Sanal Sınıfta Ders Sunumunu İndir

Download Report

Transcript Sanal Sınıfta Ders Sunumunu İndir

Sanal Sınıfta Ders
• Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının
Öğretmen Liderliğinde
Tasarlanması ve İnşa Edilmesi
Neden Sanal Sınıf?
• Öğrenenler gerçek sınıflarda kullanılan prosedürlere, ritimlere ve sunum
metodlarına daha alışkın
• Öğretici, bütün soruları cevaplayabilir, endişeleri giderir, ve sınıfı direkt olarak
izleyebilir.
• Öğretici içerik ve sunumu öğrenci dönütlerine göre çabucak düzenleyebilir.
• Sınıf; ders, soru ve cevap, bireysel ve takım çalışmaları, okuma ve yazma
etkinliklerini karma olarak kullanabilir.
• Öğrenenler, diğer öğrencilerle, anlamlı konuşmalar yapabilir.
• Keskin planlanmış programlarda, öğrencilerin amaçlara ulaşabilmesi için disiplin
gerekir. Öğretici ve diğer öğrenenlerle yüzyüze iletişim, zamanlamaya uymaya
yardımcı olur.
• Görünür bir grubun parçası olmak, kişide bir topluluğun parçası olma duygusunu
geliştirir.
2
İnsan Faktörü
• İyi bir sanal sınıf, teknolojik altyapıdan çok, insan
etkileşimine dayanır.
– Nitelikli öğretmenlerle çalışın
• Sanal sınıfta eğitimin kalitesi, öğretmen kalitesiyle doğru
orantılıdır. Ne kadar kaliteli öğretim tasarımı yapılırsa
yapılsın, ön hazırlık yapmamış ya da yetersiz eğiticiler sanal
sınıfların kalitesini düşürebilir.
3
İnsan Faktörü
– Nitelikli öğretmenlerle çalışın;
• Öğrenenler fiziksel olarak temsil edilmezler : Öğretmen, öğrenenlerin
duruşlarını ve yüz ifadelerini göremez, öğrenenleri ses tonlarına ya da
yazdıkları kelimelere göre izleyebilir.
• Öğretmen, mevcut kaynaklarla iletişim kurmak zorundadır : Gösterilen
ve konuşulan kelimeler, slaytlar, krokiler, gösterimler ve videolar.
Öğretmen bu medyalar hakkında teknik olarak yeterli olmalıdır.
• Öğrenciler, öğretmene daha az güvenir: Öğrenenler, öğretmenle
yüzyüze temas kurmadıkları zaman, birbirleriyle iletişim kurarlar.
Öğretmen, öğrenenlere sınıfta konuşmaları için destek olmalıdır. Bu
öğrenenlerin daha dikkatli ve bağımsız olmasını sağlar
4
İnsan Faktörü
– Sınıfı küçük tutun;
• Etkililiği sağlamak için 15 ‘ten daha az öğrenci
ile çalışın
5
İnsan Faktörü
– Hızlı ve güvenilir cevaplar verin;
• E-Mail’lara, tartışma gruplarına, ve egzersiz
çalışmalarına zamanında dönüt verin ve
sözünüzü tutun.
6
Program Öncesi Birleşimler
• Program öncesinde; bütün katılımcılar, öğrenciler,
öğretmenler, asistanlar, teknik destek personeli
vb. kişilerle 1-2 gün toplantılar düzenleyin.
– Karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgiler verin.
– Sanal sınıflara alışkın olmayan katılımcıları motive edin.
7
Kapsamlı bir program(syllabus)
yayınlayın
• Program sanal kursların iskeletidir.
• Programın, zaman çizelgesi, yeterlilikleri ve bütün
aktivitelerini kapsar
• Program uzun olabilir ama iyi düzenlenmiş
olmalıdır.
8
Syllabus İçeriği
•
•
•
•
•
Başlık – Açıklayıcı Bilgi
Her haftanın etkinlik ve meteryallerine bağlantılar(link)
Hedefler
Kurs hakkında
Hafta hafta kurs çizelgesi(Zamanlama – Olaylar –
Okumalar – Aktiviteler)
• Tekrarlanan olaylar
• Kaynaklar
• Notlar
ÖRNEK
9
Öğrenenleri Katılıma Hazırlayın
• Çevrimiçi aktiviteler için bir rehber hazırlayın.
