Mindaugas Misiunas

Download Report

Transcript Mindaugas Misiunas

Mindaugas Misiūnas
Lektorė Vaida Kerulienė
Mokymo programose gerokai sumažinus privalomų kūno
kultūros pratybų, daugumoje aukštųjų mokyklų sumažėjo
studentų fizinis aktyvumas. Jau pirmaisiais studijų metais
studentai praranda galimybę išsiugdyti reguliarių fizinių pratimų
poreikį. Antra vertus, studentai, reguliariai sportavę vidurinėse
mokyklose, aukštosiose mokyklose gana dažnai neturi
galimybių, o kartais ir noro realizuoti asmeninių fizinės
saviugdos programų. Daugelis mokslininkų mano, kad didelė
dalis jaunimo suvokia būtinumą patiems rūpintis savo sveikata,
kad viena iš paprasčiausių ir efektyviausių žmogaus organizmo
stiprinimo priemonių yra fizinis aktyvumas, tačiau jaunuoliai
mažai, o dažniausiai nieko konkretaus nedaro.


Tyrimo tikslas – įvertinti studentų motyvaciją fiziniam
aktyvumui laisvalaikiu, lyginant skirtingo fizinio
pasirengimo grupes.
Tyrimo uždaviniai: nustatyti studentų fizinio aktyvumo
dažnumą ir trukmę; įvertinti studentų sveikatos būklę;
išsiaiškinti veiksnius skatinančius studentus laisvalaikiu
sportuoti;
identifikuoti
priežastis
trukdančias
studentams laisvalaikiu sportuoti.
Tyrimo objektas - Studentų motyvacijos fiziniam
aktyvumui.
Atliktas kiekybinis tyrimas, kuriam pasirinkta
anoniminė anketinė apklausa, vykdyta
Utenos
kolegijos sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos
fakultete. Apklausoje dalyvavo Utenos kolegijos
studentai (n=50). Anketinė apklausa vykdyta
nuo 2013 – 03 – 13 iki 2013 – 03 – 27.
Apklausoje dalyvavo studentai iš keturių skirtingų
studijų
programų:
odontologinės
priežiūros,
kineziterapijos, kosmetologijos ir socialinio darbo.
Buvo klausiama klausimų apie asmens fizinę veiklą,
bendrą sveikatos būklę ir kokia fizine veikla užsiima
arba galbūt norėtų užsiimti.

Respondentų buvo klausiama, kas geriausiai apibūdina
jų fizinį aktyvumą, ar pastovus treniravimasis, arba
toks aktyvus poilsis, kaip pasivaikščiojimai, važiavimas
dviračiu, bėgiojimas ir t.t. Didžioji dalis, net 92%
atsakė, kad jiems yra labiau priimtinas aktyvus poilsis,
negu pastovus treniravimasis, kuris apklausus
tiriamuosius užėmė tik 8%.

Apklaustieji dažniausiai sportuoja
laisvalaikiu, į šį klausimą teigiamai atsakė 64
proc. respondentų, o 36 proc. neigiamai tai
reiškia , kad jie neužsiima jokia fizine veikla.
Priežastys, kurios lėmė pasyvų gyvenimo
būdą , yra laiko stoka 41 proc., finansinės
problemos 18 proc., nemėgimas sportuoti 29
proc., kitos priežastys 12 proc.- dažniausiai
buvo įvardijama sveikatos problemos.
Respondentų paklausus kiek kartų per pastarąsias 7 dienas
buvo fiziškai aktyvūs ne mažiau kaip valandą per dieną16
proc. studentų nebuvo fiziškai aktyvūs nė vienos dienos, 8
proc. studentų fiziškai aktyvūs buvo tik vieną dieną per
savaitę, 38proc. studentų fiziniu aktyvumu užsiėmė tik dvi
dienas per savaitę, 22 proc. studentų fiziškai aktyvūs buvo
tris dienas per savaitę, 12 proc. studentų fiziniu aktyvumu
užsiėmė keturias dienas per savaitę ir tik 4 proc. studentų
buvo fiziškai aktyvūs penkias ir daugiau dienų per savaitę.
Mėgstamiausios fizinės veikos nurodė 52 proc. mankštą,
32proc. yra bėgimas, kita fizinė veikla 16proc., tokia kaip
plaukimas, treniravimasis sporto salėje, joga.
Respodentų buvo paprašyta įvertinti savo bendrą
sveikatos būklę per pastaruosius 12 mėnesių: 10 proc.
įvertino puikiai įvertino, 52 proc. gerai, 32 proc.
vidutiniškai, 6%, prastai. Dažniausiai sirgo 26 proc.
kvėpavimo organų ligomis, 14proc. infekcinėmis
ligomis, 12 proc., virškinimo sistemos ligomis, 24 proc.
buvo apsinuodiję, susižeidę ar patyrę kitas traumas, 24
proc. nesirgo jokiomis ligomis, 56 proc. studentų savo
psichinę emocinę sveikatą vertina geriau, negu 44
proc., kurie geriau įvertino savo fizinę sveikatą.
Respodentai nurodė , kokios priežastys lemia, skatina
arba motyvuotų jų norą užsiimti fizine veikla 30 proc.
noras būti patraukliems, atrodyti estetiškai, gražiai,
20proc. jaustųsi geriau, nes tai yra atgaiva kūnui, 15
proc. stiprina raumenys, lavina lankstumą, 15proc.
stiprinti bendrą organizmo sveikatą ir imunitetą, 15
proc. atsipalaidavimo priemonė (suvaldyti stresą, laikas
skirtas apmąstymams), 5proc. galimybė bendrauti su
kitais žmonėmis.


Didžioji dalis respondentų per pastarąja savaitę buvo
fiziškai aktyvūs nuo dviejų iki trijų dienų, vienas
penktadalis fizine veikla užsiėmė nuo keturių iki
penkių dienų, o visiškai neaktyvių vienas penktadalis.
. Savo sveikatos būklę per pastarus metus įvertino:
puikiai vienas trečdalis, gerai daugiau negu pusė
respodentų, vidutiniškai du trečdaliai ir prastai – vienas
trečdalis. Daugiau negu pusė studentų savo psichinę
emocinę sveikatą vertina geriau, negu fizinę sveikatą.


Didžiausia nesportavimo priežastis, laiko stoką nurodė du
penktadaliai respodentų , finansinės problemas nurodė
vienas penktadalis, visi kiti likusieji respodentai nurodė
sveikatos problemas, nemėgimą sportuoti, motyvacijos
stoką.
Apklaustieji studentai nurodė priežastis kas juos motyvuoja
arba motyvuotų sportuoti apie trečdalį teigė, kad būti
patraukliems, atrodyti gražiai, estetiškai, vienas trečdalis
lavinti kūną, stiprinti imunitetą ir bendrą sveikatos būklę, o
likusieji nurodė kaip atsipalaidavimo priemonė, valdyti
stresui, susikaupti apmąstymams
ir aišku galimybę
bendrauti su kitais žmonėmis
Ačiū už dėmesį.