Izraelsko-palestinský konflikt

download report

Transcript Izraelsko-palestinský konflikt

Izraelsko-palestinský konflikt
3 stupně konfliktu
– lokální - Izraelci x Palestinci, historicky oprávněné nároky
– regionální – zásahy okolních arabských států
– globální – zájmy velmocí (především USA, SSSR)
-
Původně Kanaán (Kenaán)
8000 př.n.l.(?) – Jericho
4-3000 př.n.l. – Semitské kmeny
1200 př.n.l. – vznik Izraele
Římský název Palestina
Historie
1 200 př.n.l. – starověký Izrael, pravlast všech židů
- boje s původním obyvatelstvem i s cizími nájezdníky
(Pelištejci = Filištíni  Palestina)
7. století př.n.l – konec Izraele
- země postupně pod nadvládou Asýrie, Babylonie,
Persie, Řecka (Alexandr Veliký), Říma
1.-2. století – série povstání proti římské nadvládě
- potlačení, začátek diaspory
- zavedeno označení Palestina
5. stol. – součást Byzance
7.stol. – součást Arabské říše
11. – 13. stol. – křížové výpravy
16. stol. – součást Osmanské říše
Sionismus
= židovský nacionalismus
cíl: sjednocení všech židů roztroušených v rámci diaspory, návrat do
zaslíbené země, založení státu pro všechny židy
- vznik v 2.pol. 19. století, zakladatel T. Herzl
- výsledek odvěkého pronásledování židů v Evropě (pogromy), i
formování ideologie antisemitismu v 19. století
- Alija – migrace vlna židů do Izraele, první vlna v roce 1881
- výkup půdy od zdejších vlastníků (Osmanů), na ní však často žili místní
Arabové = zdroj pozdějších sporů
Britský mandát Palestina
- 1918 – konec 1. světové války, rozpad Osmanské
říše, její území rozděleno mezi Velkou Británii a
Francii, Palestina britská
- 1917 – Balfourova deklarace – britský příslib
vytvoření židovského státu, podpora židů (za
pomoc v 1. sv válce), nedodržena
- Stále vzrůstající počet židovských imigrantů 
nespokojenost Arabů, vznik nacionalismu
- První vážné střety mezi židy a araby, odpor
1918
Arabů k britské správě
1945
- 1939 – Bílá kniha – omezení počtu židovských
přistěhovalců (reakce na arabské povstání),
nešťastné vzhledem k začínajícímu Holocaustu
-  odpor židů k britské správě (pocit zrady) –
vznik židovský teroristických skupin (Irgun,
Lechi, Hagana), přistěhovalectví pokračuje
ilegálně
Arabové
Židé
90 %
10 %
66 %
33 %
Vznik Izraele
- Po 2. světové válce - proces dekolonizace v Asii
- Palestina - další vyostření situace, židovští uprchlíci z
Evropy, stále ilegální
- stupňující se teroristické útoky proti Britům
- 1947 – problém Palestiny postoupen OSN – nezávislá
komise návrh rozdělení území na Arabský a Izraelský
stát, arabský nesouhlas
- 1948 – stažení britských vojsk, vyhlášení samostatného Izraele
První arabsko-izraelská
válka
- 1948 - 1949
- též Válka za nezávislost Izraele, či Palestinská válka
- 1948 - 14. května – vyhlášení nezávislého Izraele
15. května – útok Ligy arabských států
- LAS – Egypt, Jordánsko, Sýrie, Libanon, Irák,
částečně Saudská Arábie, Jemen
- Cíl: zabránit vzniku Izraele
- Motiv: bratrská pomoc Palestincům (záminka),
územní zisky, náboženská nesnášenlivost
- Izrael – bez zahraniční podpory, lhostejnost VB
a ostatních velmocí, odkázán sám na sebe
- Zásadní pomoc od ČSR – dodávky zbraní, výcvik
(záštita SSSR, snaha získat Izrael do východního bloku)
- Odhodlanost, vysoká morálka (boj o přežití)
První arabsko-izraelská
válka
Výsledky: vítězství Izraele, obsazení
-
-
-
části původně Palestinského území
Příměří s Arabskými státy – tzv.
