 28.08.2012 tarihinde tekrar ihaleye
çıkılacaktır
etüdleri
A.Ş.’ nin
eksiklikler
kısmının
%80’i AAT 2012 sonunda işletmeye
alınacaktır.
8
BELEDİYELER
GELİŞMELER
AÇIKLAMALAR
Mevcut
AAT
ihtiyacı
karşılamamaktadır. Yeni AAT için
Kütahya Gediz (20.113)
proje
aşaması
tamamlanmış,
inşaat ihalesine çıkılacaktır
AAT 2012 sonunda işletmeye
alınacaktır.
Manisa Saruhanlı
(15.364)
Manisa Sarıgöl (13.758)
AAT projesi Çevre ve Şehircilik
2012 SUKAP listesine eklenmiştir.
Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
İlbank A.Ş. ile AAT
Manisa Gördes (10.411)
çalışmaları başlatılmıştır
projesi
İZSU İçişleri Bakanlığına yazı
yazarak arıtmasının yapılıp
yapılamayacağını netleştirecek
Manisa Selendi (6.609)
AAT yer seçimi tamamlanmış,
kamulaştırma
davası
devam
etmektedir.
Manisa Köprübaşı
(5.267)
AAT yeri için belirlenen yer DSİ' İlbank A.Ş. tarafından kanalizasyon
den satın alınacaktır.
şebeke projesi yaptırılacaktır 9
BELEDİYE
GELİŞMELER
Manisa Ahmetli (9.878)
AAT işletmede
Manisa Gölmarmara (9.734)
AAT işletmede
İzmir Kemalpaşa (73.423)
AAT işletmede
İzmir Menemen Asarlık (122.722)
AAT işletmede
İzmir Foça (28.629)
AAT işletmede
10
11
2011 SUKAP
İL
2011 SUKAP LİSTESİNDE
YER ALAN BELEDİYE LER
MANİSA
AKHİSAR
MANİSA
BALLICA
√
MANİSA
BEYOBA
√
MANİSA
DAĞDERE
√
MANİSA
KAYALIOĞLU
√
MANİSA
MECİDİYE
√
MANİSA
SÜLEYMANLI
MANİSA
ZEYTİNLİOVA
MANİSA
ALAŞEHİR
MANİSA
ULUDERBENT
√
MANİSA
YEŞİLYURT
√
MANİSA
BORLU
√
MANİSA
DEMİRCİ
√
MANİSA
İCİKLER
MANİSA
MAHMUTLAR
MANİSA
GÖRDES
MANİSA
AŞAĞIÇOBANİSA
MANİSA
KARAAĞAÇLI
MANİSA
MANİSA
MANİSA
MURADİYE
İçmesuyu
Atıksu
√AAT
√
√
√
√
√
√AAT ve Yağmursuyu
Şebekesi
√
√
√
√
2011 SUKAP
İL
2011 SUKAP LİSTESİNDE YER ALAN
BELEDİYE LER
İçmesuyu
Atıksu
MANİSA
ADALA
√
√
MANİSA
DURASILLI
√
MANİSA
GÖKEYÜP
√
MANİSA
POYRAZDAMLARI
√
MANİSA
TAYTAN
√
MANİSA
YILMAZ
√
MANİSA
SARIGÖL
√
MANİSA
BÜYÜKBELEN
MANİSA
DİLEK
UŞAK
GÜRE
UŞAK
İLYASLI
MANİSA
KOLDERE
MANİSA
MÜTEVELLİ
√
MANİSA
PAŞAKÖY
√
MANİSA
SARUHANLI
MANİSA
SELENDİ
MANİSA
DERBENT
MANİSA
TURGUTLU
MANİSA
URGANLI
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUKAP’ a
ÖNERİLEN BELEDİYELER
Manisa Gördes
2012 SUKAP LİSTESİNDE YER ALAN
BELEDİYELER
√ KANALİZASYON
Manisa Sart
TALEBİ YOK
Manisa Akselendi
TALEBİ YOK
Manisa Zeytinliova
TALEBİ YOK
Manisa Güneşli
TALEBİ YOK
Manisa Köprübaşı
TALEBİ YOK
Manisa Gökçeören
TALEBİ YOK
Manisa Hacırahmanlı
TALEBİ YOK
Manisa Halitpaşa
TALEBİ YOK
Uşak Güre
√ İÇMESUYU
Kütahya Gediz
√ İÇMESUYU
Kütahya Eskigediz
√ KANALİZASYON
Kütahya Gökler
TALEBİ YOK
Kütahya Yenikent
TALEBİ YOK
Kütahya Pazarlar
TALEBİ YOK
14
Münferit Sanayiler ve OSB
Atıksu Arıtma Tesisleri
15
OSB ADI
AKHİSAR OSB
GELİŞMELER
AÇIKLAMALAR
AAT inşaatı ihale aşamasında.
