prezentáció

download report

Transcript prezentáció

KEOP-2007-2013
ENERGETIKAI PÁLYÁZATI
LEHETŐSÉGEK UNIÓS
FORRÁSBÓL
Körtvély Zoltán
ügyvezető
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ NKft.
Az NKEK Nonprofit Kft.
a támogatási intézményrendszerben
Szaktárcák
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
A feladatkörben érintett miniszterrel
egyeztetve
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezet és Energia Operatív Program
Irányító Hatósága (NFÜ KEOP IH)
OP tervezésének, programozásának és
megvalósításának koordinációja
KSZ:Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
OP végrehajtása,
támogatási konstrukciók lebonyolítása
Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) pályázati rendszerek
2007-2013
Rendelkezésre álló források:
• 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések,
keret: 734.5 Mrd Ft
• 2. prioritás: Vizeink jó kezelése, keret: 406.5 Mrd
Ft
• 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése,
keret: 37.7 Mrd Ft
• 4. prioritás:
A megújuló energiaforrás-felhasználás
növelése, keret: 110.6 Mrd Ft ÚJ: 40 Mrd Ft
• 5. prioritás:
Hatékony energiafelhasználás, keret: 108.0
Mrd Ft ÚJ: 65 Mrd Ft
• 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás,
keret: 21.5 Mrd Ft
• 7. prioritás: Projekt előkészítési prioritás, keret:
54.4 Mrd Ft
KEOP energetikai pályázati indikátorok
2007-2014
Operatív Program indikátorok:
• A megújuló energiahordozó (villamos + hő energia) felhasználás:
29,3 PJ /év
• A megújuló energiahordozó bázisú villamos-energia termelés:
3,4 PJ /év
• Energiahatékonyság révén megtakarított energiahordozó:
2,7PJ /év
•Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése:
1400 Kt /év
KEOP energetikai pályázatok számokban
2007-2012
2000
1610
1500
1000
947
1127
Beérkezett pályázat
(db)
668
Támogatott pályázat
(db)
500
0
KEOP-4
140
KEOP-5
300
124.7
262.2
120
250
100
88.9
80
62.9
60
47.8
40
Igényelt
támogatás (Mrd
Ft)
Megítélt
támogatás (Mrd
Ft)
200
150
139.8
100
Beruházási költség
igény (Mrd Ft)
131.6
75.9
50
20
0
0
KEOP-4
KEOP-5
KEOP-4
KEOP-5
Támogatott
beruházási költség
(Mrd Ft)
KEOP kifizetések alakulása
2008-2013
KEOP Kifizetés
350,000,000,000
300,000,000,000
250,000,000,000
200,000,000,000
150,000,000,000
100,000,000,000
50,000,000,000
2008-2011. év
2012. év
január
december
november
október
szeptember
augusztus
július
június
május
április
március
február
január
0
2013. év
KEOP energetika - tapasztalatok
2007-2012
• Szerződéskötési szakasz:
• Sajátforrás igazolás hiánya
• Biztosíték adási kötelezettség
• Engedélyezési folyamatok elhúzódása
• Folyósítási szakasz:
• Nagy számú műszaki tartalom változás
• Alátámasztó dokumentumok hiányossága
• Nem megfelelő teljesítés igazolások
ÚSZT 2012–2013
KEOP-4. Megújuló energia forrás felhasználás
növelése
Azonosító kód
KEOP-4.8.0
KEOP-4.10.0
Pályázati felhívás címe Kedvezményezett
Új Pénzügyi konstrukció
(visszatérítendő
támogatás)
Megújuló energia alapú
hő- és villamos energia
termelés
vállalkozás,
önkormányzat,
egyház, nonprofit
központi
költségvetési szerv,
önkormányzat,
egyház, nonprofit
vállalkozás
Megjegyzés
Egyfordulós,
tervezett beadás /
2013 március
közepétől
Könnyített
egyfordulós/
tervezett beadás:
2013 február.
18.,25.-től.
4.10/C
felfüggesztve
ÚSZT 2012-2013
KEOP-5. Hatékony energia felhasználás
Azonosító kód
Pályázati felhívás címe
KEOP-5.4.0.
Távhő - szektor energetikai
korszerűsítése, megújuló
energiaforrások
felhasználásának lehetőségével
KEOP-5.5.0
Épületenergetikai és közvilágítás
korszerűsítések opcionálisan
megújuló energiaforrás
felhasználásával kombinálva
KEOP-5.6.0
Központi költségvetési szervek
energiahatékonysági
beruházásai
Kedvezményezett Megjegyzés
távhőtermelő és
szolgáltató
felfüggesztve
Önkormányzat,
egyház nonprofit
felfüggesztve
vállalkozás
központi
költségvetési
szervek és
intézményeik
pályázható
KEOP energetika pályázatok
2013-2015
Várható támogatott pályázati darabszám
•
•
KEOP 4
KEOP 5
1000-1200 db
700 db
Támogatói döntés
•
Utolsó döntés meghozatala 2013 ősz közepe
Megvalósítás (Záró elszámolás tervezett határideje)
•
2015 nyár vége
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!
www.nkek.hu
www.nfu.hu