Suport_de_curs_Tehnici_de_comunicare_P1

Download Report

Transcript Suport_de_curs_Tehnici_de_comunicare_P1

Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană, cod SMIS 22763

Beneficiar proiect: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Programul Oper ațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 http://www.fonduriadministra

ție.ro Inovație în administrație

Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană, cod SMIS 22763

Beneficiar proiect: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Programul Oper ațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 http://www.fonduriadministra

ție.ro Inovație în administrație

 * parte importantă a vieţii noastre * 70-80% din timpul de muncă îl petrecem comunicând într-o formă sau alta * Presupune un emiţător şi un receptor * ascultarea – o abilitatea de comunicare foarte des invocată recent – doar un sfert din ceea ce ni se spune ascutăm, iar restul timpului visăm sau ne decontectam cu totul

 *

9% SCRIEM

*

16% CITIM

*

30% VORBIM

*

45% ASCULTĂM

*

În şedinţe (utilizate pentru luarea deciziilor) – ascultăm, scriem, vorbim

*

Potrivit unui studiu se pierd anual 37 mild. dolari din cauza unor şedinţe inutile

*

Cursul îşi propune să dezvolte abilităţi care te vor ajuta să comunici mai bine, prin : * înţelegerea scopului procesului de comunicare * analiza audienţei * comunicare verbală şi nonverbală * oferirea unui impact mai mare comunicării *

Când comunicăm: * Ce vrem să spunem?

* Ce spunem, de fapt?

* Ce aude cealaltă persoană?

* Ce crede că aude cealaltă persoană?

* Ce vrea să spună cealaltă persoană?

* Ce spunde, de fapt, cealaltă persoană?

* Ce aud că spune cealaltă persoană?

* Ce cred că aud că spune cealaltă persoană?

*

*

Comunicarea poate fi confuză!!!!

*

Dacă nu ştim să comunică eficient este ca şi când am vorbi o altă limbă!

*

*

* Comunicarea – unul dintre cele mai vechi comportamente umane * Communication apprehension – Aprehensiune în comunicare * TEST DE EVALUARE PERSONALĂ APREHENSIUNII ÎN COMUNICARE (Chestionar) A *

Scorul:

* Discuţii de grup: 18 + scorul la întrebările 2, 4 şi 6 – scorul la întrebările 1, 3 şi 5 * Şedinţe: 18 + scorul la întrebările 8, 9 şi 12 – scorul la întrebările 7, 10 şi 11 * Conversaţii interpersonale: 18 + scorul la întrebările 14, 16 şi 17 – scorul la întrebările 13, 15 şi 18 * Public speaking: 18 + scorul la întrebările 19, 21 şi 23 – scorul la întrebările 20, 22 şi 24.

* Se însumează scorul pentru cele patru categorii. Se va obţine o sumă între 24 şi 120 de puncte.

*

Comunicarea:

* Intrapersonală * Interpersonală * Grupuri mici * Organizaţională * De masă * Publică *

Fiecare dintre aceste forme ale comunicării este influenţată de 2 factori importanţi:  cultura şi  tehnologia.

*

http://www.podca22763.ro

Principiile comunicării interpresonale

* Principiul 1: Comunicarea interpresonală nu poate fi evitată (NU se poate să NU comunicăm!!!) * Principiul 2: Comunicarea interpresonală este ireversibilă * Principiul 3: Comunicarea interpresonală este simbolistică * Principul 4: Comunicarea interpresonală presupune respectarea unor reguli * Principiul 5: Comunicarea interpresonală se învaţă * Principiul 6: Comunicarea interpersonală presupune conţinut şi relaţie *

Caz: Citiţi următoarea discuţie care are loc între o mamă şi fiul ei:

* Fiul: Mamă, l-am vazut pe tatal lui Marius conducând o motocicletă astăzi. * Mama: Serios?Cred că a fost interesant să-l vezi. Tatăl lui Marius este domnul Popescu.

* Fiul: Care este numele dânsului?

* Mama: domnul Popescu * Fiul: Nu, mamă,care este numele lui adevărat?

