EU-INV-10-3-3 Křižácké výpravy

Download Report

Transcript EU-INV-10-3-3 Křižácké výpravy

Křižácké výpravy
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou
http://educationviews.org/wp-content/uploads/2011/07/Crusader.jpg
Křižácké výpravy
Křížové výpravy ( kruciáty )
v 11. stol. pronikají na Blízký východ kočovní Turci
JERUZALÉM
vážně ohrožují existenci Byzantské říše,
roku 1078 dobývají Jeruzalém
http://rytirikrize.wbs.cz/saracen.bmp
http://assassinscreed.vokr.com/images/jeruzalembig/02.jpg
papež s císařem říše římské soupeří o vliv nad západními křesťany
Jeruzalém jako místo narození Ježíše Krista je významným poutním místem,
poutníky Turci i Arabové vyháněli, či dokonce zabíjeli
papež proto vyhlašuje křížovou výpravu - má být ctí každého rytíře vyrazit do boje
a ochránit křesťanské poutníky a svaté místo před nevěřícími Muslimy
papež tak šikovně posiluje jako vyhlašovatel výpravy svůj vliv v křesťanském světě
1. křížová výprava
Vyhlášena papežem Urbanem II. r. 1095,
probíhala 1096 – 1099, byla
nejúspěšnější, protože dobyt Jeruzalém.
http://řecko.net/photos/stredozemni-more-mapa.jpg
- na cestu vyráží rytíři hlavně
z Francie a Itálie
- v Konstantinopoli složili lenní
přísahu byzantskému císaři, ten
přislíbil výpravě podporu
- křižáci dobyli řadu měst,
nakonec Jeruzalém
- na dobytých územích založeny
křižácké státy
Křižácké státy
Edesské hrabství
Antiošské knížectví
Tripolské hrabství
Jeruzalémské
království
http://www.heaven.yc.cz/obrazky/staty.png
Těžce obrněný, odolný, ale pomalý rytíř,
lehce oděný pohyblivý saracén:
http://media0.eotheod.mypage.cz/images/media0:4cd6ef09b14bb.jp
g/Avarini%20sou%20jako%20rohirové.jpg
http://files.templarskyrytir.webnode.cz/200000013-222c323268/2.jpg
http://mikemeister.wz.cz/referaty/krizovevypravy_cli
p_image002.jpg
 hlavní muslimskou hrozbou byli jízdní lučištníci – uměli za jízdy střílet i dozadu
Křižácké hrady
Krak de Chevalier v Sýrii
http://krizovevypravy.claritatis.cz/Crak.jpg
/rekonstrukce/
Caesarea v Izraeli
http://nd03.jxs.cz/272/667/dd67152321_57603533_o2.jpg
http://www.ck-tilia.cz/imgs/articles/190-415_orig.jpg
2. křížová výprava
 roku 1144 dobyli Turci Edessu
 papež reaguje vyhlášením druhé
křížové výpravy téhož roku
- francouzský král Ludvík VII. a
německý král Konrád III. s rytíři
přijíždějí do Konstantinopole,
mezi nimi rozpory
- Konrád vojsko rozdělil (!), jeho
skupina cestou do
; vnitrozemí
poražena, proto se připojil k
Ludvíkovi
- dostali se pouze do Sýrie,
k Jeruzalému nedošli
http://řecko.net/photos/stredozemni-more-mapa.jpg
Benátské loďstvo
 při dopravě a zásobování sehrávalo u většiny výprav důležitou úlohu
především mocné benátské loďstvo
Benátská galéra
http://imgs.idnes.cz/igsvet/A080815_TOM_CAORLE_MAPA_N.JPG
http://www.world-guides.com/images/venice/venice_map.jpg
http://www.piratskelode.wz.cz/galerabenatska.jpg
3. křížová výprava
 roku 1187 sultán Saladin obsadil Jeruzalém
 proto papež r. 1189 vyhlašuje
třetí křížovou výpravu
- první vyslechl výzvu německý
císař Fridrich Barbarossa
- při přechodu řeky Salef však císař
Fridrich Barbarossa utonul
- drtivá většina německých rytířů
se po této události vrací domů
http://řecko.net/photos/stredozemni-more-mapa.jpg
3. křížová výprava
 roku 1191 připlouvá do oblasti vojsko vedené anglickým králem Richardem
Lví srdce a francouzským králem Filipem II.
 připojují se k nim zbytky rytířů
z německé výpravy
- anglicko-francouzské vojsko se
vyloďuje u Akkonu a dobíjí ho
- Filip II. se s částí vojska vrací zpět
- Richard postupuje na Jeruzalém
- v bitvě u Arsufu poráží Saladina
- Jeruzalém se ale Richardovi dobýt
nepovedlo. Přesto mu Saladin
navrhl mír s tím, že by povolil
křesťanům poutě do Jeruzaléma!
Roku 1192 Richard podmínky přijal.
http://řecko.net/photos/stredozemni-more-mapa.jpg
Bitva u Arsufu
Saladin
les
benátské
zásobovací lodi
Doposud lesem chráněné Richardovo vojsko
Richardovo vojsko muselo za den stihnout dojít
Richard
naasi
nejohroženější
čelo
a zadní(!)
část
vychází
na
10km
dlouhou
planinu.
Pěšáci
Zadní
voj
musel
pochodovat
pozadu
a odrážet
Teprve
k
večeru,
těsně
před
osadou
Arsuf
přes planinu
do
bezpečí
města
Arsuf.
Saladin
Tři
mohutné
nájezdy
těžké
rytířské
jízdy
formace
umístil rozkazů
poslušné
řádové
rytíře vytvořili
obdélníkovou
formaci
kryjící
útoky
saladinových
jízdních
lučištníků.
V
těžké
dal
Richard
povel,
aby
jízda
vyrazila
a
zdecimovala
to věděl
a zahájilznavenému
výpady jízdních
lučištníků.
způsobily
Saladinovu
vojsku
Templáře
a
Johanity.
Jízda
čekala
uvnitř
formace
drahocenné
koně
umístěné
uprostřed.
zbroji
a
horku
–
přesto
Johanité
formaci
celodenními útoky večerpaná muslimskáudrželi!
vojska.
obrovské ztráty.
město Arsuf
Řád johanitů ( maltézských rytířů ) a templářů:

