Bioorg. nano tr. NAGRO c.r.2012

Download Report

Transcript Bioorg. nano tr. NAGRO c.r.2012

www.nanonagro.lt
Bioorganinių trąšų NAGRO naudojimo
cukrinių runkelių pasėlyje efektyvumas
doc. dr. Elena Jakienė
doc. dr. V. Spruogis




Taikant intensyvias lauko augalų auginimo
technologijas, gausiai tręšiant ir naudojant daug
augalų apsaugos priemonių, neišvengiamai
blogėja dirvožemio būklė:
Dirva kietėja, nekvėpuoja, susilaiko drėgmė;
Susidaro nepalankios sąlygos mikrobiologiniams
procesams;
Ilgainiui dirvožemis pradeda degraduoti;
Augalų šaknys atsiduria nepalankiose augimui
sąlygose.
Tai tampa ribojančiu
faktoriumi potencialiam
augalų derlingumui gauti.
Taigi natūraliai kyla klausimas –
kokiomis priemonėmis atgaivinti
dirvožemį ir kaip išsaugoti bei
padidinti augalų produktyvumą?
Vienas iš būdų dirvožemio aktyvumui
bei augalų produktyvumui didinti –
biologinių preparatų ir
bioorganinių trąšų naudojimas !
www.nanonagro.lt
Šiuo metu biologinių preparatų pasirinkimas yra
pakankamai didelis.
Biologiniai preparatai naudojami:


Dirvos biologiniams procesams
aktyvinti;
Sėklų dygimą ir daigų augimą
intensyvinti;

Augalų imuninei sistemai stiprinti;

Augalų produktyvumui didinti.
www.nanonagro.lt
Šiame bandyme auginant
cukrinius runkelius naudotos
bioorganinės universalios
nano trąšos
◊ NAGRO ◊
“NAGRO”
tai skysta koncentruota
bioograninė trąša,
gaminama iš biologiškai
švarios natūralios
žaliavos, naudojant
mikrobiologines
technologijas, pagrįstas
ne cheminiu, bet fiziniu
poveikiu.
Sudėtis:
Mikrohumatai su prisijungtais mikroelementais (Mn, Mo, Zn,
Co, Fe, B ir kt.), natūralios kilmės biologiškai aktyvios
medžiagos ir naudinga mikroflora.
Augalus apipurškus šiomis trąšomis stimuliuojami
biocheminiai procesai, augalo ląstelės išeikvoja mažiau
energijos, reikalingos naudingoms medžiagoms prasiskverbti
• Trąšų poveikis:
 apvėlus sėklas, padidėja dygimo energija;
 stimuliuoja šaknų susidarymą ir daigų augimą;
 intensyvina fotosintezę;
 padidėja atsparumas nepalankioms augimui
sąlygoms;
 padidėja augalų atsparumas ligoms;
 naudojant su mineralinėmis trąšomis, augalai
lengviau pasisavina trąšose esančias maisto
medžiagas.
Bioorganinių nano trąšų NAGRO
poveikio cukrinių runkelių
produktyvumui tyrimai vykdyti
Aleksandro Stulginskio universiteto
Bandymų stotyje
Cukrinių runkelių priešsėlis – žieminiai
kviečiai
Augalai NAGRO trąšų tirpalais apipurkšti
du kartus:

keturių porų tikrųjų lapelių augimo
tarpsnyje (17-18 BBCH);

