Venture Capital

Download Report

Transcript Venture Capital

Så hittar jag pengar till min startup
Jeppen på scenen
• Peo Nilsson
• 20 år inom Internet/media
• Entreprenör och investerare (drygt 20 bolag). T
ex:
• Pacer -> Valtech (Frankrike)
• Industrimedia -> Allerkoncernen (Danmark)
• Booli
• Bonnier, Valtech, Aller
• Idag: Coach Internet/media i STING och
investerare
STING – ett ekosystem i världsklass för innovativa
teknikbolag
Inkubator/accelerator
 Hjälper entreprenörer och innovatörer att bygga framtidens teknikbaserade
exportföretag
 Fokus på tidiga teknikföretag inom Internet/media, ICT, medtech och cleantech
 Affärstöd, finansiering, nätverk
 Enbart fokus på bolag med internationell potential, grundade i Stockholm
 Tar in ca 5% av sökande bolag. Varje bolag är inne 6-18 månader
 Totalt ca 100 bolag under 11 år
Affärsängelnätverk
 STING Business Angels – ca 40 erfarna affärsänglar med entreprenöriell profil
Venture Capital-fond
 STING Capital I – största privata early stage-investeraren i Sverige
In-house rekryteringstjänst
 STING Search for Talents – hjälper STING-bolagen att rekrytera
4
STING
FastForward
Kickstarting Stockholm´s most promising Internet ventures.
Höstbatchen (7-8 bolag) startar i mitten av augusti.
Ansökningstiden börjar ca 15 maj.
Sista ansökningsdag 31 maj.
Pitchfinal 12 juni.
5
Några frågor att arbeta med
Vad är ditt mål med bolaget och hur ser du på din
framtida roll i verksamheten?
Hur snabbt vill du att ditt bolag ska växa?
Hur påverkas tillväxten av X, Y, Z kronor?
Vill du/ni dela ditt/ert bolag med andra ägare?
Vilken kontroll vill du och övriga grundare ha?
Svaren ovan avgör din finansieringsplan/strategi
Finansieringsstrategin:
Hur mycket?
Från vem?
När?
Liten eller stor?
Så här kan du få in pengar till ditt bolag
• Grundarna
• FFF – Friends, Fools, Family
• Medarbetare
• Kunder
• Lån
• Bidrag/stöd
• Crowdfunding
• Equity
Grundarna
• Visa att du är beredd att göra allt för din idé –
även privatekonomiskt
• …men tänk på ett eventuellt liv utan ditt bolag,
skapa inte en omöjlig uppförsbacke
• Var inte girig gentemot andra medgrundare
Friends, fools, family
• Utnyttja inte situationen…
• Ni ska eventuellt ha bolaget tillsammans under
lång tid
Medarbetare
• Ta in som delägare så tidigt som möjligt
• Aktieägaravtal!
• Tänk igenom alternativ (investering, optioner)
Kunder
• Den mest underutnyttjade finansieringskällan?
Lån
• Lån med begränsad säkerhet
• Innovationslån (Almi)
• Insats mot royalty (Almi)
Bidrag/stöd
• Vinnova
• Branschspecifika stöd, t ex Bygginnovation,
Energimyndigheten m fl
• Ofta vid specifika tidpunkter (deadline!)
• Ger ingen utspädning
• Ofta tidskrävande, men sällan mer tidskrävande
än riskkapital
Crowdfunding
• Intressant finansieringsform!
• Med eller utan equity
• Kan ge bolaget bra PR
• FundedByMe, Crowdcube
Equity
• Affärsänglar – STING, Stoaf m fl
• SeedCap-bolag (såddfinansiering) – Almi
• VC-bolag – Creandum, Northzone, Conor,
Industrifonden
• Tänk flera steg – hur mycket behöver du ta in?
• Vilka ägare är bra för bolaget?
• Vilka ägare gör det lättare att ta in pengar nästa
gång?
• Investerare vill göra exit!
Riskkapitalets olika faser
Kassaflöde
Affärsängar & Venture Capital
Buyout
Mognad
Nedgång
Expansion
Tid
Sådd &
Start-up
17.
För vem passar riskkapitalfinansiering?

För verksamheter med stor tillväxtpotential
-
Företag i dynamiska, föränderliga industrier
-
Företag byggda på tekniska innovationer

För verksamheter där det kan vara avgörande att hålla ett högt tempo

För entreprenörer/projekt som välkomnar breddat ägande och kompetens

För entreprenörer som har förståelse för delägares behov av exit
Vad tittar investerarna på?
Människorna i och runt bolaget
Risker










Entreprenören
Teamet
Track record
Nedlagd tid
Andra intressenter
Affärsmöjligheten
Investeringen
 Kunder
 Pris/andel
 Unikitet: Affärsmodell och affärsidé
 Struktur
 Tillväxtpotential
 Marknad
 Tillfälle och timing
 Affärens storlek
19.
Teknikrisken
Marknadsrisken
Konkurrens
Samhällets normer och regelverk
Teamrisk
Definition av riskkapital
Riskkapital
Public Equity
Private Equity
.. dvs börsnoterade bolag..
… investeringar i onoterade
företag med ett aktivt
ägarengagemang …
Affärsänglar
Venture Capital
… investeringar av
privatpersoner i företag
utan familjeanknytning.
… investeringar i sådd-,
start-up- eller
expansionsfaser.
Buyout
… “utköpsaffärer”
kompletterat med
lånefinansiering.
Affärsänglar