Öğrenenlerin online ortamda nasıl
davranacaklarını ve aktivitelere nasıl
katılacaklarını açıklayın.
10
İşbirlikli Aktiviteleri Yönetmek
• Açıklamaları yazılı olarak aktiviteden 1 hafta önce paylaşın
• Takıma kesin bir hedef ve son teslim tarihi verin
• Bir kişi takımın liderliğini alacaktır. Liderlik takımın işleyişini
değiştirir.
• Yeterli zaman ayırın. Sanal bir takımın işleri bitirmesi, fiziksel
takımdan daha fazla zaman alacaktır. Eğer daha önce takımla
çalışmamışlarsa önce uzaktan takım çalışmasını öğrenmeleri
gerekir.
• İşbirlikli aktivitelere kimlerin etkin katılmadığını not edin. Bir
sonraki etkinlikte onların üzerinde durun.
11
Sınıfa hakim olun, gidişatı oluruna bırakmayın
•
•
•
•
•
•
Katılımcılarla birebir irtibat kurun.
Katılımcıların, birbirlerini tanımalarını sağlayın.
Yayımladığınız zaman çizelgesine bağlı kalın
Ofis saatlerine bağlı kalın
Katılımcıların hızını takip edin ve ayarlayın.
Kurs yazılımının işleyişini anlatmaya fazla zaman
harcamayın.
12
Canlı Etkinlikleri Yönetmek
• Canlı etkinlikler kullanıcıların eş zamanlı olarak
katıldıkları etkinliklerdir.
•
•
•
•
•
Chat
Beyaztahta etkinlikleri
Ekran paylaşımı
Sesli konferans
Video konferanslar
Canlı etkinlikler zor bir hazırlık, yönetim ve takip süreci gerektirir.
13
Canlı Etkinlikleri Yönetmek / Duyuru
• Duyuruyu canlı etkinlikten belirli bir süre önce
hazırlanmaları ve zaman ayırabilmeleri için
katılımcılara duyurun.
–
–
–
–
–
–
–
–
Etkinliğin konusu
Zamanı
Yeri
Gerekli mi(Bu etkinliğe katılmaları ne için önemli?)
Kullanılacak araçlar
Yapmaları gereken hazırlık çalışmaları
Bilgisayar gereklilikleri ve önceden kurumlası gereken uygulamalar
Teknik bir problem olduğunda ya da katılamadıklarında alternatif olarak ne gibi
etkinlikler yapabilirler
– Daha fazla bilgi için kiminle irtibat kurulacak
14
Hazırlık
Prova
Canlı
Etkinlik
Uygulama
Sonrası
15
Canlı Etkinlikleri Yönetmek / Hazırlık
• İyi bir hazırlık, iyi bir canlı etkinlik yapmanızı
sağlar.
• 1 saatlik bir etkinliği planlamak için 5-10 saat
arasında mesai harcayın.
16
Canlı Etkinlikleri Yönetmek / Hazırlık
Rollere karar verin.
Kişiler
Evre
Öğretmen
Giriş(5 dk)
Sunar
Sunum(25 dk)
Soru & Cevap (20 dk)
Ziyaretçi
Dinler
Dinler
Yönetir
Özet(5 dk)
Değerlendirme (5 dk)
Öğrenci
Sorar
Cevaplar
Diğerleri
Yönetici:
Kameraları kontrol eder
zamanlamayı takip eder
Sunucu ve öğretmeni
bilgilendirir
Özetler
Değerlendirir
17
Canlı Etkinlikleri Yönetmek / Geçişleri
Kontrol Etmek
Chat, sesli konferans, video konferans, beyaz tahta,
ekran paylaşımı ve diğer çok katılımlı uygulamalarda
katılımcıların kontrolün kimde olduğunu bilmesi
gerekir.
18
Canlı Etkinlikleri Yönetmek / Geçişleri
Kontrol Etmek
Kontrol modları
– Ders Modu
• Anlatıcı yönetimde yalnızdır. Sunumunu yapar, kimse sözünü kesemez. Kimse soru soramaz.