5-6 porų tikrųjų lapelių tarpsnyje
(21-22 BBCH).
www.nanonagro.lt
Tyrimo schema:
1. Kontrolė - (foninis bandymo tręšimas)
NPK 8:20:30 300 kg/ha (prieš sėją) + Amonio salietra
(N34) 130 kg/ha (papildomas tręšimas);
2. Daigai apipurkšti NAGRO 0,5 l/ha 1 kartą (17-18 BBCH);
3. Daigai apipurkšti NAGRO 0,5 l/ha 2 kartus (17-18 ir 21-22 BBCH)
4. Daigai apipurkšti NAGRO 1 l/ha 1 kartą (17-18 BBCH);
5. Daigai apipurkšti NAGRO 1 l/ha 2 kartus (17-18 ir 21-22 BBCH).
Cukrinių runkelių pasėlio foninė priežiūra
atlikta pagal Bandymų stotyje taikomą
cukrinių runkelių auginimo agrotechniką.
Šakniavaisiai nukasti rankomis,
naudojant traktorinį keltuvą.
Šakniavaisių cukringumas nustatytas
Marijampolės cukraus fabrike.
Gauti tyrimo rezultatai
Bioorganinių universalių nano trąšų NAGRO įtaka
cukrinių runkelių derlingumui (t/ha)
80
64,5
70,38
67,92
74,3
75,46
70
60
50
40
30
20
3,42
5,88
8,13
9,29
10
0
Kontrolė
NAGRO 0,5
l/ha 1 k.
Derlingumas, t/ha
NAGRO 0,5
l/ha 2 k.
NAGRO 1
l/ha 1k.
NAGRO 1
l/ha 2 k.
R05 1,803
Skirtumas palyginus su kontrole, t/ha
Bioorganinių universalių nano trąšų NAGRO įtaka
cukrinių runkelių šakniavaisių svoriui (kg)
0,9
0,796
0,89
0,889
0,841
0,766
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,03
0,075
0,112
0,113
0,1
0
Kontrolė
NAGRO 0,5
l/ha 1 k.
NAGRO 0,5
l/ha 2 k.
Vidutinis šakniavaisių svoris, kg
NAGRO 1
l/ha 1k.
NAGRO 1
l/ha 2 k.
R05 0,0213
Skirtum as palyginus su kontrole, kg
Bioorganinių universalių nano trąšų NAGRO įtaka
šakniavaisių cukringumui (%)
17,64
17,46
20
18,15
18,26
16,65
18
16
14
12
10
8
6
0,81
4
0,99
1,03
1,14
2
0
Kontrolė
NAGRO 0,5
l/ha 1 k.
Cukringum as, %
NAGRO 0,5
l/ha 2 k.
NAGRO 1
l/ha 1k.
NAGRO 1
l/ha 2 k.
Skirtum as palyginus su kontrole, %
R05 0,446
Bioorganinių universalių nano trąšų NAGRO įtaka
baltojo cukraus kiekiui, (t/ha)
10,08
12
10
9,79
9,84
9,42
8,28
8
6
4
1,14
1,56
1,61
1,9
2
0
Kontrolė
NAGRO 0,5
l/ha 1 k.
Baltojo cukraus kiekis, t/ha
NAGRO 0,5
l/ha 2 k.
NAGRO 1 l/ha NAGRO 1 l/ha
1k.
2 k.
R05 0,234
Skirtum as palyginus su kontrole, t/ha
Ekonominis vertinimas
Bioorganinių nano trąšų
NAGRO poveikio
cukriniams runkeliams
ekonominio efektyvumas
paskaičiuotas:
Vidutinė cukrinių runkelių
supirkimo kaina – 120 Lt/t ;
Priedas už 1% papildomą
virš bazinio cukringumą – 5
Lt/t ;
Papildomos gamybos
išlaidos paskaičiuotos
atsižvelgiant į NAGRO trąšų
kainą – 45 Lt/ha ir purškimo
darbų kainą – 30 Lt/ha
Papildomas bendras pelnas paskaičiuotas iš derliaus priedo
vertės atėmus papildomas gamybos išlaidas.
Bioorganinių universalių nano trąšų NAGRO
poveikio cukriniams runkeliams ekonominis
vertinimas
Tyrimo
Derliaus
variantai priedas
(t/ha)
Derliaus
priedo
vertė
Cukringumo
priedo vertė
(Lt/ha)
(Lt/ha)
Papildomos
gamybos
išlaidos
Papildomas
bendras
pelnas
(Lt/ha)
(Lt/ha)
Kontrolė
(foninis
NPK
tręšimas)
-
-
-
-
-
NAGRO
0,5 l/ha
1 k.
3,42
410,4
7,30
52,5
365,2
NAGRO
0,5 l/ha
2 k.
5,88
705,6
8,20
105,0
608,8
NAGRO
1 l/ha 1k.
8,13
975,6
10,75
75,0
911,3
NAGRO
1 l/ha 2k.
9,29
1114,8
11,30
150,0
976,1
Bioorganinių universalių nano trąšų NAGRO
naudojimo cukrinių runkelių pasėlyje
rekomendacijos
 Nagro trąšomis cukrinius runkelius
rekomenduojama purkšti du kartus:
2-4 tikrųjų lapelių tarpsnyje ir
6-8 tikrųjų lapelių tarpsnyje
 Darbinis tirpalas ruošiamas:
1 l/ha Nagro trąšų koncentrato
skiedžiant 200-300 l/ha vandens
Užsakymai ir detalesnė informacija, www.nanonagro.lt