%30 u dolu. Tesisler; gıda,
yapı, kimya, makine, ağaçmobilya,
nakliye,
kağıt,
nakliye, elektrik, otomotiv,
statik
boya,
doğalgaz
kombine
çevrim
santrali.
AAT’ si olmayan tesisler var
ve bunlar uygunsuz şartlarda
deşarj gerçekleştiriyor.
2200
m3/gün
sinin
oluşmakta.
Gıda
bulunmakta.
TURGUTLU OSB
Turgutlu Belediyesi AAT’
kullanılması planlanıyor.
SALİHLİ OSB
AAT' nin 4.000 m3/gün kapasiteli
1. etabı çalışmaktadır. AAT' nin
8000 m3/gün kapasiteli 2. etabı 1. etap çalışıyor
için proje çalışmaları devam
etmektedir.
atıksu
tesisleri
16
OSB ADI
GELİŞMELER
MANİSA DERİ
SANAYİCİLERİ
AAT işletmede
MANİSA OSB
AAT işletmede
SALİHLİ DERİ
SANAYİCİLERİ
AAT işletmede
İDESBAŞ İZMİRMENEMEN SERBEST
BÖLGESİ
AAT işletmede
UŞAK OSB
AAT işletmede
ATATÜRK OSB
AAT işletmede
KULA DERİ
SANAYİCİLERİ
AAT işletmede
DEMİRCİ HALI
SANAYİCİLERİ
AAT işletmede
KEMALPAŞA OSB
AAT işletmede
AÇIKLAMALAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ile koordineli olarak ani
denetimler başlatılmıştır.
17
18
Katı ve Tehlikeli Atık
İşleme, Geri Kazanım ve
Bertaraf Tesisleri
19
Banaz
Uşak
Eşme
Sivaslı
Ulubey
Karaisalı
20
21
BİRLİKLER
GELİŞMELER
Uşak İli Sürdürülebilir Çevre Tesis
inşaatı
Yönetimi Belediyeler Birliği
üzeredir.
tamamlanmak Transfer istasyonları
yapılmaktadır.
Kütahya İli Yerel Yönetimler
Tesis Geçici Faaliyet
Katı Atık Bertaraf Tesisleri
almıştır ve faaliyettedir.
Yapma ve İşletme Birliği
İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı (Kemalpaşa,
Menemen, Foça)
Manisa İli Çevre Hizmet
Birliği
AÇIKLAMALAR
Belgesi
Tıbbi atıklar toplanmaktadır.
Menemen’ de kurulmasına karar
verilen KADDT için yeni proje
hazırlanmış, ihaleye çıkılacak.
Saruhanlı
Develi
Köyü’nde
yapılması planlanan katı atık
düzenli depolama alanı yerine 810 dönümlük orman alanı için
Uzunburun
Köyü’
nde
900 tahsise başvurulacakmış.
dönümlük
yeni
bir
alan
belirlenmiş.
İl Özel İdaresi, Salihli
Belediyesi ve Belde
Tesis için yer seçimi çalışmaları Demirci ve Köprübaşı Belediyeleri
Belediyeler Katı Atık Bertaraf devam etmektedir.
bu birliğe katılmak istiyor.
Tesisi Birliği
Turgutlu ve Ahmetli İlçe ve
Belde Belediyeleri Katı Atık
Bertaraf Tesisi Birliği
Tesis ÇED aşamasındadır.
Kula İlçesi Belediyeleri Çevre
Proje onaylanmıştır.
Birliği
AKÇEB + SOMKIRÇEB
Yer seçimi tamamlanmıştır.
IPA kapsamındadır
22
23
Dere Yatağının
Temizlenmesi ve Islahı
24
 Dere Islahı; 45 proje kapsamında 73 adet derede yaklaşık 253
km uzunluğunda ıslah yapılacaktır. 45 adet işin 4 ’ü
tamamlanmış, 13 ‘ü devam etmekte, 18 ‘i sözleşme, 10‘u ihale
aşamasındadır.
 Taşkın Zararlarının Önlenmesi; 295 adet taşkın koruma projesi
geliştirilmiş olup, projelerden 190’ ı işletmeye alınmıştır. 1 İl
Merkezi, 28 İlçe, 8 Belde, 123 Köy, ve 102.619 ha tarım arazisi
taşkın zararlarından korunmuştur.
 Geri kalan 105 taşkın koruma projesinin uygulanması halinde
15 adet ilçe, 40 adet belde ve 120 adet köy taşkın zararlarından
korunmuş
olacaktır.
25
26
27
Erozyonla Mücadele ve
Ağaçlandırma
28
 Erozyonla
Mücadele;
Gediz Havzası Koruma Eylem
Planı
kapsamında
İzmir,
Manisa ve Kütahya illerinde
2011 yılı sonuna kadar 27.340
ha alanda erozyonla mücadele
çalışması yapılmıştır.