křížové výpravy vedly ke vzniku rytířských řádů, které si daly za úkol
chránit poutníky na jejich cestě do svatých míst

tito rytíři žili dle klášterních pravidel. Jejich předností oproti světským
rytířům byla perfektní organizace a disciplína – řád vedl velmistr
templáři
johanité
http://nd01.jxs.cz/896/438/f9f75e
d770_18947213_o2.jpg
http://files.rahunta.cz/200000450a58eca6884/Templar1.jpg
http://www.e-stredovek.cz/obr/johanite.jpg
http://www.blansko.cz/clanky/07/images/rytir.jpg
Další křížové výpravy
 4. výprava 1202-1204
 neoznačená dětská výprava 1212
 5. výprava 1228-1229
 6. výprava 1248-1254
 7. výprava 1270
 Výsledky výprav pro křesťany bezvýznamné,
jejich vliv na Blízkém východě slábne.
Vše ukončil pád posledního křižáckého hradu Akkonu roku 1291.
Děkuji Vám za pozornost
A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali .
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace
Oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP VK
Příprava na hodinu s vyznačením inovačních prvků - DUM
Tematická oblast: Zvolte položku.
Vytvořil: Zvolte položku.
Sada: Zvolte položku.
Dne:
Podsada: Zvolte položku.
Ověřil: Zvolte položku.
Dne:
Příprava:
Ročník: Zvolte položku.
Předmět: Zvolte položku.
Učivo:
Klíčové kompetence:
Dovednosti žáka:
Číslo: Zvolte položku.
VH: Zvolte položku.
Průběh hodiny:
Část hodiny
Úvod
Činnosti, poznámky
Sdělení cíle a průběhu hodiny, organizační činnosti
Závěr
Zopakování probraného učiva, hodnocení a sebehodnocení
Délka v min.
5
5
Inovace - DUM:
Typ DUM: Zvolte položku.
Fáze hodiny: Zvolte položku.
Jiné:
Více fází:
Délka práce s DUM: Zvolte položku.
Způsob práce (níže stručně popište, jak žáci s DUM pracovali)
Příloha:
Typ přílohy: Zvolte položku.
Datum odevzdání DUM:
Jiné:
Podpis tvůrce DUM:
Podpis nadřízeného, který DUM převzal: