Megújuló energia

Download Report

Transcript Megújuló energia

Energiaforrásaink
Megújuló energiaforrások.
Mit nevezünk energiahordózónak?
Hogyan csoportosítjuk ezeket?
• Az energiában gazdag anyagokat
nevezzük energiahordozóknak, és két
csoportjuk van:
• Megújuló energia források
• Nem megújuló energiaforrások
Miért irányul a szakemberek figyelme egyre
inkább a megújuló források felé?
• Az ásványi energiahordozók gyors
fogyása
• A felhasználásuk során keletkező káros
környezeti hatások miatt
Melyek a megújuló energiaforrások?
A napenergia.
• A Nap több mint4,5 milliárd éve sugározza
az energiát és várhatóan a következő 5
milliárd évben sem lesz ez másképp.
• A Földre 1 óra alatt beérkező napsugárzás
energiája az egész emberiség 1 éves
energiaigényét fedezné, ha mind
hasznosítani tudnánk.
Hasznosítás
• Felmelegedő falfelület vagy az alkalmasan
kialakított üvegfelület mögött valamilyen
hőtároló helyezkedik el. (pl. padlás)
• A jól tervezett házakban a meleglevegő
keringeni kezd
• A hőtároló lehet valamilyen folyadék is
(pl.víz, olaj)
• Ekkor csővezetékeken juttatják el a
meleget a ház egyes részeibe lévő
fűtőtestekbe.
Ezt a módszert csak azokban az
országokban alkalmazzák, ahol magas a
napsütéses órák száma (pl. Izrael, Japán)
A napelem
A napelem a fény energiáját elektromos
energiává alakítja át a fényelektromos
jelenség segítségével
A napelem teljesítménye függ annak
• típusától, méretétől,
• a sugárzás intenzitásától
• a sugárzott fény hullámhosszától,
• és annak beesési szögétől.
Felhasználása
• Kis fogyasztású elektromos eszközök
(pl. számológépek, órák, villanypásztorok)
• Járművek
• Háztartások (nagyméretű és jó hatásfokkal
működő napkollektorok esetén)
A biomassza
• A biomassza sokféle természetes eredetű
hulladékanyag összefoglaló neve.
• Szárazföldi és vízi növények anyagából,
• Állatok hulladékából, elhalt anyagaiból
keletkezik. (hulladéknemesítés)
• A biomassza lebomló anyagaiból oxigéntől
elzártan keletkező gáz a biogáz (metán, széndioxid)
• A földgázhoz hasonlóan közvetlenül fűtésre,
vagy villamos-energia gyártására használják.
A geotermikus energia
Geotermikus energián a Föld belsejének
melegét értjük
• Természetes forró vizek
• Gőzök
• Iszapvulkánok
• Száraz, forró kőzetek
Hasznosítás
• Napjainkban a Föld mélyéről feltörő
gejzírek, hévforrások energiáját
hasznosítják
• Hazánk hőforrásokban és ásványvizekben
Európa egyik leggazdagabb országa.
A szélenergia
• A tűz után a szél volt a második
energiaforrás amit az ember megismert.
• Régen a malomkerekek közvetlen
meghajtására alkalmazták
• Ma villamos-energia termelésére
• Szélmalmot tengerpartra, magas
hegyekbe érdemes építeni
( szél sebessége nagyobb, mint 25 km/h)
A vízenergia
• Energiát a nagy esésű, zuhatagos folyókon
lehet termelni.
• Hegyvidéki országokban (pl, Norvégia,
Kanada) olcsó és tiszta energiatermelési
mód
• Síkvidéken a vizet duzzasztani kell, ez
jelentős környezeti károkat eredményezhet.
(folyása lassul, oxigén-tartalma csökken,
élőlények pusztulása)
Felhasználás
• Lakások, mezőgazdasági épületek fűtése
• Fürdők létesítése