KEOP tapasztalatai és KEHOP tervezésének helyzete

Download Report

Transcript KEOP tapasztalatai és KEHOP tervezésének helyzete

A KEOP tapasztalatai és
KEHOP tervezésének
helyzete
Kasza György
főosztályvezető-helyettes
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága
„TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI
SZAKMAI NAPOK ” - 2013. november 15.
Következő KE(H)OP időszak:
KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM (KEOP)
KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI
HATÉKONYSÁGI OPERATÍV
PROGRAM (KEHOP)
Pénzügyi időszak
2007-2013
2014-2020
Rendelkezésre álló
keret 4. prioritás
115,4 Mrd Ft
ebből:
70,6 Mrd Ft (2008-2012)
44,8 Mrd Ft (2013)
Rendelkezésre álló
keret 5. prioritás
112,4 Mrd Ft
ebből:
43 Mrd Ft (2008-11)
69,4 Mrd Ft (2013)
Az energiahatékonyság
növelésének és a megújuló
energiaforrások alkalmazásának
támogatására egy prioritásból lesz
lehetőség várhatóan 300 Mrd Ft
kerettel.
Ugyanakkor külön prioritás
tervezett ugyanezen feladatok
pénzügyi eszközökkel történő
támogatására
66 Mrd Ft kerettel.
Irányító hatóság
elhelyezése
NFÜ
Mi várható?
Döntés,
projekt végrehajtás, kifizetés
NFM
1600/2012. (XII.17.) Korm. Határozat alapján
Program alkotás
KEOP 4. prioritás –
2012-2013. évi pályázati felhívások
Konstrukció
(2012-2013)
Konstrukció neve
Meghird.
Keret
(Mrd Ft)
Beérk.
igény
(Mrd Ft)
Beérk.
pályázat
(db)
Meghozott
támogatói
döntés
(Mrd Ft)
4.8.0
Megújuló energiaforrás hasznosítására
irányuló beruházások finanszírozását
szolgáló pénzügyi konstrukció
(kedvezményes hitel program)
6
0
-
-
4.10.0/A
Helyi hő, és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal
7
29,6
1342
6,98
4.10.0/B
Helyi hő és hűtési igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal
11,5
28,1
76
10,52
4.10.0/C
Megújuló energia alapú villamos
energia, kapcsolt hő és villamos
energia, valamint biometán termelés
22,5
66,3
231
8,72
KEOP 5. prioritás
– 2012-2013. évi pályázati felhívások
Konstrukció
(2012-2013)
Konstrukció neve
Meghird.
Keret
(Mrd Ft)
Beérk.
igény
(Mrd Ft)
Beérk.
pályázat
(db)
Meghozott
támogatói
döntés
(Mrd Ft)
19,9
30,9
190
18,65
KEOP-5.5.0/A
Épületenergetikai fejlesztések és
közvilágítás energiatakarékos
átalakítása
KEOP-5.5.0/B
Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva
10
39,3
319
7,79
KEOP-5.5.0/A, B
egyházak
Az egyházaknak együttesen
elkülönített keret
4,5
7,1
-
4,48
KEOP-5.4.0
Távhő-szektor energetikai
korszerűsítése, megújuló
energiaforrások felhasználásának
lehetőségével
4
5,4
23
3,23
KEOP-5.6.0
Központi költségvetési szervek
energiahatékonysági beruházásai
20
27,5
94
-
KEOP-5.6.0/B
Központi költségvetési szervek
energiahatékonysági beruházásai
(EMMI fenntartása és irányítása
alatt álló egészségügyi ellátó
0,8
2,4
4
-
Státusz -2013. október 31.
80%
76%
68%
70%
60%
55%
50%
46%
38%
40%
31%
TSZ aránya a kerethez
Kifizetés aránya a kerethez
30%
20%
10%
0%
Megújuló energia (KEOP-4.)
Kötelezettségvállalás aránya a kerethez
Energiahatékonyság (KEOP-5.)
Kifizetések 4-5. prioritás
2007-2015
4. prioritás (Mrd Ft)
5. prioritás (Mrd Ft)
2007-12
tényleges
kifizetés
21,1
25,8
2013
éves
munkaterv
alapján
26,3
19,8
2014-15
tervezet
63,5+4,8
62,6+4,4
Összesen
115,7
112,6
Kifizetés gyorsítás, forrásmentés
• Lehetőség nyílik már részben megvalósított projektek
elszámolására
– Műszakilag (2006.12.20. után) megvalósult
pályázatoknál van lehetőség az utólagos elszámolásra
– Kettős finanszírozassa nem érintett, EU-s
támogatással nem rendelkező beruházások
nyújthatnak be pályázatot.
• 15 pályázat, 3,06 Mrd Ft támogatási igény
2014-2020-as tervezés kapcsán
megjelent kormányhatározatok
Kormányhatározat
Neve
Tartalma
1600/2012. (XII. 17.)
