Transcript pobierz

„Przemoc nie jest oznaką siły lecz słabości.”

Ks. Jerzy Popiełuszko

„Przemoc wobec dzieci to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw dziecku, które narusza prawa i dobra osobiste dziecka, powodując cierpienie i szkody.”

Przemoc

wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia.

Agresja

zachowanie ukierunkowane na zewnątrz lub do wewnątrz, mające na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej.

PRZEMOC I AGRESJA wrogie gesty i miny izolowanie złośliwe filmy Przemoc i agresja emocjonalna SMS groźby na stronach internetowych manipulowanie związkami przyjaźni wyśmiewanie bicie kopanie Przemoc i agresja słowna obgadywanie plotki szantażowanie Przemoc i agresja fizyczna szarpanie poniżanie w pomieszczeniach

braku wiary we własne możliwości niesprawiedliwości depresji i nerwic

braku zaufania do drugiego człowieka

„gang” sprawca i jego poplecznicy Gang działa poprzez skuteczną perswazję.

Argumentacja perswazji odwołuje się do: • szantażu i poczucia współwiny-

„Nie mówcie, bo wszyscy jesteśmy umoczeni”

• pokusy-

„Należę do gangu, to jestem silny i mam władzę”

grupa zdominowana przez gang, lub odcinająca się od przemocy „Działanie gangu” powoduje: • strach, bierność, zagubienie, lęki • niebezpieczne sytuacje, np. w klasie, na osiedlu • depresje, samookaleczenia, bezradność

Przemoc wobec rówieśników stosują najczęściej dzieci, którym brakuje zainteresowania, troski, opieki ze strony matki lub ojca.

Nie bij mnie mamo, nie bij mnie tato, lepiej mnie przytul i przebacz za to...

Nie boję się, gdy problem mam, mogę rozmawiać, nie jestem sam.

"Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia, z niemożności kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból.”

• dowartościowywać pozytywne zachowania osób sprawiających trudności wychowawcze • pomagać w rozwijaniu talentów i wykorzystywaniu mocnych stron dla dobra innych • ułatwiać kontakty z psychologiem, terapeutą, pedagogiem • powoływać specjalne instytucje, które wspomogą rodziców i szkołę •organizować zajęcia edukacyjne, które pomogą w nauce, zaspokajaniu własnych potrzeb w pozytywny sposób

 informować osoby dorosłe o doznanej przemocy ( np. nauczycieli, rodziców, policję )  przede wszystkim wołać o pomoc, najlepiej ,,PALI SIĘ!”  nie ulegać szantażom i pokusom – być asertywnym  unikać kontaktu z osobami agresywnymi lub je ignorować  porozmawiać z osobą wywołującą agresję - „oko w oko” bez świadków  unikać miejsc, gdzie stosuje się przemoc i agresję  zadzwonić na „Niebieską Linię”

•997 - policja •998 - straż pożarna

999 - pogotowie ratunkowe

•800 283 107 – policyjny telefon zaufania

nie tylko ciebie to spotkało-niestety, co roku miliony dzieci na całym świecie doznają przemocy

to nie stało się z twojej winy: całą odpowiedzialność ponosi sprawca

nawet jeżeli nie powiedziałeś o tym od razu, to też nie ponosisz `żadnej winy

takie zachowanie to przestępstwo-prawo na całym świecie stoi po stronie pokrzywdzonego

nie musisz tego znosić, zawsze mów zaufanej osobie o takich sytuacjach i pamiętaj, że jeżeli nie powiesz - nie będzie można ci pomóc

jeżeli przeżywasz trudne chwile, wiedz, że to naturalne reakcje ofiar przemocy, które z pewnością osłabną, a z czasem miną

ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST COOL !!!

PAMIĘTAJ AGRESJA RODZI AGRESJĘ !!!

Wykonanie: Aneta Umińska