Sözcükte Anlam Test Soruları Ve Cevapları – 7

Download Report

Transcript Sözcükte Anlam Test Soruları Ve Cevapları – 7

II.Dönem I.Performans Ödevi
DERS:TÜRKÇE
Yavuz KELEBEK
ÖĞRETMEN:Şükrü ŞİMŞEK
SÖZCÜKTE ANLAM
• 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
soyut değildir?
• A) En başta umudu olmayan adam şiir yazamaz.
• B) Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektirir.
• C) İnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır yazar için.
• D) Müzisyen için ses neyse ressam için de ışık
odur.
•Cevap: D’dir.
• 2.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
yansıma sözcük kullanılmamıştır?
• A) Hüp diye bir ses çıkarırdı çay içerken.
• B) Odadan bir zırıltı duyuluyordu tüm gün.
• C) Kuşlar ötüyor pencerenin kenarında.
• D) Hırgürleri çok olan kalabalık bir aileydi.
•Cevap:C’dir.
• 3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük nicel anlamda kullanılmamıştır?
• A) Ilık bir duş alırsan kendine gelirsin;ama
yine de bazı şeyleri oluruna bırakmayı
öğrenmelisin.
• B) Sıcak bir yaz gününde nerede tatil
yapılacağını iyi bilirim ben de
• C) Geniş düşünürsen hoşgörünün insan için
vazgeçilmez olduğunu anlarsın.
• D) Meksikalıların “Tüm gün
dinlendikten sonra bir de uyumak ne
güzel!”sözü sana ne anlatıyor?
•Cevap:C’dir.
• 4)Aşağıdakilerden hangisinde “doktor”
sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır?
• A)Doktor, insan sağlığını her şeyden önemli
gören kişidir.
• B)Doktor, hastasına güven vermeyi her zaman
• başarmalıdır.
• C)Doktor, hafta sonuna kadar hastanede
kalacağını söyledi.
• D)Doktor, yeri geldiğinde soğukkanlı olmayı
bilmelidir.
•Cevap:C’dir.
• 5.Aşağıdakilerden hangisinde hem gerçek
hem mecaz anlamlı bir sözcük öbeği
kullanılmıştır?
• A)Unutmayın! Hayalinizdeki dağa tırmanmak
sizin elinizde.
• B)Atlet, maratonun sonlarına doğru yoruldu ve
yarışı bıraktı.
• C)Tuval üzerine yaptığı yağlı boyayla
resimleri satışa çıkardı.
• D)Giydiği geniş gömleklerle kamburunu
örtmeye çalışıyordu.
•Cevap:A’dır.
• 6.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili
sözcüklerde hangisinde özelden genele
doğru gidilmiştir?
• A)Birçok sanat yapıtı vardır,deneme de
bunlardan biridir.
• B)Tüm sanatçılar gibi o da ölümsüzlüğü
yenme telaşında bir yazardı.
• C)Savaşlar zordur, Kurtuluş Savaşı da zor bir
savaştı.
• D)Gül, sevgiliye verilebilecek en güzel çiçektir
•Cevap:D’dir.
• 7.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
nicel bir anlam taşımaktadır?
• A) Uzun bir yol vardı daha önümüzde, diyor
şoför.
• B) Maçları stadyumdan takip eden taraftar
sayısında da bir artış söz konusu.
• C) Kim ne derse desin güzel maçlara gebe
şampiyonluktaki kıyasıya çekişme.
• D) Takımlar taraftarlarıyla, futbolcularıyla,
teknik ekipleriyle bir bütün olmuş.
•Cevap.A’dır.
• 8.Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan
türemiş bir eylem vardır?
• A)Kuzular, baharın güzelliğine eşlik etmek
için meliyordu.
• B)Yukarı kattakilerin gümbürtüleri de bir gün
olsun bitmez ki.
• C) Fısıldaşmayı bıraksalar hiç de yanlış
anlaşılamayacaktık.
• D)Şırıltısını duyuyor musun, kavaklar
arasından akan suyun.
•Cevap.A’dır.
• 9.Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde
birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır?
• A)Ağır gitmeyi bıraksan da artık biraz
hızlansan diyorum.
• B)Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi
tamir ettirdim.
• C)Fiyatlardaki artış satışlardaki azalışı
beraberinde getirdi.
• D)Az yemek çok yemekten her zaman daha
sağlıklıdır.