Investerar sina egna pengar. Normalt från 500 KSEK – 5
MSEK/investering

Kan även ge industriell/affärsmässig kunskap, bidra med nätverk,
trovärdighet

Styrs mer av ”magkänslan” än VC-investerare

Har en investeringsvilja som varierar med börsklimatet

Hittas via research och affärsängelnätverk

Sting Business Angels, Coach & Capital, AlmiBAN, Connect Öst,
Stoaf/Roaf mfl.

Kan komplicera ägarstrukturen om de är för många

Kan komplicera följdfinansieringsprocesser om de inte har pengar eller har
gått in på för hög värdering

Viktigt att göra egen DD på investerarna!
Superänglar

Serieentreprenörer som gjort ”major exits” och formaliserat sin
investeringsverksamhet via fond eller på annat sätt

Exempel: Skypegrundarna (Atomico), mySQL-grundarna (Open Ocean), Q
Med grundaren Bengt Ågerup (Next2B), Pricerunner/Magnus Wiberg
(eEquity), MCC-grundaren Gunnar Mannerheim (Mannerheim Invest) mfl

Ökar i antal i takt med framgångsrika exits

Letar ofta investeringar i områden närliggande deras eget
kompetensområde

Jobbar ofta som VCs men [eventuellt] med större förståelse för
entreprenörens perspektiv

Kan tillföra pengar, kunskap, nätverk
Venture Capital
Early Stage (2 – 15 MSEK)
• Tar vid efter affärsänglarna
• Är begränsade i sin följdinvesteringskapacitet -> kommer att bli utspädda
• Använder i regel enklare avtalsformer
• Kan hjälpa till att göra bolaget moget för later stage VCs
Later Stage (>15 MSEK)
• Idag mest frekventa i expansionsfasen
• Kan öppna dörrar ut i världen
• Investerar sällan i pre revenue-bolag
• Letar efter stjärnteamen som kan leverera 10Xinvesteringen. Vill se
miljardbolag!
• Tidskrävande investeringsprocesser (6-12 mån)
• Tuffare avtal
• Exitfokus
Venture Capital-investerare och
affärsänglar
– hur skiljer de sig åt?
Viktiga skillnader
Affärsänglar
Venture Capital-investerare
Investerade medel
Egna pengar
Främst fondinvesterares pengar
Investeringsfokus
Tillväxtbolag i sådd och startupskeden
Tillväxtföretag i start-up- och
expansionsskeden
Ägarandel
Under 10%
20-40%
Investeringsprocess
Erfarenhetsbaserad, mindre
formell. Snabbare
investeringbeslut
Mer omfattande och formell due
diligence med rådgivare.
Geografisk närhet
Viktig
Mindre viktig
Typ av kontrakt
Enklare struktur
Komplex
Engagemang efter investering
Aktiv, praktiskt inriktad
Strategiskt men aktivt engagemang
Drivkraft
Avkastning viktig, men andra
faktorer också viktiga; vilja att
utveckla nya företag, bidra till
regionen, engagemang
24.
Avkastningen primär drivkraft
Är du redo?

Man får inte finansiering bara för att man behöver det

Bolaget/ledningen måste vara investeringsberett

-
Den övergripande visionen – ”Story:n”
-
Genomarbetad milestoneplan och budget
-
”Social proof” – nätverket runt bolaget
-
Ordning och reda
Bolaget måste se bra ut
-
Paketering
-
Framförande
-
PR
Vilken typ av investerare behöver
jag?
- Entreprenörens perspektiv

Grad av aktivt stöd, hands-on/hands-off

Relevant erfarenhet; bransch, internationalisering,
kommersialisering…

Tidigare track record, ta referenser

Nätverk; framtida rekryteringar, kunder, leverantörer,
framtida investerare

Finansiella resurser för kommande kapitalbehov

Personkemi
Hur hittar jag investerare?

www.svca.se

Detektivarbete

Internet

Artiklar

Kontakters kontakter

Direktkontakt med investerare

Affärsängelnätverk: Connect, Stoaf, Roaf, Coach & Capital

Investeringsforum: Seedcamp, Seed Forum, SVCA…

Inkubatorer

Affärsplanetävlingar: Venture Cup
…några grundläggande råd inför
kapitalanskaffningen…
 Ha framförhållning i kapitalanskaffningen och se investerarkontakter
som ett långsiktigt relationsbyggande
 Ta inte positivt intresse som en ”nästan-investering”
 Gör din hemläxa!
 Paketera aptitligt med investerarglasögonen på
 Gör din egen DD på investerarna och underskatta inte personkemi
 Gå till rätt part med rätt story vid rätt tidpunkt
 Bli introducerad
 Anta investerarperspektivet
- Vad ska pengarna användas till?
- Hur ska målen uppnås och av vem?
- Hur och när får investeraren sin avkastning?
28.