– Q&A Modu
• Anlatıcı sunumunu yapar fakat sorularla bölünebilir. Bütün sorular anlatıcıya ya da
konuşmacıya yönlendirilir.
– Moderatör Modu
• Moderatör bir tartışma başlatır. Bütün katılımcıların konuşma hakkı vardır. Moderatör
tarafından izin verilen kişi konuşabilir.
– Sembol modu(Baton Mod)
• Anlatıcı bir sanal sembole sahiptir. Herhangi bir anda bu sembolü başkasına vererek
yönetimi ona verebilir.
– Açık Mod
• Herhes her an etkinliğe katılabilir. Katılımı kimse koordine etmez. Öğretmenin rolü
katılımcılar gibidir. Sadece istediği zaman bu modu bitirebilir.
19
Canlı Etkinlikleri Yönetmek / Geçişleri
Kontrol Etmek
Kontrol geçişlerini açıklayın.
Sorularınızı moderatör ya da öğretmen size söylediği zaman sorun. Yalnızca bir
soruya izin verilir. Prosedür şöyledir.
Moderatör : Soru ister.
Öğrenci : Sorusu olduğunu bildirir.
Moderatör : Bir öğrenciye söz verir.
Öğrenci : Sorusunu sorar.
Sunucu : Soruya cevap verir.
Moderatör : Öğrenciye başka sorusu olup olmadığını sorar.
Öğrenci : Bir soru sorar ya da hayır der.
Sunucu : Sonraki sorulara cevap verir.
Prosedür başka soru sorulmayıncaya ya da zaman bitene kadar devam eder.
20
Etkinlikten önce katılımcılara etkinliği
tanıtın
• Canlı etkinlik anında herkese sistemi tanıtmak için
zaman kaybetmeyin.
• Misafir sunucunun biyografisini etkinlikten önce
katılımcılara gönderin ve etkinliği kısaca tanıtan.
21
Tek yönlü ders yapmayın
• Tek yönlü dersleri sınıfta oynatmayın. Öğrencilerin
istedikleri zaman izlemelerini için önceden
kaydedin.
• Öğrenciler, kaydın istedikleri yerinden istedikleri
bilgiyi ilerletip geri sararak alacaktır.
22
İlgili bilgileri önceden gönderin
• Eğer katılımcılar ilgili bilgilere ihtiyaç duyacaksa
bunu önceden gönderin.
– Raporlar,
– Makaleler
– Detaylı örnekler
– Örnek çalışmalar
– Konuşmacıların biyografileri
23
Bir ilk yardım kiti oluşturun
• Doğaçlama konuşma için 3 haftadan fazla bir
hazırlık gerekir.
• Etkili bir tartışma ortamı başlatmak için sorular ve
yorumlar hazırlayın.
– Neden bunu söylüyorsun?
– Herhangi bir kuşkunuz var mı?
– Başka ne olabilir?
– Ne kadar tutar?
24
Etkinlik Öncesi Ödevler Verin
• Katılımcılara etkinlik öncesinde ödevler verin.
Etkinliğe bu ödevleri değerlendirerek başlayın.
25
Sistemi önceden test edin
• Konferanstan önce 20 dakika civarında hazırlık
yapın.
• Sistemin hızını ve sınırlarını test edin.
26
Prova yapın
•
•
•
•
Sunum ve işbirlikli aktiviteler için provalar yapın.
Yanlış gidebilecek şeylerin bir listesini çıkartın.
Provalarda oluşabilecek hataları teker teker gözden geçirin.
//Gerçek etkinlik provadan %20-%40 daha uzun sürer.
Hazırlık
Prova
Canlı
Etkinlik
Uygulama
Sonrası
27
Canlı Etkinliği Yönetmek
Hazırlık
Prova
Canlı
Etkinlik
Uygulama
Sonrası
28
Canlı Etkinliği Yönetmek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bir yönetici ile çalışın : Sunucudan başka etkinliği yönetecek birisi daha olsun. Uzun konuşanlara
zamanı hatırlatsın, rolleri değiştirsin.
Öğrencileri uyanık tutun : Görseller ve diğer ortamlarla öğrencinin ilgisini çekin.