* Mama: Dragă, ţi-am spus, domnul Popesu.

* Fiul: Dar el nu are un nume adevărat, aşa cum am şi eu?

* Mama: Copiii îi spun domnul Popesu. Adulţii îi spun Gicu. * Fiul: De ce nu pot să-i spun şi eu Gicu?

* Mama: pentru că nu eşti adul şi pentru că este mai în vârstă decât tine. *

Mituri despre comunicarea interpersonală: * Comunicarea probemele interpersonală rezolvă toate * Comunicarea interpersonală este întotdeauna un lucru bun * Comunicarea interpersonală este ceva banal * Comunicarea interpresonală este sinonimă cu relaţiile interpersonale *

locale Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană, cod SMIS 22763

Beneficiar proiect: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Programul Oper ațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 http://www.fonduriadministra

ție.ro

Inovație în administrație

*

...îmi închid cheile în maşină

...copiii fac probleme la şcoală ...soţul vine acasă târziu ...prietenul meu uită de întâlnire ...stau târziu la lucru ...soţul meu citeşe în timp ce vorbesc ...seful meu se încruntă când îi spun părerea ...părinţii mei nu mă înţeleg ...mi s-a stricat calculatorul ...s.a intrat cu papuii murdari pe covorul proaspăt curăţat de mine *

Furios

Rănit Respins Ca şi un looser Neiubit Nu pot să fac nimic bine Aşa mi-a fost dat să fie Depăşit Nebun Ieşit din fire

* Faceţi asocierile în cazul dumneavoastră!

Excerciţiu:

* Gândiţi-vă la 3 circumstanţe asemănătoare. Cum vă simţiţi atunci când vi se întâmplă? În care dintre ele vă simţiţi cel mai rău? În care dintre situaţii ai fi cel mai motivat să schimbi ceva?

*

* În tabelul următor treceţi trei circumstanţe pe care aţi dori să le schimbaţi! Pentru fiecare menţionaţi cum vă simţiţi:

CÂND........

CÂND........

CÂND........

MĂ SIMT .....

MĂ SIMT .....

MĂ SIMT .....

*

Emoţiile.....

* ne fac să simţim că trăim * ne ajută să luăm decizii mai bune * pun energie în acţiunile noastre * sunt o parte din noi (nu reprezintă toată identitatea noastră) *

*

Emoţiile sunt un instrument trebuie să ne ajute şi nu să ne controleze în acţiunile noastre!

are Primul pas în controlul emoţiilor îl reprezintă cunoaştera acestora!

*

Gândurile...

* * * Se referă la conversaţii, gânduri şi convingeri pe care o persoană le are cu sine însăşi despre sine, despre alţii, despre un anumit context.

Conversaţii pe care persoanele le poartă cu ele însele Pot sau nu pot să aibă legătură cu ceea ce spun alţii *

Excerciţiu:

* Care dintre „sentimentele” exprimate în Tabelul din exerciţiul 1 sunt emoţii şi care doar gânduri/impresii?

* Pentru cele pe care le-aţi clasificat ca fiind doar gânduri, menţionaţi sentimentele ce pot sta la baza lor.

*

Mă simt.....

Emoţie sau Gând Furios Rănit Respins Ca şi un looser Neiubit Nu pot să fac nimic bine Aşa mi-a fost dat să fie

Gând

Depăşit Nebun Ieşit din fire

Sentiment * -

Sentimente

respins, rănit, deprimat, dezamăgit - -

Mesajele primite de la subconştinet ne spun ceea ce credem:

-

Despre noi Cât de în siguranţă sunt alţi oameni Ce este bine, rău sau înspăimântător

-

Ce înseamnă anumite lucruri.

*

Cum funcţionează subconştientul? Exemplu: Într-o zi când tocmai încerca să-i spună şefului său noua idee, sunconştientul problemă.

a observat că şeful se încruntă. Atunci când se încruntă şeful, el ştie că este o Subconştienul îi spune: „Şefului nu-i place ideea mea!Încep să mă simt stânjenit!Cum de mi-a trecut prin cap că aş putea avea idei valoroase?” A înregistrat mesajul, încetează în a-şi mai împărtăşi ideea şi îşi cere scuze său.