Zelená linie
Pásmo Gazy anektováno Egyptem
Západní břeh Jordánu a východní
Jeruzalém anektován Jordánskem
Palestinská diaspora, uprchlické
tábory v arabských zemích – dodnes
(zneužíváno jako politický trumf)
Na druhé straně násilné vyhnání
židů z muslimských zemí
Šestidenní válka
Arabské státy – arabský nacionalismus (Egypt -Násir, Sýrie -Asad, Irák) –
sekularizované republiky, orientace na SSSR – vojenská spolupráce
Izrael – vysoké výdaje na zbrojení, jaderné zbraně, špičkové technologie
– postupná orientace na USA (hlavní spojenec), od konce 60. let
1956 – Suezská krize – agrese Izraele (+VB, Francie) proti Egyptu
1967 – Šestidenní válka – preventivní útok Izraele proti formující se
koalici Egypta, Sýrie a Jordánska (+Iráku)
- Zisk pásma Gazy, Západního břehu Jordánu (+ východního
Jeruzaléma) a Golanských výšin (původně území Sýrie); okupace
Sinajského poloostrova (do r. 1982)
- Na izraelském území se ocitlo
velké množství Palestinců
1970
Arabové
Židé
30 %
70 %
Mír s Egyptem
1967 – 1970 (smrt Násira) – tzv. Opotřebovávací válka
1973 – Jomkipurská válka – agrese Egypta, Sýrie, Jordánska (+ Iráku) proti
Izraeli o židovský svátek Jom kipur, pokus o odvetu, neúspěch
2. polovina 70. let – mírová jednání Egypta (prezident Sadat) s Izraelem
1978 – jednání v Camp Davidu (iniciativa USA)
1979 – mírová smlouva, vzájemné uznání, vrácení Sinajského poloostrova
Egyptu, Egypt se vzdává nároků na pásmo Gazy
1981 – A. Sadat zavražděn islamistickými radikály, nástupce H. Mubarak
Mezinárodní vztahy
Izraele
Jordánsko – 1994 – mírová smlouva, vzájemné uznání, Jordánsko se
vzdává nároků na Západní břeh Jordánu
Se zbytkem arabského světa bez diplomatických styků
Sýrie – dodnes nepřátelství, spor o Golanské výšiny
= významné svou strategickou polohou, vodními zdroji i
zemědělských potenciálem; od roku 1981 oficiálně součást Izraele
2007 izraelské bombardování jaderného reaktoru
Irák – nepřátelství až do pádu Husajnova režimu r. 2003, občasné
vzájemné bombardování (1981 irácký jaderný reaktor, 1991 Izrael)
- nyní mír, ale stále bez diplomatických styků
Irán – hrozba konfrontace (izraelské bombardování jaderného reaktoru)
Palestinský odpor
1959 – založeno hnutí Fatah, původně teroristická
organizace, neislamistická, levicová, vůdce Jásir Arafat
1965 – založeno OOP – Organizace pro osvobození
Palestiny – zastřešující organizace pro všechna hnutí
palestinského odporu
- oficiální reprezentantace palestinského národa
(zavedení označení Palestinci), vůdce J. Arafat
- sídlo v Jordánsku – „stát ve státě“, nestabilita země
1970 – tzv. Černé září v Jordánsku – pokus OOP o svržení
jordánského krále a nastolení levicového režimu
- potlačeno, vyhnání OOP ze země – nové sídlo v
Libanonu
Po r. 1967 (obsazení zbytku palestinského území) růst
odporu proti Izraeli
70. léta - teroristické akce – poprvé použito únosů
letadel (LFOP) – zásahy protiteroristických komand
1972 – masakr na OH v Mnichově
Libanon
- Nábožensky nejednotný –
muslimové x křesťané (maronité)- cca 50:50
- Od r. 1948 palestinští uprchlíci
 nespokojenost místních obyvatel
- Od r. 1970 sídlo OOP – destabilizace země,
„stát ve státě“, odstřelování izraelského území
- 1975 – vypuknutí občanské války mezi
muslimy a křesťany (falangy)
- 1976 – povolání syrské armády k uklidnění
situace, syrští vojáci se však přidávají na stranu
muslimů v boji proti křesťanským falangám
- 1978 – vpád izraelských vojsk, reakce na
odstřelování, stažení
- 1982 – První libanonská válka
- Izrael + křesťanská falanga
x muslimové + OOP + Sýrie
- Výsledky – vytlačení OOP z Libanonu
- okupace jihu Libanonu Izraelem
- do roku 1985 (zde masakry Arabů
Křesťany - tábor Sabra a Šatíla),
- hraničního pásma až do roku 2000
- vytlačení OOP z Libanonu, nové sídlo v Tunisk u
- vznik Hizballahu – libanonské islamistické teroristické
organizace (inspirace Iránem), v čele H. Nasralláh, boj
proti Izraeli
1990 – konec občanské války, země pod syrským vlivem
2005 - stažení syrských vojsk (Cedrová revoluce)
