Monzunová Asie

download report

Transcript Monzunová Asie

O
Monzunová Asie
Autor : J.Čáp
VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.10
Monzunová Asie
1
Obr.1
Monzun (původ slova: mausem = arabsky roční období)je označení pro
pravidelný sezonní vzdušný proud,který obvykle mění směr se
změnou ročního období.
A
Hlavní příčinou vzniku monzunů jsou velké tlakové
rozdíly ,vznikající nestejně rychlým ohřevem a
chladnutím vzduchu nad pevninou a oceánem.
A
= anticyklona,oblast vysokého tlaku
Obr.2
C
C
Obr.3
= cyklona,oblast nízkého tlaku
2
Rozložení průměrných ročních srážek a srážkové rekordy
-nejvíce na horských svazích
-zde 3000 mm i více
-Čerápuňdží prům. 11430 mm
max. za rok 22987 mm (1861)
max. za měs. 9300 mm (VII-1861)
-nejvíce srážek za den –
Baquia 1160 mm, Luzon
-nejsušší o. Masíra, Omán
(průměr 15 mm za rok)
Obr.4
3
I.Napiš,zda obrázek popisuje letní nebo zimní proudění
II.Doplň písmeno místo čísla do kroužku,zobrazujícího tlakový systém.
4
3
4
2
1
Obr.5
Vymezení oblasti
V, JV a J Asie, učebnice str.44-45
Podnebí (roční úhrny srážek)
21,4 mil km² (2x Evropa)
5
O Které řeky jde?
Nápověda: Jedna je v názvu velké nížiny,
druhá tvoří hranici dvou velmocí.
Obr.6
Monzunová Asie bývá také vymezována jako oblast mezi 2 velkými řekami.Jedna leží
na JZ oblasti,druhá na SV.
Jaký % podíl rozlohy celého světadílu zhruba připadá na monzunovou Asii?
Obr.7
6
Graf srovnává 3 významné země monzunové Asie. (Údaje z tabulek učebnice,r.2006)
7
I.O které země se jedná?/země1,2,3/
II.Jaká charakteristika zemí je v grafu zobrazena?
III.Doplň jednotky k svislé číselné ose.
12
10
8
země 1
6
země 2
země 3
4
2
0
Graf srovnává 3 významné země monzunové Asie. (Údaje z tabulek
učebnice,r.2006)
I.O které země se jedná?/země1,2,3/
II.Jaká charakteristika zemí je v grafu zobrazena?
III.Doplň jednotky k svislé číselné ose.
1400
1200
1000
800
země 1
země 2
600
400
200
0
země 3
8
Škrobnaté plodiny tropických a monzunových oblastí.
10
3.
Obr.9
Obr.8
1.
2.
Obr.1O
I.Vyhledej další název pro plodinu č.1,zvanou též kasava a zjisti ,k čemu všemu se užívá.
II. Vyhledej další název pro plodinu č.2,zvanou též „sladké brambory“a zjisti ,odkud pochází.
Jaký je její botanický název.
III.Jakou souvislost má obr.č.3 s předchozími otázkami?
Na obrázcích 1-3 jsou tři pochutiny a významné exportní plodiny monzunové Asie.
11
Obr.12
1
3
2
Obr.11
I.Pojmenuj tyto plodiny.
II.Zjisti,odkud každá z nich pochází a zapiš
tyto informace.(dom.cvič.)
Obr.13
I.Která plodina živí nejvíce obyvatel monzunové Asie?
12
Obr.14
II.Pojmenuj činnost,kterou právě provádí rolník na obrázku.
III.Které země zaujímaly celosvětově v produkci této plodiny 1.-5.místo.(dle tab. z roku 2005)
Obr.15
12
Obr.16
I.Která země zřejmě chová nejvíce těchto zvířat?
II.Bude Pákistan a Bangladéš významným
chovatelem prasat? Vysvětli,proč si to myslíš.
III.Pojmenuj toto plemeno skotu.
IV. V které zemi žije nejvíce těchto zvířat?
V.Jaký užitek skýtá obyvatelům hinduistických
regionů?Vysvětli proč.
I.Jaký atmosférický jev zachycuje tento družicový snímek?
13
II.Nad jakým typem zemského
povrchu obvykle tyto jevy vznikají?
III.Co přináší obyvatelům zasažených
území?
IV.Zjisti jména některých těchto
jevů,které v posledních letech zvláště
silně postihly oblast monzunové Asie.
(dom.cvič.)
Obr.17
Pojmenování
Kvůli snadnější komunikaci se tropickým bouřím dávají jména. Seznamy jmen připravují
příslušné regionální organizace několik let dopředu. Původně se bouře označovaly jménem
svatého, který měl v daný den jmeniny, později meteorologové pojmenovávali bouře
libovolně, např. jménem neoblíbeného politika. Dnes se používá standardizovaný systém, ve
kterém se bouře v průběhu roku pojmenovávají jmény postupně podle abecedy (tzv. první
bouře roku má jméno začínající na A, druhá začínající na B atd.)
Aktualita:11. listopadu 2013 v 13:53
Tajfun Haiyan, který na Filipínách zabil více než 10 tisíc lidí, postupně
slábne a už se změnil v tropickou bouři. Ve Vietnamu a v Číně si zatím vyžádal
přes 20 lidských životů. V centrální oblasti Filipín také dnes pokračují záchranné
práce.
Obr.18
Škody, které napáchal tajfun Haiyan na filipínském ostrově Samar
Foto: Reuters
14
Aktualita: 16. listopadu 2013 v 08:48