*

*

Exemple de situaţii (

când

), gănduri (

ce îmi spun mie

) şi sentimente (

ce simt

) Când....

Primesc în mod neaşteptat o sumă de bani (100 de euro) Ce îmi spun mie...

Nu-i merit. Ar trebui să-i ofer cuiva care chiar are nevoie de ei

Ce simt....

Vinovăţie, tensiune în stomac,

Cineva îmi cere ajutorul Cineva împărtăşeşte o problemă Îmi împărtăşesc frustrarea şi cineva mă întrerupe şi îmi spune ce să fac

Dacă nu fac ce îmi cer, nu o să mă mai placă Îmi spun că trebuie să o rezolv şi le spun ce să facă Îmi spun că sentimentele mele nu contează şi că nu sunt suficent de deştept să am grijă de mine Ragil, pierdut, fără ajutor, depăşit de sitiaţie, umeri căzuţi Nelinişte, stomac strâns Ruşinat, prost, crampe îm stomac, vreau să plec

Am nevoie de ajutorul cuiva Cineva din preajma mea se poartă întru-un mod stânjenitor

Îmi spun că dacă cer cuiva ajutorul şi mă refuză înseamnă că nu mă place Mă întreb de ce fac asta. Vreau să-l fac să se oprească Frica de respingere, slăbiciune, insecuritate, timiditate, umeri căzuţi, inima bate repede Furie, agitaţie, fălci încleştate, paşi neliniştiţi

Exerciţiu:

Din Tabelul 2. Atunci când.....mă simt...., preluaţi colona cu „mă simt...” şi treceţi cele trei situaţii în prima coloana a tabelului de mai jos. De asemenea, din Tabelul 3 preluaţi din coloana mă simt...” sentimentele care se potrivesc cel mai bine circumstanţelor alese şi treceţi-le în coloana a treia a tabelului de mai jos. La final, completaţi în coloana „Mă gândesc la...

Când...

Când...

Când...

Îmi spun că...

Îmi spun că...

Îmi spun că...

Şi mă simt...

Şi mă simt...

Şi mă simt...

*

*

Exerciţiul 1:

Priviţi imaginea. În timp vă aflaţi pe stradă se aude zgomotul de la sirena poliţiei şi se aud zgomote de cauciucuri arse. Te grăbeşti să taversezi strada.

Precizaţi: * date senzoriale * interpretarea datelor personale * gânduri * emoţii * comportament.

*

Priviţi imaginea de mai sus. Ce observaţi: * * un bărbat cu un şerveţel cu care îşi sterge nasul un vecin curios * un extraterescu pregătit Pământul ă să invadeze * * un vecin, costumat în marţian, care te spionează altceva.

*

locale Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană, cod SMIS 22763

Beneficiar proiect: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Programul Oper ațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 http://www.fonduriadministra

ție.ro

Inovație în administrație

*

Caz: Şeful lui X i-a cerut să scrie un memo privind programul său muncă – şcoală. Compania la care lucrează este leader pe piaţa de software. Tinerii studenţi au şansa să lucreze cu timp parţial, astfel încât sporesc şansele de a fi angahaţi după absolvire, dacă muncesc bine. Şeful i-a cerut ca acest memo să fie scurt şi la obiect.

*

*

X a înţeles că trebui e sp explice cum se va desfăşura programul ei la companie. A început să scrie. Mai întâi a descris pe o pagină experienţa ei în legătură cu programele anterioare muncă – şcoală. Apoi a explicat experienţa a două dintre prietenele ei. Apoi a vorbit despre câteva astfel de programe despre care a citit în ziare. A încheiat cele 5 pagini şi s-a semnat!

*

ADEVĂRAT SAU FALS?

* Atunci când scrii pentru alticineva este foarte important să-ţi cunoşti cititorul. * Sunt 3C ai unui rezumat de succes: clar, concis, corect * Mailurile de afaceri pot utiliza texte si imagini predefinite sau argou-uri. * Scrisorile de intenţie pot avea până la 2 pagini lungime.

*

*

ARISTOTEL: „Gândeşte ca un om înţelept şi scrie ca un om obişnuit!”

*

*

* Cum poţi fi sigur că cineva îţi va citi documnetul scris?

* Cum poţi fi sigur că cineva îşi va aminti ce ai scris în document?

*

*

CHARLES OSGOOD: „Dacă nu reuşeşti să prezinţi într-o frază sau două intenţia ta, înseamnă că nu eşti suficient de bine focusat!”

*

* Cum îţi defineşti clar scopul? Exemplu: trebuie să-ţi convingi conducerea că este nevoie de mai multe calculatoare în biroul în care lucrezi.

*

Comunicarea în scris:

* * * să convingi să explici să descrii *

Reguli eficientă: pentu o comunicare scrisă * Scrie cele două propoziţii care să rezume ce vrei să comunici înainte de orice altceva * Stabileşte dacă motivul pentru care scrii e să convingi, explici sau descrii * Nu include propoziţii care nu au legătură cu scopul propus.

*

Exerciţiu: Alcătuieşte două propoziţii sumative pentru fiecare dintre scopurile enunţate mai jos: * Să convingeţi un angajator să vă angajeze * Cum v-aţi petrecut vacanţa/concediul * Ce înseamă să fi bun la locul de muncă pe care îl aveţi * Cum s-a desfăşurat ultima sedinţă la care aţi participat *

* A scrie pentru cel care citeşte (receptorul mesajului)....

* Cine sunt cei care vor citi textul pe care l-ai scris?

*

Întrebări pe care să ţi le pui despre cititorii textului tău: * Cine sunt ei?

* Ce vor să ştie despre acel subiect?

* Care este atitudinea lor faţă de acel subiect?

* De ce i-ar interesa acel subiect?

*

Înainte de a scrie un text, trebuie sa ştii: * Ce poţi să spui * Ce nu poţi să spui * La ce se aşteaptă cei care îl vor citi *

Regului de a cititor/receptor: scrie un text pentru un anumit * * * Aminteşte-ţi că tot ceea ce scri este pentru o anumită persoană/anumite persoane Înainte de a începe să scri află cât mai multe despre acea persoană Axează-te pe ceea îl interesează pe receptor * NU omite nici o informaţie importantă pentru cal care citeşte

* UITĂ că atitudinea celui care citeşte va influenţa modul în care va răspunde la ceea ce ai scris * NICIODATĂ nu face presupuneri că cel care citeşte cunoaşte lucruri pe care de fapt nu le cunoaşte *

locale Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană, cod SMIS 22763

Beneficiar proiect: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Programul Oper ațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 http://www.fonduriadministra

ție.ro

Inovație în administrație

*

Comunicarea nonverbală: * Toate acele comportamente, altele decât exprimarea orală, care au rolul de a transmise un mesaj între două sau mai multe persoane.

*

* Competenţele nonverbale.

de comunicare nonverbală presupun codare şi decodarea unor mesaje * Indivizii tind să se adapteze comportamentului altora; cu cât se adaptează mai bine , cu atât sunt mai capabili să înţeleagă conţinutul unui mesaj.

*

* Principiul 1: Comunicarea nonverbală este adesea ambiguă – poate avea înţelesuri diferite pentru pesroane diferite *

* Principiul 2: Comunicarea nonverbală sprijină conversaţia * Principiul 3: Comunicarea nonverbală este mai credibilă decât ce averbală * Principul 4: Comunicarea nonverbală poate intra în conflict cu cea verbală *

* Coduri ale comunicării non-verbale

Coduri Audio-vizuale Contact Loc şi timp

*

Categorie nonverbală

Mişcarea corpului Atractivitatea fizică Mimica feţei Exclamaţiile Tactil (atingeri) Spaţiu personal Mediu (culoare, lumină, decor) Timp

a.