2006 - Druhá libanonská válka – vpád Izraele jako reakce
na odstřelování Hizballahem, mise OSN
První mírová jednání
80. léta – vznik islamistických skupina na Blízkém
východě (inspirace islámskou revolucí v Iránu) –
Palestina – Hamás (mimo OOP)
1987 – 1993 – Intifáda = povstání Palestinců proti
izraelské nadvládě
- Pod záštitou OOP, de facto rozpoutané Hamásem
- Demonstrace, nepokoje, výtržnosti, násilnosti (válka
kamenů)
- Tvrdé zásahy izraelské armády
- 1988 – vyhlášení nezávislé Palestiny (neuznána)
90. léta – průlom, mírová jednání mezi Izraelem a OOP
- OOP mění taktiku – přechod k diplomacii,
přeměna v politickou stranu
1992 – Madridská mírová konference
1993 – ve Washingtonu podepsány
Dohody z Osla (J. Arafat + J. Rabin)
= dohoda o vytvoření Palestinské autonomie,
příslib postupného odevzdání území
- tvrdý odpor radikálů n obou stranách
Vývoj po roce 2000
Konec 90. let – pravicové vlády v Izraeli (strana Likud),
zpomalen mírový proces
2000 – 2005(?) Druhá intifáda – důsledek uváznutí
mírového procesu i zhoršující se ekonomické situace
v Palestinské autonomii
- Spíše terorismus než lidové povstání, inspirováno
Hamásem
- Bombové útoky, později raketové odstřelování
- Izrael – mimosoudní likvidace teroristů raketami z
vrtulníků
Bezpečnostní bariéra (kolem území Západního břehu
Jordánu) – kontroverze (soudním tribunálem v
Haagu prohlášena za protiprávní), v podstatě
anexe východního Jeruzaléma
- Pásmo Gazy oploceno =pokles bombových útoků
2005 – jednostranné stažení z Gazy,
postupná likvidace izraelských osad
Palestinská autonomie
Hl. město – Ramallah (de jure Jeruzalém)
Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu
Populace: cca 4 miliony
Rozloha: 6600 km 2
(Pásmo Gazy - 360 km 2 ; 1,7 mil obyv.)
- obrovské přelidnění, velký přirozený
přírůstek (3 % ročně), vysoká fertilita
- špatná ekonomická i sociální situace
- HDP dosahuje pouhých 5% Izraele
- závislost na zahraniční pomoci
- nedostatek energetických zdrojů i
zdrojů vody
- Izraelské osady (250 tisíc židů),
- spor o východní Jeruzalém (výstavba)
 růst extremismu
PalestinŠtí uprchlíci
- Jeden z klíčových problémů při izraelsko-palestinském vyjednávání
- Mimo oblast Palestiny cca 5 milionů Palestinců, dnes již několikáté generace
- Uprchlické tábory od roku 1948, dodnes v nich žije cca 1, 5 milionů
Palestinců
- Uprchlí Palestinci se dožadují práva na návrat do Izraele, to však Izrael
odmítá (ohrozilo by to existenci Izraele)
- Arabské státy nepodnikají žádné kroky (začlenění Palestinců z uprchlických
táborů do společnosti), problém Palestinských uprchlíků byl jimi často
zneužíván pro politické účely
- Problém uprchlíků by nevyřešil ani samostatný Palestinský stát
Stát
Počty Palestinců
Palestinská autonomie
4 miliony
Izrael
1,5 milionu
Jordánsko
Cca 3 miliony
Sýrie
450 tisíc
Libanon
400 tisíc
Ostatní uprchlíci
1,5 milionu
dalŠí
vývoj
2004 – smrt J. Arafata, nástupce M. Abbás
2005 – stažení Izraele z pásma Gazy
2006 – počet Palestinců se vyrovanal počtu Izraelců
- ve volbách vítězí islamistický Hamás,
mezinárodní izolace, zastavení mírového procesu
- Raketové odstřelování Izraele z pásma Gazy
- Izraelská blokáda pásma Gazy, zbraně nadále
pašovány z Egypta, další zhoršení ekonomické a
sociální situace
2007 – Hamás násilně ovládl celé území pásma
Gazy, de facto mimo kontrolu centrální
Palestinské vlády
2008 – 2009 – válka v Gaze – vpád izraelské
armády jako reakce na raketové odstřelování,
formální příměří, odstřelování nadále
pokračuje (s menší intenzitou)
2011 – vrcholí snahy o uznání Palestinské
nezávislosti, problematické vzhledem
k situaci v Gaze, přijetí Palestiny do UNESCO
Arabové Židé
1970
30 %
70 %
2006
50 %
50 %
Odkazy a zdroje
• http://www.cfr.org/israel/crisis-guide-israelipalestinian-conflict/p13850
• israelipalestinian.procon.org
• www.un.int
• www.valka.cz
• special.novinky.cz/Izrael
• www.wikipedia.org
• Mojmír Šlachta: Ohniska napětí ve světě
• Marek Čejka: Izrael a Palestina