Období prav*ku

Download Report

Transcript Období prav*ku

VÝUKOVÝ MATERIÁL BYL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1825
Šablona klíčové aktivity
III/2
Sada
Dějepis
Název
Období pravěku
Klíčová slova
Doba kamenná, bronzová, železná
Pomůcky
PC, dataprojektor
Druh interaktivity
Výklad, samostatná práce
Stupeň a typ vzdělání
II. stupeň základní školy
Potřebný čas
1 vyučovací hodina
Velikost
1, 85 MB
Zdroje
Viz Literatura
OBDOBÍ PRAVĚKU
Dějepis 6. ročník
PaedDr. Mgr. Jana Pelikánová, 2011/12
ROZDĚLENÍ PRAVĚKU

Doba kamenná (3 500 000 př. n. l. ‒ 2200 př. n. l. nebo později)

Starší doba kamenná, paleolit (3 500 000 př. n. l. ‒ 8000 př. n. l.)










Starší doba bronzová (2200 př. n. l. ‒ 1600 př. n. l.)
Střední doba bronzová (1600 př. n. l. ‒ 1250 př. n. l.)
Mladší doba bronzová (1250 př. n. l. ‒ 750 př. n. l.)
Doba železná (750 př. n. l. ‒ 0)



Střední doba kamenná, mezolit (8000 př. n. l. ‒ místy 3000 př. n. l.)
Mladší doba kamenná, neolit (na Blízkém východě 9000 př. n. l., ve střední
Evropě 5500 př. n. l. ‒ 4000 př. n. l. a déle)
Pozdní doba kamenná, eneolit, chalkolit či doba měděná (4000 př. n. l. ‒ na
Blízkém východě 3500 př. n. l., ve střední Evropě 2200 př. n. l.)
Doba bronzová (2200 př. n. l. ‒ 750 př. n. l.)




Nejstarší paleolit (3 500 000 př. n. l. ‒ 1 000 000 př. n. l.)
Starý paleolit (1 000 000 př. n. l. ‒ 300 000 př. n. l.)
Střední paleolit (300 000 př. n. l. ‒ 40 000 př. n. l.)
Mladý paleolit (40 000 př. n. l. ‒ 10 000 př. n. l.)
Pozdní paleolit (10 000 př. n. l. ‒ 8 000 př. n. l.)
Starší doba železná, doba halštatská (750 př. n. l. ‒ 450 př. n. l.)
Mladší doba železná, doba laténská (450 př. n. l. ‒ 0)
Doba římská ve Střední Evropě (0 ‒ 400 n. l.)
Doba stěhování národů (5. století n. l. ‒ 6. století n. l.)
DOBA KAMENNÁ
cca 3 miliony let př.n.l. – 4. tisíciletí př.n.l.
 doba pravěku, kdy lidé využívali kámen k výrobě
nástrojů :

pazourek
Pěstní klín

dále vybrušované hroty k oštěpům a šípům,
škrabky na zpracování kůží a potravin
hrot
Doba kamenná se dále dělí na:
 Starší doba kamenná - paleolit (cca do 11.
tisíciletí př. n. l.)
 Střední doba kamenná - mezolit (cca do 8.
tisíciletí př. n. l.)
 Mladší doba kamenná - neolit (cca do 5 000 př. n.
l.)
 Pozdní doba kamenná - eneolit (doba měděná chalkolit, na Předním východě cca do 3500 př. n.
l.)

STARŠÍ DOBA KAMENNÁ
část Evropy je ještě pokryta ledovci
 tlupy žijí v jeskyních- na stěnách malby
pravěkých zvířat
 způsob obživy- lov zvěře v okolí vodních toků,
sběr plodů, semen, rostlin
 objev- oheň- zdroj světla, tepla, příprava
pokrmů,ochrana před zvěří
 uchování potravin- lepená keramika (neznali
ještě hrnčířský kruh)

STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ
před 10 000 lety- klimatické změny- tání ledovců
(klima podobné současnému- geologická
současnost- holocén)
 změna vegetace i druhového složení zvěře
(ubývání velkých savců)
 přesouvání lidských rodů na sever

MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ
obživa- chov a primitivní zemědělství-tvorba
ploch k obdělávání
 rozvoj keramiky
 budování stálejších obydlí formou rodových
obydlí, nacházela se v chráněných polohách, nebo
byla tvořena tzv. dlouhými domy
 po vyčerpání reprodukčních schopností půdy
docházelo k opakovanému stěhování

POZDNÍ DOBA KAMENNÁ
pro toto období je typický značný přesun rodů za
obživou
 při obdělávání půdy-uplatňování předchůdce
dnešní orby- rozrývání půdy pomocí dřevěného
háku
 dělba práce- různé postavení lidí v rámci
rodového společenství
 vzrůstá úloha muže

pec
DOBA BRONZOVÁ
domestikace zvířat- kachna, kočka, slepice
 vyrábění bronzových nástrojů a šperků
 platidlem byla hřivna (bronzové tyčky)
 postup odlévání kovu- ztracená forma