Coduri audio-vizuale

* Chinetica – miscările corpului şi cum le utilizează indivizii pentru a comunica * Cele mai importante elemente sunt gesturile şi postura corpului

Gesturile:

* Trebuie analizate în funcţie de context * Gesturile pot fi: de confirmare, care anunţă ceva, caută ceva sau care oferă permisiunea *

Poziţia corpului:

* Postura corpului este rezultatul stării de tensiune pe care o avem * Poziţia corpului este dată de orientarea picioarelor, a umerilor, a capului *

Atractivitatea fizică:

* - joacă un rol important în felul în care ne judecă alţii * - dimensiunea corporală, culoarea pielii, culoarea şi forma coafurii, caracteristicile feţei * - foarte importante sunt lucrurile pe care le purtăm *

Expresia feţei:

* * * - expresiile faciale acoperă toată gama de emoţii, de la furie la exuberanţă - ochiii sunt parte a feţei cu cel mai puternic potenţial pentru comunicare - zâmbetul este unul dintre comportamentele non-verbale universale *

Paralimbajul (vocea):

* - tonul şi tremurul vocii * - pauzele de tăcere *

Exerciţiu:

* Încercaţi să spuneţi următoarea frază, exprimând exasperarea, învinovăţirea şi preţiurea: „Chiar ai facut-o de data asta!” *

b. Contactul

- Se referă la atingeri şi la la spaţiul personal *

Atingerea poate avea câteva funcţii: * Utilizată pentru a aprecierea, afecţiunea) exprima afecţiunea (sprijinul, * * Utilizată pentru a controla sau direcţiona comportamentul cuiva Ţin de ritualuri zilnice (strânsul de mână) * Poate intra în sarcinile de serviciu (dentist, hair-style) * * Pentru a exprima afecţiunea şi a felicita pe cineva în acelaşi timp Se poate intâmpla accidental *

c. Spaţiul personal:

* Se referă la distanţa dintre noi şi ceilalţi * Spaţiul intim – rezervat persoanelor foarte apropiate (prieteni apropiaţi, membri familie, parteneri) / - până în 0.45 m * Spaţiul personal – este spaţiul pe care îl folosim în conversaţii (de la 0.45 m la 1.21m) * Spaţiul social – este rezervat relaţiilor profesionale şi a celor interpersonale formale (între 1.21 m şi 3.65 m) * Spaţiul public – acest spaţiu (peste 3.65 m) permite vorbitorului să vadă tot auditoriul căruia îî vorbeşte la un moment dat * Comunicarea nonverbală

* Teritorialitatea – măsura în care deţinem un anumit spaţiu *

d.

Locul şi timpul

* Comunicarea non-verbală include şi locul (mediul) şi timpul Mediul fizic: * mirosul, suntelele, dezordinea *

Trei factori importanţi care afectează comunicarea interpersonală:

*

culoarea

*

lumina

*

amenajarea încăperii

*

Timpul:

* comunicarea poate influenţa perdeperea timpului, iar timpul restricţionează comunicarea

Trei sisteme de timp:

* timpul tehnic : măsurarea ştiinţifică a timpului * timpul formal: învăţat din societate * timpul informal: punctualitate, durată *

Căi pentru eficientizarea comunicării non-verbale: * corelarea comunicării verbale cu cea non-verbală * nu trebuie uitat caracterul ambiguu al comunicării non verbale; interpretează corect * monitorizează-ţi propriul comportament non-verbal (fi conştient de cum spui, de proximitatea ta cu alte persoane, de modul în care foloseşti contactul fizic sau tăcerea) * cere părerea altora * plasează comunicarea nonverbală în context *

Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice locale şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană, cod SMIS 22763

Beneficiar proiect: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Programul Oper ațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 http://www.fonduriadministra

ție.ro

Inovație în administrație

* Ascultarea eficientă – diferenţa dintre a auzi şi a asculta *

A auzi

– unda sonoră ajunge în urechea internă, fără ca stimulul să fie interpretat *

A asculta

– a recepta, aminti, evalua şi răspunde la stimuluii sonori *

*

A recepta:

