01_praveke_umeni - Letohradské soukromé gymnázium ops

Download Report

Transcript 01_praveke_umeni - Letohradské soukromé gymnázium ops

PRAVĚKÉ UMĚNÍ
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Obsah
•
•
•
•
•
•
Periodizace
Paleolit
Neolit
Doba bronzová
Doba železná
Literatura
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
PERIODIZACE PRAVĚKU:
Doba KAMENNÁ (cca 3 mil. let př.n.l. - 4. tisíciletí př.n.l.)
 Paleolit (cca do 11. tisíciletí př. n. l.)
 Mezolit (cca do 8. tisíciletí př. n. l.)
 Neolit (cca do 5200 př. n. l.)
 Eneolit (chalkolit, doba měděná, na Předním východě
cca do 3500 př. n. l.)
Doba BRONZOVÁ (cca do 750 př. n. l.)
 Starší doba bronzová (cca do 1550 př. n. l.)
 Střední doba bronzová (cca do 1330 př. n. l.)
 Mladší doba bronzová (cca do 750 př. n. l.)
Doba ŽELEZNÁ (cca 750 př. n. l. - 0)
Doba ŘÍMSKÁ (cca 0 - 400 n. l.)
Doba STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ (cca po 400 n. l.)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Doba KAMENNÁ
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
VĚSTONICKÁ venuše
(symbol plodnosti) byla
vymodelována z hlíny
a následně vypálena v období
střední části mladého
paleolitu, tedy zhruba před
30-20 000 lety. Nalezena
byla dne 13. 7. 1925 týmem
archeologa a speleologa
Karla Absolona na bývalém
sídlišti lovců mamutů
na území Jižní Moravy u
Dolních Věstonic.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
TÜBINGENSKÁ venuše
Nalezená v HOHLE
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
FELS
WILLENDORFSKÁ
venuše
• Byla nalezena na poč.
20. stol. poblíž města
Křemže (Rakousko).
• Měří asi 11 cm.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Venuše z TAN-TANU
• Tato 6 cm vysoká soška
pochází ze západního
Maroka.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Nástěnné malby
•
•
•
•
•
malby na stěnách skal
využití plastické struktury materiálu
podrobná znalost anatomie
Technika: malby, rytiny
Nejznámější:
Altamira (Španělsko)
Lascaux (Francie)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Altamira
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Altamira
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Jeskyně LASCAUX
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Lascaux
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
NEOLIT
Rozšířené tzv. MEGALITY:
• Dolmeny
• Menhiry
• Kromlechy
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Dolmeny
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Menhiry
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Kromlech
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Stonehenge
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Neolitická keramika
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Doba BRONZOVÁ
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Doba ŽELEZNÁ
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Střední Evropa v době ŽELEZNÉ
Starší doba železná
(HALŠTATSKÁ)
800/750 – 400 př.n.l.,
prvé použití železa
• kultura slezsko–
platěnická
• kultura horákovská
• kultura bylanská,
• kultura halštatská
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
•
•
•
•
Mladší doba železná
(LATÉNSKÁ)
400 př.n.l. – 0
zevšeobecnění užití
železa
kultura laténská
Keltové
Nálezy z doby KELTŮ na našem území
Opuková hlava z Mšeckých Žehrovic
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Keltské DUHOVKY
(= zlaté mince)
Soška nalezená na
Býčí skále
TORQUES
(= nákrčník)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zdroje a literatura
• FILIP, J.: Umělecké řemeslo v pravěku.
Brno : 1997, - 131 s.
• BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění.
Olomouc : Rubico 2002, s. 9 – 11.
• ODEHNALOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly
z dějin kultury. Brno : CERM 2005, s. 62
– 69.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.