Ztracená
forma
KULTURY DOBY BRONZOVÉ U NÁS


Únětická- 1800-1500 př.n.l., keramika- únětický
koflík
Mohylová- 1500-1200 př.n.l., stavení mohyl pro
mrtvé, odlišné pochovávání žen (se šperky) a
mužů (se zbraněmi)
Největší pravěká
mohyla Silbury Hill v
Anglii, měří 40m a je o
2000 let starší než
egyptské pyramidy
Kultura popelnicových polí- 1200- 700 př.n.l.,
název odvozen od způsobu pohřbívání:
zpopelnění, vložení do urny (keramická nádobapopelnice) , otvor ve spodu
 typické je oteplení podnebí, nárůst obyvatel a
prodloužení jejich věku

Hradiště
Vladař u
Žlutic
DOBA ŽELEZNÁ
užívání železa k výrobě zbraní a nástrojůusnadnění práce v zemědělství, větší výnosy,
zlepšení řemeslné výroby
 Starší doba železná- halštatská- podle města
Hallstatt, kde byly nalezeny solné doly, naleziště
s hroby, různé druhy kultur-mohylová,…
 nejvýznamnější nález- železný býček nalezen v
CHKO Moravský kras v Býčí skále

Portál Býčí
skály
MLADŠÍ DOBA ŽELEZNÁ-LATÉNSKÁ
první etnická skupina v Evropě i u nás byli
Keltové- stavba oppid,polyteistické náboženství,
uctívání zvířat, kmenové svazky
 území dnešního Česka žil kmen Bójů- z toho
označení českých zemí Bohemia

obydlí
bronzový
náramek
METODICKÉ POZNÁMKY
Prezentace je určena žákům 6. ročníku základní
školy.
 Je pojata jako opakování probraného učiva
z látky na téma Období pravěku.
 Cílem je zajímavou formou- obrázky procvičit
znalosti žáků z tohoto tématu, nebo získání
znalostí nových. Žáci se seznámí s probíraným
učivem.

LITERATURA









http://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&g
s_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=pazourek&pbx=1&oq=pazourek&aq=f&aqi=g1&
aql=&gs_sm=e&gs_upl=41439l42949l14l43209l8l7l0l4l4l0l137l396l0.3l3l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&g
s_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=p%C4%9Bstn%C3%AD+kl%C3%ADn&pbx=1&o
q=p%C4%9Bstn%C3%AD+kl%C3%ADn&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=18585l32351l16l32629l10l10l0l7l7l0l220l400l1.1.1l3l0&bav=on.2,or
.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&g
s_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=star%C5%A1%C3%AD+doba+kamenn%C3%A1
&pbx=1&oq=star%C5%A1%C3%AD+doba+kamenn%C3%A1&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1880l7572l1l7818l21l21l1l14l14l0l242l1158l0.4.2
l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&g
s_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=st%C5%99edn%C3%AD+doba+kamenn%C3%A
1&pbx=1&oq=st%C5%99edn%C3%AD+doba+kamenn%C3%A1&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=243851l244897l3l245174l6l6l0l0l0l2l244l1124l
0.4.2l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&g
s_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=mlad%C5%A1%C3%AD+doba+kamenn%C3%A
1&pbx=1&oq=mlad%C5%A1%C3%AD+doba+kamenn%C3%A1&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=563849l564938l5l565202l6l6l0l0l0l2l184l904l0.
6l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&g
s_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=pozdn%C3%AD+doba+kamenn%C3%A1&pbx=1
&oq=pozdn%C3%AD+doba+kamenn%C3%A1&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=29535l30570l10l30975l6l6l0l0l0l2l196l1049l0.6l6l0&bav=on.2,or
.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654
http://www.lidova-architektura.cz/architektura-historie/vesnice-osidleni/pravek-doba-kamenna.htm
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&g
s_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=+doba+bronzov%C3%A1+odl%C3%A9v%C3%A1
n%C3%AD+ztracen%C3%A1+forma&pbx=1&oq=+doba+bronzov%C3%A1+odl%C3%A9v%C3%A1n%C3%AD+ztracen%C3%A1+forma&aq=f&aqi=&a
ql=&gs_sm=e&gs_upl=2671l6022l16l6250l17l17l0l16l0l0l161l161l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654







http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mam
ut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1076796l1077418l0l107766
5l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=%C3%BAn%C4%9Btick
%C3%BD+kofl%C3%ADk&pbx=1&oq=%C3%BAn%C4%9Btick%C3%BD+kofl%C3%ADk&a
q=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=198471l202417l18l202663l15l15l0l12l12l0l227l525l0.2.
1l3l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654
http://helebux.blog.cz/0804/anglie-2008
http://abicko.avcr.cz/2008/10/06/vladar.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%BD%C4%8D%C3%AD_sk%C3%A1la
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mam
ut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1076796l1077418l0l107766
5l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=doba+%C5%BEelezn%C
3%A1&pbx=1&oq=doba+%C5%BEelezn%C3%A1&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=4
28258l430170l26l430431l12l10l0l5l5l0l270l961l0.4.1l5l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747
e61e6acd85a&biw=1280&bih=654
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_%C5%BEelezn%C3%A1
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mam
ut&gbv=2&oq=mamut&aq=f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1076796l1077418l0l107766
5l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=doba+lat%C3%A9nsk%C
3%A1&pbx=1&oq=doba+lat%C3%A9nsk%C3%A1&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=53
7518l540500l28l540781l13l13l0l6l6l0l274l1437l0.2.5l7l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747
e61e6acd85a&biw=1280&bih=654