Transcript Neolit

Opakujeme pravěk
(doba kamenná)
Dějepis
2. stupeň
Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy
VY_32_INOVACE__Opakujeme pravěk (doba kamenná)
Trvalo to dlouhý věk,
než vyvinul se prač…
Byl porostlý i na líci
a podobal se o…
Však zhotovil si luk a š…
a hned mu bylo mnohem líp.
Pak vyvinul se člověk d…
Myslíte, že se taky uměl
přecpat třešní?
Prý našla se z té doby
zvláštní s…,
říkala mi to včera
sousedovic Božka.
Dokonce to ví i naše
Bětuše,
že to byla soška věstonické
ve…
Člověk dnešního typu
používal k orbě h…
já bych chtěl vědět, zda
zaséval i mák.
Rád čtu si o všem a nemám
nikdy dosti
– třeba že prvním
ochočeným zvířetem byl …
Rád přemýšlím a zkoumám,
pátrám v minulosti,
ale doopravdy rád jsem, že
žiji dn...
Teď po práci se posilním
a dám si minerálky lok.
Když v dějepise trochu
popilním,
snad ze mne jednou bude –
no přece – arche…
Pravěk
Urči, z kterého období
pravěku jsou tyto
nástroje
Rozdělení pravěku
doba kamenná
paleolit
neolit
doba kovů
bronz
železo
Přiřadíme správně?
tkalcovství
paleolit
pěstní klín
obdělávání půdy
srp
lovci mamutů
neolit
sběr, lov
žďáření
Přiřadíme správně?
paleolit
neolit
Rekonstrukce obydlí
Skanzen Březno u Loun
Pravěká a raně středověká
obydlí budovaných na
půdorysech odkrytých
archeologickým
průzkumem.
Vpředu rekonstrukce tzv.
dlouhého domu z neolitu.
Ve skanzenu i obydlí z doby
stěhování národů a slovanské
sruby a polozemnice.
Neolitická vesnice v Ehrenstein
významné archeologické naleziště v jihozápadním Německu
Neolitická vesnice v Ehrenstein
významné archeologické naleziště v jihozápadním Německu
Neolitická vesnice v Ehrenstein
významné archeologické naleziště v jihozápadním Německu
Obdělávání půdy
Rozrývání půdy –
jednoduché nástroje –
dřevěné kůly, kamenné
motyky, někdy kopáče
z parohů
Později oradla – pevná
větev ve tvaru háku,
s naostřeným a opáleným
hrotem – taženo lidmi
nebo dobytčetem
Zásobní jámy na obilí
od 5. tisíciletí př. n.l.
hruškovitě rozšířené, stěny
omazané hlínou a vypálené
hrdlo utěsněno slámou,
hlínou a kameny
v uzavřeném prostoru se
vyčerpal kyslík a vzniklo
prostředí, v němž
nedocházelo ke
znehodnocení obilí
Sklizeň
stébla se odřezávala
po hrstech pod klasy
– srpy (dřevěná
rukojeť, kamenná
čepel)
Výnosy
Pro obživu jedné rodiny
(4 -6 členů) bylo třeba
osít pole o výměře asi 1
až 1,5 hektaru. Na polích
získaných žďářením bylo
prvních několik sklizní
bohatých. Pak prudký
pokles.
Proč?
Pravěk
Doba kamenná
Paleolit – starší doba kamenná
sběr, lov
počátky umění – kresby v jeskyních (Altamíra,
Lascaux)
Neolit – mladší doba kamenná
zemědělství
Pobavíme se
Pravěcí zemědělci
http://www.ceskatelevize.cz/porady/101771098
65-dejiny-udatneho-ceskehonaroda/208552116230002/video/
Zdroje:
http://pravek.boiohaemum.cz/gallery/pravek/kamen/113_31_1.jpg
http://nd01.jxs.cz/422/664/dc458a90d8_578671_o2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Lascaux_painting.jpg/
310px-Lascaux_painting.jpg
http://www.lidova-architektura.cz/foto/nahled_brezno-1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/SMWM__Jungsteinzeitliches_Dorf_4.jpg/800px-SMWM_-_Jungsteinzeitliches_Dorf_4.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/SMWM__Jungsteinzeitliches_Dorf_2.jpg?uselang=cs
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/SMWM__Jungsteinzeitliches_Dorf_1.jpg/800px-SMWM_-_Jungsteinzeitliches_Dorf_1.jpg
http://www.is.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/media/jakzili/JP1601005-1.jpg
http://www.is.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/media/jakzili/JP1601013-1.jpg
http://www.is.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/media/jakzili/JP1601007-1.jpg
http://www.is.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/media/jakzili/JP1601009-1.jpg
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskehonaroda/208552116230002/video/