15
Pomoc Filipíncům postiženým tajfunem už proudí plynuleji.Díky zahraniční podpoře.
Obyvatelé filipínských obcí zničených tajfunem Haiyan začali s obnovou. Díky lodím i
letadlům ozbrojených sil Spojených států, Velké Británie či Švédska a Austrálie se daří
doručovat humanitární pomoc do postižených obcí na pobřeží ostrovů Leyte a Samar.
Po více než týdnu od přírodní katastrofy také zahraniční záchranné týmy postavily
první polní nemocnice. Z oblasti stále utíkají tisíce lidí a ti, co zůstali, se potýkají s
nedostatkem jídla i léků.
Tisíce dětí bez domova pobíhají po špinavých ulicích zničených obcí, zatímco jejich
rodiče sbírají kusy plechů rozesetých všude kolem. Z nich pak stavějí provizorní obydlí.
Filipínci, kterým zůstala stát alespoň část domu, zase odklízejí všudypřítomnou suť a
odpadky.
Záchranné týmy bojují s časem. Hygienické podmínky desetitisíců obyvatel jsou
naprosto nevyhovující a obavy panují i kvůli pití vody ze studní, která může být silně
kontaminovaná. Všude kolem se totiž povalují nejen trosky domů, aut a lodí, ale i
mrtvá těla. Nikdo neví, kdy se je podaří vyprostit.
Podle OSN přišlo o střechu nad hlavou kolem
dvou milionů Filipínců. Experti odhadují, že
obnova postižených oblastí bude trvat dlouhé
roky.
http://www.rozhlas.cz/zpravy/
Obr.19
Opakování
1.Vysvětli proč vznikají monzuny ?
2.Které části Asie monzuny ovlivňují ?
3.Kterým směrem vanou monzuny v létě a kterým v zimě ?
4.Proč letní monzun přináší na pevninu srážky ?
5.Které další atmosférické jevy velké intenzity jsou časté v monzunové Asii?
16
17
Použité zdroje:
Wikimedia Commons
Wikipedie
K.Kašparovský – Zeměpis II,v kostce
Holeček,Janský a kol. – Zeměpis světa 2
Školní atlas světa,Kartografie PRAHA,a.s.,2008
Citace obrázků
Obr.1 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 12.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://aa.ecn.cz/img_upload/e6ffb6c50bc1424ab10ecf09e063cd63/mraky_monzunove_dest
e02.jpg
Obr.2 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 9.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/pict/5.gif
Obr.3 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 9.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/pict/5.gif
Obr.4 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW: http://ostravaeducanet.cz/svoboda/mapy/sexta/Asie/asie_klima.jpg
Obr.5 – N. flickr.com [online]. [cit. 12.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://zemepis.jergym.cz/foto/31/letni%20monzun.jpg
Obr.6 – sken. učebnice str.44-45
Obr.7 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.hks.re/slepa_mapa_staty_Asie/asia.GIF
Obr.8 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Manihot_esculen
ta_dsc07325.jpg/250px-Manihot_esculenta_dsc07325.jpg
Obr.9 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Ipomoea_batata
s.jpg/258px-Ipomoea_batatas.jpg
Obr.10 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.receptyonline.cz/data/pics/skola-vareni-cojebataty/bataty2_500.jpg
18
Obr.11 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Matadecacao.jpg/2
50px-Matadecacao.jpg
Obr.12 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.rostliny-semena.cz/galerie/B_1258831435.jpg
Obr.13 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://cina.yin.cz/caj/farma-zeleny-caj.jpg
Obr.14 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.hoka.webz.cz/img/indonesie2/indonesie12.jpg
19
20
Obr.15 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/11923/=_IMG5423.jpg
Obr.16 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 9.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Zebu_of_Madagascar_001.jpg
Obr.17 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 9.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Taifun_Higos.jpg/461pxTaifun_Higos.jpg
Obr.18 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://media.rozhlas.cz/_obrazek/3003525--skody-ktere-napachal-tajfun-haiyan-nafilipinskem-ostrove-samar--1-300x200p0.jpeg
Obr.19 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 10.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://media.rozhlas.cz/_obrazek/3007030--filipinci-vynaseji-pytle-ryze-ze-skladistektere-ponicil-tajfun-haiyan--1-300x202p0.jpeg