* suntem selectivi în a recepta mesaje sonore datorită relevanţei acestora pentru noi sau gradului de concentrare asupra lor Îmbunătăţirea receptării: * * trebuie eliminate orice zgomote suplimentare sau bariere fizice care pot afecta receptarea mesajului sonor nu trebuie întreruptă receptarea mesajului *

A răspunde:

* a oferi feed-back celuilalt participant la comunicarea interpersonală * feed-backul poate fi verbal şi/sau nonverbal (bunii ascultători oferă feed-back păstrând contactul vizual cu cel care comunică şi având o postură deschisă a corpului) *

Îmbunătăţirea răspunsului:

* acceptarea punctului de vedere al celuilalt * asumă-ţi propriile idei şi cuvinte, nu le amesteca cu ale celuilalt * nu pleca de la presupunrea că ideile tale sunt universale *

*

A reaminti:

* presupune înţelegerea mesajului, memorarea lui şi reamintirea acestuia * reamintirea poate fi imediată, pe termen scusr sau pe termne lung * depinde de capacitatea oamenilor de memorare *

Strategii care pot îmbunătăţi capacitatea de reamintire: * repetarea informaţiei te poate ajuta să-ţi clarifici anumiţi termeni şi dacă receptarea mesajului a fost făcută adecvat * utilizarea unor mnemonice (repere logice), precum abrevierile

Evaluarea mesajului

Atunci când ascultăm critic, evaluăm mesajul din trei puncte de vedere: * * stabilim dacă suntem de acord sau nu cu ceea ce se transmite plasăm mesajul într-un anumit context * evaluăm dacă mesajul are sau nu valoare pentru noi *

Atunci când evaluăm un mesaj trebuie să înţelegem diferenţa între: * fapte * inferenţe şi * opinii *

Recomandări pentru îmbunătăţirea abilităţii de a evalua mesaje: * încearcă să înţelegi ce vrea să spună * trebuie sa fi pregătit să-ţi schimbi opinia *

Ascultăm pentru: * * * a acumula informaţii * a primi un sfat * amuzament a-i ajuta pe alţii înţelegere culturală. *

Ascultarea este importantă pentru: * relaţiile pe care le avem cu alţii * * * este utilizată de trei ori mai mult decât vorbitul şi de patru ori mai mult decât scrisul şi cititul angajatorii apreciază ascultarea ca una dintre cele mai importante abilităţi la locul de muncă este apreciată ca fiind abilitatea secolului 21 *

Bariere: de ce nu ascultăm?

* Din cauza zgomotului * Din cauza unei cantităţi prea mari de informaţii * Din cauza complexităţii mesajului * Din cauza lipsei de pregătire * Din cauza preocupării * Din cauza diferenţei de timp între interpretarea cuvintelor şi viteza cu care sunt receptate de creier * Din lipsa obiceiului de a asculta * Ascultare selectivă *

*

Stiluri de ascultare

* Stilul centrat pe oameni * Stilul centrat pe acţiune * Stilul centrat pe conţinut * Stilul centrat pe timp *

Alegeri pentru o ascultare eficientă: * Evaluarea abilităţilor curente de a asculta * Pregătirea pentru a asculta * Empatia * Feed-back lipsit de judecare *

locale Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a administraţiei publice şi a instituţiilor deconcentrate din judeţul Alba prin furnizare de programe de instruire pentru dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de comunicare în sfera publică şi comunicare în limba străină ale angajaţilor, cu scopul atingerii unor cerinţe şi standarde impuse de Uniunea Europeană, cod SMIS 22763

Beneficiar proiect: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Programul Oper ațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 http://www.fonduriadministra

ție.ro

Inovație în administrație

*

* Utilizăm tehnologia pentru a comunica de mai bine de 100 de ani * Tehnologia influenţează relaţiile pe care le avem cu ceilalţi *

Tehnologia este: * Universală * Paradoxală şi * Puternică *

Mesajele electronice:

* * * * fii succint atunci când este necesar scrie literal fii politicos respiră adânc. *

Receptarea mesajelor electronice:

* * arată empatie pe cât este posibil ascultă dincolo de cuvinte *

Evaluare finală!