WT strategija

download report

Transcript WT strategija

Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme CCI No 2007CB16IPO006
CENTRE FOR EXCHANGE OF INFORMATION ON CROSS-BORDER
ECONOMIC COOPERATION
ENTREPRENEURSHIP - STRATEGY/PREDUZETNIŠTVO - STRATEGIJA
"The project is co-funded by EU trough the Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme”.
STRATEGIJA
Nauka i veština da se u bilo
kojoj vrsti ljudske aktivnosti
odredi GLAVNA TAČKA
NAPADA radi postizanja
uspeha, odnosno cilja.
CILJEVI - STRATEGIJE
POTROŠAČ
STRATEGIJA
CILJ
TAKTIKA
DOBIT
TOWS MATRICA
UNUTRAŠNJI
ČINIOCI
SPOLJNI
ČINIOCI
SPOLJNE ŠANSE (O)
tj. sadašnji i budući ekonomski uslovi, političke
i društvene promene,
novi proizvodi, usluge i
tehnologija
SPOLNJE PRETNJE (T)
tj. Nedostatak energije,
konkurencija i područja
slična onima u predhodnom
polju “prilika”
UNUTRAŠNJE SNAGE (S)
tj. snage u menadžmentu,
operacijama, finansijama,
marketingu, istraživanju i
razvoju, konstrukciji
SO strategija:
maksi-maksi
potencijalno najuspešnija
strategija, upotreba snaga
organizacije da bi se
iskoristile prilike
ST strategija:
maksi-mini
tj. upotreba snaga da bi
se nosilo sa pretnjama
ili ih se izbeglo
UNUTRAŠNJE SLABOSTI (W)
tj. slabosti u područjima
prikazanim u polju
“snage”
WO strategija:
mini-maksi
tj. razvojna strategija
prevladavanja slabosti
u cilju iskorištavanja
prilika
WT strategija:
mini-mini
tj. smanjivanja obima
poslovanja, likvidacija
ili zajednički pothvat
STRATEGIJSKI RIZICI
VREMENSKI HORIZONT
S
T
R
A
T
E
G
I
J
S
K
I
R
I
Z
I
K
EKSTERNI
INTERNI
KRATAK ROK
DUGI ROK
Greške u analizi sredine
su uzrok
Strategijskih grešaka
Promene u sredini čine
strategiju zastarelom
Strategijski zahtevi
prevazilaze
Prevazilaze kapacitete
sprovođenja
Postoji nekonzistentnost
između internih kapaciteta
i preferencija i strategije
PROCES IZBORA STRATEGIJE
PRVA FAZA- Identifikacija i definisanje
problema
DRUGA FAZA- Prikupljanje informacija o
preduzeću i okruženju
TREĆA FAZA- Analiziranje prikupljenih
informacija
ČETVRTA FAZA- Koncipiranje alternativa i
strategija
PETA FAZA- Analiza alternativnih strategija i
izbor optimalne varijante
KARAKTERISTIKE ALTERNATIVNIH
STRATEGIJA
STRATEGIJE
CILJEVI
PRIMENA
STABILNE
Povećati rentabilnost
U razvijenoj grani,
u stabilnoj okolini
RASTUĆE
Povećati prodaju i profit
Visok rast potreba, u
razdoblju ekonomskog
prosperiteta
DEFANZIVNE
Preživeti, ograničiti
troškove i eliminasati
gubitke
U kriznom razdoblju, i uz
veće gubitke
KOMBINOVANE
Povećati dobit i
ograničiti troškove
U ekonomski prelaznom
razdoblju, u kompleksnim
preduzećima
VRSTE STRATEGIJA
PRVI PRISTUP
DRUGI PRISTUP
AKTIVNE
PASIVNE
STABILNE
RASTUĆE
DEFANZIVNE
KOMBINOVANE
ANALIZA STRATEGIJA
STABILNOG RASTA
1. Strategija inkrementalnog rasta
2. Strategija profita ili žetve
3. Strategija pauze
4. Strategija održivog rasta
ANALIZA STRATEGIJE RASTA
1. Strategija koncetracije
2. Strategija diversifikacije
3. Strategija integracije
4. Strategija diferencijacije proizvoda
5. Strategija segmentacije tržišta
6. Strategija potpunog troškovnog vođstva
7. Strategija zaokreta
8. Strategija “strateških skokova”
9. Strategija “malih koraka”
10. Strategija zajedničkog rizika
KOMBINOVANJE STRATEGIJA
1. Simultana kombinacija
2. Uzastopna kombinacija
ANALIZA DEFANZIVNIH
STRATEGIJA
1. Ograničenja
2. Dezinvestiranje
3. Likvidacija
SWOT ANALIZA
SNAGE (S)
SLABOSTI (W)
INTERNI FAKTORI
EKSTERNI FAKTORI
ŠANSE (O)
OPASNOSTI (T)