VY_32_INOVACE_VV_545

Download Report

Transcript VY_32_INOVACE_VV_545

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona/číslo materiálu:
III/2 VY_32_INOVACE_VVD545
Jméno autora:
Mgr. Jana Kubásková
Třída/ročník
1. ročník
Datum vytvoření:
12.10. 2013
Vzdělávací oblast:
Umění a kultura
Tematická oblast:
Umění pravěku PALEOLIT
Předmět:
Výtvarná výchova s didaktikou
Způsob využití:
Studenti se pomocí obrazové
dokumentace seznámí s pravěkými
jeskynními malbami,
soškami žen – tzv. venušemi
Klíčová slova:
Paleolit – jeskynní malby, Altamira,
Lascaux, Niaux, venuše
Druh učebního materiálu:
Prezentace
UMĚNÍ PRAVĚKU
PALEOLIT
Obr.1
Časové rozdělení období pravěku
Starší doba kamenná – PALEOLIT
(mladší paleolit 40 000 – 9 000 let př. n. l.)
Střední doba kamenná – MEZOLIT
(9 000 – 6 000 let př. n. l.)
Mladší doba kamenná – NEOLIT
(6 000 – 3 000 let př. n. l.)
PALEOLIT
ARCHITEKTURA –nebyla
Lidé žili v lovecké společnosti, obývali jeskyně,
neměli písmo.
Tehdejší člověk vytvořil něco, co my dnes
nazýváme uměleckým dílem. Pro něj jeho
umění ovšem hrálo jinou úlohu – magickou.
MALÍŘSTVÍ
• Jeskynní malby (30.000 -15.000 př.n.l)
• JESKYNĚ ALTAMIRA(Španělsko)
• JESKYNĚ LASCAUX A NIAUX (Francie)
• Realistická malba zvířat(tzv. magický realismus,
• s vývojem člověka směrem k mezolitu realismus mizí, zvíře
je zobrazováno spíše jako nějaký znak
• technika : malba jíly, drcenými nerosty, oxidy železa a
manganu smíšené s tuky, vodou. Barvy nanášeny primit.
štětci, popř. prsty
• jednalo se o magický rituál k zajištění dobrého lovu
Obr.6
Obr.3
Obr.4
Obr.5
JESKYNNÍ MALBY PRAVĚKÝCH ZVÍŘAT
Obr.7
Obr.8
Obr.9
JESKYNNÍ MALBY A RYTINY
PRAVĚKÝCH ZVÍŘAT
SOCHAŘSTVÍ
• drobné sošky vyřezané z kostí a mamutoviny,
vytvořené z hlíny
• motivy : ženské postavy tzv. VENUŠE
(matriarchální znaky symbolizující plodnost a
mateřství, důvody nebyly erotické, ale
existenciální. Soška – náboženský předmět,
zajišťující plodnost žen, zachování rodu)
• Řezby zvířat do kostí a mamutoviny
Obr.10
Obr.11
Obr.12
VENUŠE
WILLENDORFSKÁ
VĚSTONICKÁ
HOHENFELSKÁ
BIZON
ŘEZBA DO MAMUTOVINY
Obr.2
MAMUT
ŘEZBA DO MAMUTOVINY
Obr.13
POUŽITÉ ZDROJE
•
•
•
•
•
•
•
•
Obr.1 :KNIGHT, Charles R.. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Font-de-Gaume.jpg/800px-Fontde-Gaume.jpg
Obr.2 :JAHNKE, Jochen. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/F07_0054.Ma.JPG/800pxF07_0054.Ma.JPG
Obr.3 :BAPERUKAMO. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Bisonte_Rupestre_en_Altamira.jpg
/746px-Bisonte_Rupestre_en_Altamira.jpg
Obr4 :INOCYBE. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Rhinoc%C3%A9ros_grotte_Chauvet.
jpg/800px-Rhinoc%C3%A9ros_grotte_Chauvet.jpg
Obr.5 :PETER80. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Lascaux_03.jpg
Obr.6 :SEVELA. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Lascaux2.jpg
obr. 7 :PETER80. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lascaux_01.jpg
obr.8 :HTO. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Lascaus%2C_Megaloceros.JPG/610
px-Lascaus%2C_Megaloceros.JPG
POUŽITÉ ZDROJE
•
•
•
•
•
•
Obr.9 :S710. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Prehistory-draa10.jpg
Obr.10 :KABEL, Matthias. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na
WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Venus_of_Willendorf_frontvi
ew_retouched_2.jpg/364px-Venus_of_Willendorf_frontview_retouched_2.jpg
Obr.11 :NOVÁK, Petr. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Vestonicka_venuse_edit.jpg/
307px-Vestonicka_venuse_edit.jpg
obr.12 :RAMESSOS. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/VenusHohlefels2.jpg/401pxVenusHohlefels2.jpg
ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 1. vydání. nakladatelství IDEA SERVIS, 1996, 193 s.
, ISBN 80-85970-12-0
PROKOP, Vladimír. Kapitoly z dějin výtvarného umění (pro výuku dějin umění na středních
školách). 2. vydání. Nakladatelství O.K.-Soft, 2OO8