Széchenyi 2020

download report

Transcript Széchenyi 2020

NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM
Új programozási időszak:
Széchenyi 2020 - Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program
MILOS KATALIN - Pályázatkezelési
Főosztályvezető,
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság
Új intézményi rendszer – 2014. április 15-től
Feladatok:
• 2007-2013 fejlesztési időszak GOP
• 2014-2020 fejlesztési időszak GINOP
Gazdaságfejlesztési Programok
Ügyfélszolgálata
Telefonszám: +36 40 200 617
Email cím:
[email protected]
Személyes ügyfélszolgálat:
Budapest, Váci út 81-83. földszint
Nyitva tartási idő:
Hétfő - Csütörtök 09:00-16:00
Péntek 09:00-13:30
EU 2007 – 2013 időszak
számokban
Zala megye
GOP Összesen
EU 2007-2013
Beérkezett pályázatok
4 315 db
42 643 db
130 526 db
Támogatott pályázatok
2 403 db
25 377 db
68 813 db
183,1 Mrd Ft
1,080 Mrd Ft
9,572 Mrd Ft
Hatályos szerződések
2 255 db
25 332 db
65 117 db
Leszerződött összeg
170,8 Mrd Ft
1,064 Mrd Ft
9,054 Mrd Ft
Kifizetett pályázatok
2 079 db
23 687 db
61 229 db
120,2 Mrd Ft
0,761 Mrd Ft
6,218 Mrd Ft
Megítélt támogatás
Kifizetett összeg
Forrás:www.szechenyi2020.hu 2014.09.30-i adatok
Széchenyi 2020
Új programozási időszak, új arculat bevezetése
egyszerű
praktikus
költséghatékony
ügyfélbarát
kevesebb
adminisztráció
kézzel fogható
szerkeszthető
sablonok
érthető
letölthető
ÚJ
Széchenyi 2020
új programozási időszak, új arculat bevezetése
• szerződött ügyfeleink részére az Új
Széchenyi
Terv
Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és a
2014. július Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv az
irányadó.
11. előtt
• szerződött ügyfeleink számára a Széchenyi
2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási
Útmutató és Arculati
2014. július Kötelezettségei
Kézikönyv (Széchenyi 2020 KTK)
11. után
KTK
Arculat
KTK
2020
2014 - 2020 - Széchenyi 2020
• Fejlesztési források 60%-a
gazdaságfejlesztésre
• E-ügyintézés papíralapú pályázatbenyújtás
helyett
• Eljárásrend egyszerűsítés
• Közszféra esetében pályáztatási folyamat
kiváltása
• Nagyobb hangsúly a visszatérítendő
támogatásokra
Széchenyi 2020
8 OPERATÍV PROGRAM
1. Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP)
2. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP)
3. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
4. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
(KEHOP)
5. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
6. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
7. Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program
(VEKOP)
8. Vidékfejlesztési Program (VP)
GINOP prioritásai
EU Bizottság részére benyújtott 2014.06.07-i verzió
alapján, amely a Bizottsággal történő egyeztetés során
módosulhat:
1. Kis- és középvállalkozások fejlesztés
2. Kutatás-fejlesztés, innováció
3. Infokommunikációs fejlesztések
4. Energia
5. Foglalkoztatás és képzés
6. Turizmusfejlesztés
7. Pénzügyi eszközök
GINOP 1. prioritása (KKV)
1. Vállalkozói kultúra terjesztése (pl. tanácsadás, üzleti
modell, üzleti terv, piackutatás)
2. Modern üzleti infrastruktúra megteremtése (pl.
logisztikai központok, ipari parkok)
3. Kapacitásbővítés (pl. eszköz- és géppark fejlesztés,
telephelyfejlesztés) növekedésorientált KKV-knak
4. Hálózatosodás és piacra jutás (pl. beszállítók,
klaszterek, külpiacra jutás, turisztikai desztináció)
GINOP 2. prioritása (K+F+I)
1. Vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának
ösztönzése (pl. termékfejlesztés, kapacitásfejlesztés,
innovációs szolgáltatások és tanácsadás)
2. Stratégiai K+F+I együttműködések támogatása (pl.
vállalkozások és kutatóhelyek közös K+F projektje,
versenyképességi és kiválósági programok, S3
fókusz)
3. K+F+I infrastruktúra és kapacitások bővítése a
nemzetközi kiválóság érdekében (pl. kutatóhelyi
műszerállomány, ELI program, ESFRI projektek)
GINOP 3. prioritása (IKT)
1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése (pl. IKT
termékek és szolgáltatások fejlesztése)
2. Digitális gazdaság fejlesztése (pl. IKT eszközök,
szolgáltatások vásárlása, bevezetése vállalkozások
számára)
3. Digitális felzárkózás és közösségi hozzáférés (pl.
hátrányos helyzetű területek Internet elérése, eszolgáltatások bővítése)
4. Szélessávú hálózatok fejlesztése (vállalkozások,
állam, önkormányzat, egyházak)
GINOP 4. prioritása (Energia)
1. Energiahatékonyság és megújuló energia növelése
vállalkozások körében
– épületek hőszigetelése, fűtés korszerűsítése,
nyílászárók cseréje, világítás korszerűsítése (stb.)
energiahatékonyság érdekében
– épületek fejlesztése megújuló energiák, pl.
napkollektor, napelemek, hőszivattyúk, szellőztető
rendszerek bevezetése révén,
– vállalati termelési folyamatok fejlesztése az
energiafelhasználása racionalizálása révén (pl.
biomassza, vízenergia, hulladék hő, napelem)
GINOP 5. prioritása (Foglalkoztatás)
1. Álláskeresők és inaktívak foglalkoztatásának elősegítése
(pl. munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztése, társadalmi célú
vállalkozások támogatása)
2. Fiatalok munkaerőpiaci integrációja (pl. gyakornoki helyekhez
való hozzáférés, vállalkozásindítás)
3. Ifjúsági Garancia program
4. Vállalkozások és munkavállalók alkalmazkodóképességének javítása (pl. rugalmas vagy atipikus
foglalkoztatás, jogszerű foglalkoztatás bővítése)
5. Egész életen át tartó tanulás (pl. képzések, továbbképzések,
digitális írástudatlanság)
6. Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése
GINOP 6. prioritása (Turizmus)
1. Országos, vagy nemzetközi jelentőségű, megyéket
átívelő, központi koordinációt igénylő turisztikai
fejlesztések:
- Hálózatos fejlesztések (pl. Bejárható Magyarország
Keretprogram, zarándokutak)
- Kulturális örökséghelyszínek integrált fejlesztése
(pl. kastélyok, várak fejlesztése)
- Természeti örökséghelyszínek (pl. Nemzeti parkok)
- Gyógyhelyek fejlesztése
Tervezett pályázatok
9 pályázati kiírás  120 Mrd Ft keretösszeggel
Ebből GINOP,
•
•
Fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázat  Pályázati keretösszeg: 4 Mrd Ft
A munka és a magánélet összeegyeztetését célzó pályázat  Pályázati
keretösszeg: 4 Mrd Ft
•
•
•
Ifjúsági Garanciaprogram  Pályázati keretösszeg: 36 Mrd Ft
Eszközbeszerzési és kapacitás-bővítési pályázat  Pályázati keretösszeg: 5 Mrd Ft
KKV-k külpiacra lépésének támogatása  Pályázati keretösszeg: 5 Mrd Ft
Felhívásokkal kapcsolatos közlemények elérhetősége
www.szechenyi2020.hu
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!