Korm. határozat
a 2014-2020 közötti európai uniós
fejlesztési források felhasználásának
tervezésével és intézményrendszerének
kialakításával összefüggő aktuális
feladatokról
8 OP rögzítése, OP-k szakmai tartalmáért felelős
tárcák megnevezése, irányító hatóságok
áthelyezése a felelős tárcákhoz
1113/2013. (III. 8.)
Korm. határozat
a Partnerségi Megállapodás, az operatív
programok, valamint a Stratégiai
Környezeti Vizsgálati Jelentés társadalmi
egyeztetésének módjáról, prioritásairól
és menetrendjéről
OP-k első változatának NFK általi elfogadását
követően kerül sor a partnerségi egyeztetésre,
partnerségi egyeztetés ütemezésének
meghatározása
1114/2013. (III. 8.)
Korm. határozat
a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési
források felhasználására vonatkozó
Partnerségi Megállapodás célrendszeréről
Partnerségi Megállapodás részletes tervezetét
NGM miniszter készíti el, NFK elé terjeszti
1115/2013. (III. 8.)
Korm. határozat
a 2014–2020 közötti források területi
koordinációjának kereteiről
megyei területfejlesztési programhoz és
integrált városfejlesztési stratégiához
kapcsolódó fejlesztési igények megfogalmazása
az operatív program tervezéséhez
1121/2013. (III. 11.)
Korm. határozat
a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési
források felhasználásának
előfeltételeiként meghatározott ex-ante
kondicionalitások teljesítésével
összefüggő feladatokról
érintett miniszterek készítsék el a 2014-2020
közötti időszakra vonatkozó szakpolitikai
stratégiákat
1731/2013. (X. 11.) Korm. Határozat
a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről – I.
• Új fejlesztéspolitikai intézményrendszer:
– egyszerű, gyors, átlátható, diszkrimináció-mentes,
költségtakarékos és hatékony.
• Egyszerűsített eljárásrendek, normatív támogatások,
global grant, visszatérítendő támogatások
• Közszféra szervezet pályázók esetén a pályáztatás
jelenlegi gyakorlata megszűnik - ágazati prioritást élvező
projektek előnyben részesítése egyszerűsített
kiválasztási eljárással.
• A projekteket a projektötlet megszületésétől a projekt
megvalósulásáig (pályázati dokumentáció összeállítása,
projekt végrehajtás támogatása) szakértői bázison
alapuló állami (központi és önkormányzati) kapacitások
megteremtésével – kisvállalkozók számára is
rendelkezésre állóan.
1731/2013. (X. 11.) Korm. Határozat
a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről – II.
• Pályázatértékelés intézményrendszeren belül (külső
szakértők nélkül).
• Projektmenedzsment költségek csak a projekt fizikai
előrehaladásának mértékéig hívhatóak le.
• Mérnöki feladatok valós felelősségbiztosítással.
• Közszféra kedvezményezettek esetén kötelező a belső
projektmenedzsment, nagy infrastrukturális és állami
ingatlanokon történő beruházások esetén a tervezés is
állami kapacitással kell, hogy megvalósuljon.
• A közszféra kedvezményezettek szankcionálva lesznek
késedelem esetén.
• A fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplői
számára előírás a szolgáltatói hozzáállás és a
kedvezményezettek szakmai támogatása
1731/2013. (X. 11.) Korm. Határozat
a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről – III.
•
•
•
•
•
•
•
•
Közbeszerzési rendszer átalakítása hatékonyabbá,
átláthatóbbá, szabályosabbá és költségtakarékosabbá.
Egyszerűsített elszámolási eszközök, eredményorientált
megvalósítás, gyors és eredményes végrehajtásra sarkalló
ösztönzők és a szankciók.
Egyfokú jogorvoslat, nyilvános döntések.
Intézményrendszeren belüli jogi kapacitások (külső
erőforrások nélkül).
Egységes, nemzeti szintű informatikai nyilvántartás,
nyomonkövetés, monitoringozás, minden eljárási
cselekmény elektronikus úton történő bonyolítása.
A kapcsolat megteremtése az állami adatrendszerekkel, a
kedvezményezettek adatszolgáltatási kötelezettségének
csökkentése.
Helyi, térségi szereplők bevonása a helyi vonatkozású
fejlesztések eredményeinek közzétételébe.
Uniós projektekhez szükséges engedélyezési eljárások
központosítása, határidők rövidítése.
Tervezés EU
5 alap: ERFA, ESZA, KA, EMVA, ETHA
11 tematikus célkitűzés (KSK), melyek kapcsolódnak az Európa 2020
stratégiához:
1.
kutatás, fejlesztés, innováció
2.
infokommunikációs technikák fejlesztése
3.
kis- és középvállalkozások fejlesztése
4.
az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra történő
átállás
5.
a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
6.
környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság
7.
közlekedésfejlesztés
8.
foglalkoztatás fejlesztése
9.