•Cevap.B’dir.
• 10.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
somutluma yoktur?
• A) Yalnızlığın girdabına insan bir kez
kapılagörsün, bir daha çıkamaz içinden.
• B) Bahçedeki binlerce çiçeğin birdenbire ve
• rengârenk açmasıdır sevmek.
• C) Eksikliğini çok hissediyorum,
ayrıldığımızda bir kolumda onunla gitti.
• D) Yalnızca yaşamak için mi beklenir güzel
günler , beklemek de güzel.
•Cevap:D’dir.
• 11.Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili
sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
• A) Köyden kente göç, Türk romanın da sıkça
işlenmiş bir konudur.
• B) Yeni Türk lirasının en büyük banknotu yüz
lira olarak basılmış.
• C) Emeklilik için erken bir yaş değil mi otuz
beş yaş?
• D) Kır saçlı bir adam duruyordu ıssız bir
gölgede.
•Cevap:A’dır.
• 12.Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama
yoktur?
• A) Yerleri gökleri yaratan için insanlara bu
kadar da eziyet etmeyin.
• B) Beyaz perdeyi yıpranmadan yıkansın diye
çamaşırhaneye verdim.
• C) Dostları ve sevenleri tahta ata bindirip
ölümsüzlüğe uğurladı onu.
• D)Beyaz gömlekliler, hastane çıkışında
beraberce yemeğe gittiler
•Cevap:B’dir.
• 13.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili
sözcük gerçek (temel) anlamda
kullanılmamıştır?
• A) Üç yıldır, özel bir üniversitede Türk Dili
dersini okutuyor.
• B) Yerdeki cam parçaları topuğunun
kanamasına sebep oldu.
• C)Etrafımı çevreleyen her şey bana onu
hatırlatmaya yetiyor.
• D) İdarenin verdiği cezaya üç gün içinde itiraz
etme hakkı var.
•Cevap.A’dır.
• 14. “Kuyruk” sözcüğü aşağıdakilerin
hangisinde yan anlamda kullanılmıştır?
• A) Patron ne düşünürse düşünsün, kimsenin
kuyruğu olamam ben.
• B) Ucuz ekmek kuyruklarının gün geçtikçe
uzadığını görmek ne acı.
• C) Boğazına çok düşkündür kedimiz, acıkınca
hemen kuyruğunu sallar.
• D) Kuyruğu kurduğumuz kapana kısılmış orda
öylece duruyor.
•Cevap:B’dir.
• 15.Aşağıdakilerin hangisinde “daha”sözcüğü
ötekilerden farklı bir anlamda
kullanılmıştır?
• A) Daha ne istiyorsun, kullanılmamış bir gök
sunuyorum sana.
• B) Şiir biter mi hiç, yan yana gelmemiş
sözcükler varken daha.
• C) İngiliz edebiyatına daha çok da Fransız
edebiyatına ilgiliyim.
• D) Irmaklar daha güzel olsun isterim kuşlar
daha güzel uçsu.
•Cevap:B’dir.
• 16. Aşağıdakilerin hangisinde abartma
yoktur?
• A) Sesini duymasam birden çölleşirdi
dünyam.
• B) Sizin için tuttum beş gül getirdim,
sevgili!
• C) Sevdamın ateşi güneşi bile yakar, kül
eder.
• D) Susunca dağlar yarılır, ırmaklar
kururdu.
•Cevap.B’dir.
• 17. Aşağıdakilerden hangisinde “beyin”
sözcüğü “öyle göründüğüne bakma sen, bu
fabrikanın beyni odur” cümlesindeki
kullanma anlamca en yakındır?
• A) Beynin işleyişi bugün bile tamamıyla
anlaşılabilmiş.
• B) Beyninizin çok küçük bir bölümünü
kullanabiliyormuşuz.
• C) Yazıya başlamadan önce bir beyin fırtınası
yapalım mı?
• D) Beyin takımını oluşturmakta gecikirsek işi
yürütemeyiz
•Cevap.D’dir.
• 18.’’Kopmak’’sözcüğü aşağıdakilerden
hangisinde ‘’herhangi bir yerinden ikiye
ayrılmak’’ anlamıyla kullanılmıştır?
• A) Ağacın dalı fırtınadan kopmuş.
• B) Halat koptuğu için otobüsü çamurdan
çıkaramadık.
• C) Ceketimin kol düğmeleri kopmak üzerre.
