A megszűnő nemzetiségi önkormányzatokkal

Download Report

Transcript A megszűnő nemzetiségi önkormányzatokkal

A megszűnő nemzetiségi
önkormányzatokkal kapcsolatos
feladatok
jegyzői értekezlet
Kecskemét, 2014. szeptember 24.
Előadó: Varga-Győrfi Dóra
Megszűnő nemzetiségi önkormányzatok

Az előadás részei:

I. Njtv. szerinti elszámolási kötelezettség

II. Gazdálkodási jogszabályok alapján elkészítendő költségvetési
beszámoló

III. Pénzeszközökkel való elszámolási kötelezettség

IV. Egyebek
Vonatkozó jogszabályok

Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet
(Áhsz.)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) korm. rendelet (Ávr.)

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.
(XII.29.) korm. rendelet (korm. rendelet)

A polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról
szóló 26/2000. (IX.27.) BM rendelet (BM rendelet)
I. Njtv. szerinti elszámolási kötelezettség
 Nemzetiségi önkormányzat elnöke
kormányhivatalnak
adott nemzetiség országos
nemzetiségi önkormányzatának
nemzetiségi vagyon , ezen belül az állami
támogatás jogszerű és időarányos felhasználásáról (Njtv. 140. § (1), 141. § (1))
vagyon átadása (Njtv. 138 .§ (2))
munkakör átadása a 26/2000. (IX.27.) BM
rendelet alapján
II. Költségvetési beszámoló

A költségvetési beszámolót a helyi önkormányzat hivatala készíti
el (Áhsz. 34. § (1))

A költségvetési beszámoló elkészítésének határideje a nemzetiségi
önkormányzat megszűnését követő 60 nap (Áhsz. 34. § (1))

A mérleg fordulónapja a megszűnés napja (Áhsz. 7. § (3))

A költségvetési beszámolót és a vagyon átadásáról-átvételéről
készült jegyzőkönyv 1-1 aláírt példányát a helyi önkormányzat
hivatala őrzi meg

További sajátos feladatok: Áhsz. 49/B. §
III. Pénzeszközökkel való elszámolási kötelezettség


Állami támogatás jogszerű és időarányos elszámolása jogszabály
alapján

Működési és feladatalapú költségvetési támogatás

Jogszerűség: korm. rendelet 2. § (5) (működési támogatás és 4. § (5)
(feladatalapú támogatás)

Időarányosság: korm. rendelet 1. § (3)

Visszafizetendő állami támogatás megállapítása évekre lebontva
Pályázati támogatások, helyi önkormányzattól kapott
támogatások elszámolása szerződések, megállapodások alapján
IV. Egyebek


Törzskönyvi nyilvántartásból való törlés (Ávr. 167/E. § (3) b))

Törlési kérelem

Jegyző nyilatkozata, amely tartalmazza a törzskönyvi
nyilvántartásból való törléshez szükséges adatokat
Adószám megszüntetése

Törzskönyvi nyilvántartásból való törléssel automatikusan törlésre
kerül
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!