társadalmi befogadás és szegénység elleni küzdelem
10. oktatás fejlesztése
11. intézményi kapacitás fejlesztése
4. KSK célkitűzés - alacsony CO2
• EU 2020 stratégia 20-20-20%
csökkentés (CO2, energia)
célkitűzésének megvalósítása
• Támogatandó tevékenységek
– Energiahatékonyság + megújuló energia
felhasználás, megújuló technológiai
innováció: köz- és lakóépületek,
fenntartható városfejlesztés
– Mezőgazdasági melléktermékek, hulladékok
hatékony felhasználása, nitrogén-oxid- és
metánkibocsátás csökkentése
– Karbonszegény technológiák
5. KSK célkitűzés - klímaváltozás
• Klímaváltozás stratégiák, cselekvési tervek,
kockázatmegelőzési és -kezelési tervek
kidolgozása
• kockázatmegelőzésre és –kezelést célzó
beruházások
• új eszközök kifejlesztése, katasztrófavédelmi
rendszerek, geofizikai kockázatok megelőzése
• Fenntartható vízgazdálkodás
• Talajgazdálkodás
• genetikai sokféleség
6. KSK célkitűzés –
környezetvédelem, erőforrás gazdálkodás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hatékony vízellátás, szennyvíztisztítás
hulladékgazdálkodás
mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonysága
zöld infrastruktúra beruházások (Natura 2000, biológiai
sokféleség, ökoszisztéma helyreállítás)
közlekedés okozta levegőszennyezés csökkentése
helyi gazdaságok diverzifikálása
fenntartható integrált városfejlesztés
vizek és talajok minőségének javítása
akvakultúra fejlesztés (halászati eszközök,
szolgáltatások, fenntartható halállomány hozam)
Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program - KEHOP
• PRIORITÁSI TENGELY 5. (KA):
– ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE,
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
ALKALMAZÁSA
• PRIORITÁSI TENGELY 6. (ERFA):
– AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT
ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIFORRÁSOK
HASZNÁLATÁT ÖSZTÖNZŐ PÉNZÜGYI
ESZKÖZÖK
• Vállalkozások energiahatékonysági
fejlesztéseinek támogatására a GINOP,
• önkormányzatok energetikai
korszerűsítésére (kivéve a közvilágítás
energia-hatékony korszerűsítését) a
TOP, illetve a VEKOP forrásai nyújtanak
lehetőséget.
KEHOP-5. célkitűzések
• A megújuló energiaforrások felhasználásának
növelése (2020-ig kitűzött 14,65%-os megújuló
részarány elérésének elősegítése)
• Az energiahatékonyság és az energia-megtakarítás
növelése (ellátásbiztonság, versenyképesség,
fenntarthatóság - 10 %-os teljes energiamegtakarítás elősegítése)
• Energiatudatosság növelése szemléletformálással
• A villamos energia-rendszer alkalmassá tétele a
megújuló, energiahatékonysági és kibocsátáscsökkentési célok végrehajtására
KEHOP-5. intézkedések, műveletek
• hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló
energiaforrás alapú zöld-áram-termelés (biomassza,
biogáz, geotermikus energia, napenergia, hulladékok
energetikai hasznosítása, vízenergia);
• a megújuló energiaforrások fokozott alkalmazását
elősegítő kis kapacitású tároló rendszerek létesítése;
• demonstrációs célú megújuló energetikai mintaprojektek;
• épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló
energiaforrások alkalmazásának kombinálásával, illetve
új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése;
• távhő rendszerek komplex energetikai felújítása, illetve
megújuló alapra helyezése;
KEHOP-5. intézkedések, műveletek
• közvilágítás korszerűsítése;
• energiamenedzsment rendszerek bevezetése a
közfeladat-ellátásban ;
• szemléletformálási programok;
• projekt-előkészítés;
• nagyprojekt: Budapest távhő;
• intelligens mérési (smart meter) rendszerek
támogatása;
• fogyasztó-oldali válaszintézkedést (demand-response)
lehetővé tévő rendszerek kiépítése;
• intelligens elosztó-hálózati (smart grid) körzetek
kiépítésének támogatása
KEHOP-6. célkitűzések
• A megújuló energiaforrások
alkalmazására irányuló beruházások finanszírozáshoz való
hozzájutásának elősegítése.
• Az energiahatékonysági
fejlesztések finanszírozáshoz
való hozzáférésének javítása.
Forrás: ERFA, de 15 % erejéig a KMR is finanszírozható.
KEHOP-6. intézkedések, műveletek
• Pénzügyi eszközök alkalmazása a megújuló energetikai
fejlesztések finanszírozása során (kamattámogatás,
garancia, tőkealap gazdasági társaságoknak)
• Pénzügyi eszközök alkalmazása energiahatékonysági
fejlesztések finanszírozása során
– (állami) középületek megújuló energiaforrások felhasználásával
kombinált energiahatékonysági korszerűsítése;
– lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló
energiaforrások alkalmazásának kombinálásával, illetve új közel
zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése
(kamattámogatás, garancia, kedvezményes hitel);
– távhőrendszerek komplex energetikai korszerűsítése és megújuló
alapra helyezése (kamattámogatás, garancia, kedvezményes
hitel, tőkealap);
Köszönöm a figyelmet!
Kasza György
KEOP IH főosztályvezető-helyettes
[email protected]
www.nfu.hu