• D) Öğretmen çıkınca sınıftan bir gürültü
koptu.
•Cevap: B’dir.
• 19.Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde eş
anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
• A) Arkadaşı dürüst ve kültürlü birine
benziyordu
• B) Sıcak ve güneşli bir günde buraya geldi.
• C) Gece ve gündüz durmadan çalışıyor.
• D) Yazar her türlü eleştiri ve tenkide açık
olmalı
•Cevap:D’ dir
• 20.Kendisine verilen görevleri büyük bir
özveriyle yerine getiriyordu.
• Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerden hangisinde vardır?
• A) Babasıyla yurt dışına gitmeyi çok istiyordu
• B) Arkadaşımdan daha başarılı olmak için çok
çalışıyordum.
• C) Gayret gösterilmeden yapılan işlerin sonu
hüsrandır.
• D) Sınavı kazanmak için biraz fedakarlık
göstermelisin.
•Cevap: D’dir.
• 21.’’Yeni’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde ‘’az önce’’ anlamındadır?
• A) Yeni sınıfımız gördünüz mü.
• B) Yeni elbisen sana çok yakışmış.
• C) Arkadaşım buradan yeni ayrılmış.
• D) Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı olsun.
•Cevap: C’dir.
• 22. 1.Ocaktaki süt taşınca odaya güzel bir
koku yayıldı.
•
2.İlkbaharda ovanın ortasından geçen çay
taşar.
•
3.Göbeği elbisesinden taşmıştı.
•
4.Meydan mahallenin gençleriyle dolup
taşmıştı.
• ‘’Taşmak’’sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç
değişik anlamda kullanılmıştır?
• A)1
B)2
C)3
D)4
•Cevap: D’dir.
• 23.’’Ayrıntı-detay’’sözcükleri arasındaki anlam
ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde
vardır?
• A)Mevsim-yıl
B)Akıl-beyin
• C)Azim-hırs
D)Doğa-tabiat
•Cevap:D’dir.
• 24. 1.Seninle akşam üzeri kıyı boyunca
yürüyebiliriz.
•
2.Çalışmalarımızın meyvesini yakında
alacağız.
•
3.Babam annemin yaptığı yemeklere
bayılır.
•
4.Çok acıktığı için yemeğini iştahla yedi.
• Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili
sözcükler mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
• A) 2 ve 3
B) 1 ve 2
• c) 3 ve 4
D) 1 ve 3
•Cevap: D’dir.
• 25.Aşağıdakilerden hangisinde ‘’atmak’’
sözcüğünün anlamı ve kullanımı birbirine
uymamaktadır?
• ANLAM
KULLANIM
• A)Fırlatmak
Elindeki taşı hızla denize
attı
• B)Ertelemek
Toplantıyı ileri bir
tarihine attılar
• C)Çıkarmak
Sıcak basınca üzerindeki
kazağı attı.
• D)Koymak
Bir araba bulup bu
eşyalarıeve atalım.
•Cevap: A’dır.
• 26.Aşağıdaki cümlelerin hangisi somut bir
sözcük anlam genişlemesi ile soyut anlam
kazanmıştır?
• A) Çiçek sevgi ile büyür.
• B) Bu işte onun parmağı olmalı.
• C) Zavallının üzerinde hiçbir şey yoktu.
• D) Heyecandan elleri titremeye başladı.
•Cevap:D’dir.
• 27.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı
sözcükler bir arada kullanılmıştır?
• A) Birazdan gelirim dedi ama hala gelmedi.
• B) İçi dışı bir insanları çok severim.
• C) Biraz yürüdükten sonra dinlenmek için
durduk.
• D) Hava erken kararıyor, acele edinde çıkalım.
•Cevap: B’dir.
• 28.Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler
arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden
farklıdır?
• A) Yoksul - fakir
B) Yapıt - eser
• C) Ülke - vatan
D) Hayat - yaşam
•Cevap: C’ dir.
• 29.Eriyorum içimde
•
Elveda her ümide
•
Gurbet benliğimi
•
Bitirdi bir içimde
• Dizelerdeki altı çizili sözcükler için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
• A) Eş sesli
B) Eş anlamlı
• C) Yakın anlamlı
D) İkileme
•Cevap: A’dır.
• 30.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin eş
anlamlısı yoktur?
• A) Hava
B) Rüya
• C) Kalp
D) Şahıs
•Cevap: A’dır.