Mera Islahı; İzmir, Manisa
ve Kütahya illeri için 2011 yılı
sonuna kadar 2.879 ha alanda
mera
ıslahı
çalışması
yapılmıştır.
29
Zirai Kaynaklı Kirliliğin
Kontrolü
30
Yayılı Kaynak Kirlenmesi Yönetimi ve Kontrolü
Nitrat Takibi
Yıllar
Nokta
Sayısı
Yapılan Analiz
Sayısı
2012
33
65
2011
6
18
2010
6
18
2009
6
18
2008
6
13
31
Envanter, Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri (suyun
kullanımı, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları)
2002 – 2012 yılları arasında
Manisa’ da çeşitli tarımsal
konularda beş gün ve daha uzun
süreli düzenlenen 381 çiftçi
kursuna 14.223 çiftçimiz katılmış
ve kursu başarı ile bitirerek
sertifika almaya hak kazanmıştır.
32
Gübre ve Pestisid Satışlarının Kontrol Altına Alınması
Gübre Tüketimi
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Azotlu (%21N)
48.020
108.871
128.077
131.518
130.494
145.925
Fosforlu (%17 P2O5)
23.200
51.034
58.407
54.002
48.674
73.007
Potaslı (%50 K2O)
4.825
10.347
9.694
6.700
12.404
12.569
Toplam
76.045
170.253
196.178
192.220
191.572
231.501
Toplam Pestisit Tüketimi
Kg
lt
2012
1.224.355
260.415
2011
3.289.748
650.527
2010
1.976.396
1.311.263
2009
2.211.471
459.488
2008
1.762.491
500.514
2010 ve 2011 yıllarında
yağışlı ve nemli hava
şartlarının uzun sürmesi
özellikle mildiyö ve
külleme ile ölükol
hastalığına karşı fungusit
kullanımını arttırmıştır.
33
Desteklemeler
İyi Tarım
Uygulamaları
Organik Tarım
Toprak Analizi
Kişi
Sayısı
Alan ( da )
Kişi
Sayısı
Alan ( da )
Kişi
Sayısı
Alan ( da )
2011
31
4.842
742
45.035
2.680
261.455
2010
120
17.496
120
17.496
2.134
220.963
2009
76
12.508
584
30.440
1.844
20.1495
2008
1
45
756
37.324
55
2.372
2011 Yılı Desteklemesi
İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi
Miktarı ( TL )
118.271,58
Organik Tarım Desteklemesi
1.125.876,61
Toprak Analizi Desteklemesi
653.642,05
34
Nehir Su Kalitesinin
İzlenmesi
35
Havza genelinde yeni izleme noktaları Su Yönetimi Genel
Müdürlüğünün “Su Kalitesi İzleme AB Eşleştirme
Projesi” kapsamında belirlenmiştir, bu noktalardan
izleme çalışmaları yapılmaktadır.
36
DENETİMLER
Denetim Sayısı
5000

2010 yılında 4895 adet tesis

2011 yılında 3385 adet tesis
4000
3000
2000
1000
0
2010
2011
37
İDARİ YAPTIRIMLAR
İdari Yaptırım Miktarı
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2010

2010 yılında 3.896.041 TL

2011 yılında 7.358.702 TL
2011
38
KAYDEDİLEN GELİŞMELER
39
40
Temmuz 2011 itibariyle:
TOPLAM NAKDİ YARDIM :
12.055.324 TL
TOPLAM KREDİ
:
31.850.000 TL
TOPLAM YARDIM
:
43.757.184 TL
Henüz Kullanılmayan yardımlar
• Alaşehir ve Salihli AAT inşaatları başlangıç aşamasındadır.
• Ahmetli Bld’ine yapılan 500.000 TL yardım yeni ulaşmıştır.
• Turgutlu 100.000 TL’lik kısım henüz kullanılmamış
41
•07.12.2011 tarihinde Gediz Havzası
revizyon çalışmaları başlatılmıştır.
Koruma
Eylem
Planı
•Gediz Havza Koruma Eylem Planı’nın başarıyla uygulanabilmesi
ve hedeflenen sonuca ulaşılması için Gediz Takip Komisyonu
oluşturulmuştur.
•Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İlbank A.Ş. ve Belediyeler atıksu
arıtma tesislerinin eylem planında belirtilen tarihlerde işletmeye
alınması için beraber çalışmaktadır.
•İlbank A.Ş. AAT projelerinin inceleme sürecini hızlandırmıştır.
•02-06.07.2012 tarihleri arasında Gediz Havzasında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü tarafından denetim
çalışmaları yapılmıştır.
42
TEŞEKKÜR
EDERİM