Sıkça etkileşim kurun : 5 dakikadan fazla, öğrencilerle etkileşim kurmadan sunum yapmayın.
Öğrencilere ismiyle hitap edin : Öğretmenin elinde bir katılımcı listesi olması gerekir.
Cevapladığınızdan daha fazla soru sorun : Öğrencinin bir sorusunu cevapladığınızda, onun anlayıp
anlamadığını test etmek için bir soru da siz sorun. Kullanıcılara tam cevaplar vermeyin.
Spontane olun : %30-%40 civarında zamanı, serbest sorulara, konuşmalara ve derin öğrenenler için
ayrıntılı bilgiler vermeye ayırın
Öğrencilerin size ve birbirlerine ulaşabildiği bir arka kapı açın : Öğrenciler bir konuyu
anlamadıklarında birbirlerine ve size özel olarak sorabilsinler ya da kendi aralarında tartışabilsinler.
Kullanılmayan ortamları kapatın
Aktif konuşmacıların sayısını sınırlayın .
Kontrolü ve ilgiyi koruyun.
Bütün öğrencilere gerektiği kadar ilgi gösterin.
29
Katılımcıları Görünür Yapın
•
Sanal işbirliği platformlarında katılımcılar kimlerin o an orada olduğunu merak ederler.
Eğer katılımcı isimleri gizlenirse öğrenciler orada sadece onların olduğu hissine
kapılabilir.
Dikkati çekmek ve aktif katılımı sağlamak için:
– Katılımcı listesini paylaşın
– Ara sıra katılımcıların bir şeyler söylemelerini isteyin.
– Bir pencerede kimin o an orada olduğunu, kimin giriş ve çıkış yaptığını katılımcılarla
paylaşın.
30
Etkinlik sonrasında
• Kameralar kapatılmış, fakat öğrenme devam
ediyor. Canlı etkinlikten sonra yapılacak bir çok iş
var.
Hazırlık
Prova
Canlı
Etkinlik
Uygulama
Sonrası
31
Tartışmayı devam ettirin
• Etkinlikten sonra bir sohbet başlatın. Bu sohbet
öğrencilerin etkinlik anında soramadığı soruları
sormasını ve ilgilendikleri noktalarda bilgi alışverişi
yapmalarını sağlar.
32
Etkinliği Değerlendirin
Etkinlik sonrasında resmi bir değerlendirme süreci
izleyin.
33
Yardım edenlere teşekkür edin
• Öğretmen ve öğrenciler canlı etkinlik için yardım
edenlere teşekkür etmelidir.
34
Etkinlikten Sonra da İletişimde Kalın
• Etkinlik sonunda öğrenme durmamalıdır.
Öğrenenler öğrendiklerini uygulamaya
başlayacaklar.
• İşbirlikli aktiviteler oluşturun ve öğrenilenlerin
uygulanmasını sağlayın.
35
Etkinlikten Sonra da İletişimde Kalın
• Etkinlik sonunda öğrenme durmamalıdır.
Öğrenenler öğrendiklerini uygulamaya
başlayacaklar.
• İşbirlikli aktiviteler oluşturun ve öğrenilenlerin
uygulanmasını sağlayın.
36
İşbirliği kanallarını ayarlayın
• Ücretsiz mail hesapları sağlayın
• Bir mezun listesi hazırlayın. Bütün mezunların bu listeye erişimini
sağlayın.
• Mezunlar arasında sohbet oturumları düzenleyin.
• Mezunları, özel öğreticiler, öğretmenler, danışmanlar ya da
asistanlar olarak çağırın.
• Tartışma gruplarını mezunlara açın ve mezunlar için de tartışma
grupları oluşturun.
37
Uygulamaları izleyin
• Bir sohbet ile ya da tartışma ortamı ile kurstan
sonra uygulamaları izlemeye başlayın.
38
Hazırlayan
• Ali ÇİMEN
İstanbul – Avcılar İlçe BT Koordinatörü
Yıldız Teknik Üniversitesi – Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü - Yüksek Lisans
Öğrencisi
39
Kaynak
• Horton, W, 2000, Designing Web Based Training
40