Transcript Nacismus

www.moderni-dejiny.cz
Nacismus
www.moderni-dejiny.cz
Nástup nacismu v Německu
• následky světové hospodářské krize – 1932
na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena
o 41 % → situace vhodná
pro extrémistické strany
• boj stran o moc – vítězí nacisté
www.moderni-dejiny.cz
Adolf Hitler a NSDAP
• NSDAP – Nacionálněsocialistická německá
strana dělnická –
Hitler v čele
• Program nacistů:
zakotven v knize
Mein Kampf –
bezohledný rasismus
www.moderni-dejiny.cz
Povaha nacistické ideologie
– Němci – nadřazená rasa, mají právo si
podrobit okolní národy
– Za vše zodpovědní Židé, komunisté a vítězové
1. sv. války
– Obnova Německa – „povolán“ Hitler a jeho
strana, pod jejich vládou získá Německo moc
a sílu.
– Podpora napříč všemi vrstvami společnosti
www.moderni-dejiny.cz
Nástup Hitlera k moci
• 1932 – NSDAP
nejsilnější strana
v Německu
• 30. 1. 1933
A. Hitler jmenován
říšským kancléřem
• 1. 2. 1933
nechal rozpustit
Říšský sněm
Paul von Hindenburg
www.moderni-dejiny.cz
Počátky Hitlerovy vlády
• Likvidace všech
prvků demokracie
omezena moc
parlamentu, zakázány
všechny politické strany
(kromě NSDAP)
a odbory, omezena
občanská práva
a svobody
• Odpůrci zavíráni do
koncentračních táborů
Požár Říšského sněmu
(Dachau)
27.2.1933
www.moderni-dejiny.cz
Nacistické organizace
• SA – Sturmabteilung – úderné oddíly
• Vojenská podoba díky reorganizaci
Ernstem Röhmem
• Postupně nekontrolovatelná organizace –
potřeba zajistit bezvýhradnou poslušnost
ve vlastních řadách → 30. 6. 1934 „noc
dlouhých nožů“ – na 1000 příslušníků
SA vyvražděno oddíly SS
www.moderni-dejiny.cz
Ernst Röhm (1887-1934)
www.moderni-dejiny.cz
www.moderni-dejiny.cz
• SS – Schutzstaffel – ochranný oddíl –
ozbrojená organizace vytvořena r. 1925
k Hitlerově osobní ochraně
• V čele Heinrich Himmler
• Struktura:
– ozbrojené křídlo Waffen-SS
– Oddíly strážní služby v KT –
SS- Totenkopfverbände
– Heslo: Meine Ehre heißt Treue. (Mou ctností je
věrnost.)
www.moderni-dejiny.cz
www.moderni-dejiny.cz
Heinrich Himmler (1900-1945)
www.moderni-dejiny.cz
• Gestapo – Geheime Staatspolizei –
Státní tajná policie
• Vznik: přeměnou pruské tajné policie
26.5.1933
• Zakladatel: Hermann Göring
• Organizace: A (Nepřátelé), B
(Náboženství), C (Administrativa), D
(Okupovaná území), E (Kontrarozvědka),
F (Hranice a pohraničí)
• Vedení: Rudolf Diels, H. Himmler,
R. Heydrich, Heinrich Müller
www.moderni-dejiny.cz
Hermann Göring (1893-1946)
www.moderni-dejiny.cz
Reinhard Heidrich (1904-1942)
www.moderni-dejiny.cz
• SD – Sicherheitsdienst
– Bezpečnostní služba
• Zpravodajská organizace
• Vznik: 1931
• Zakladatel: R. Heidrich
www.moderni-dejiny.cz
• Uniforma SD
s výložkami
SS-Unterscharführera
www.moderni-dejiny.cz
Hitlerovo Německo
• systematická propaganda – obrovský vliv
na veřejné mínění
• Téměř nulová nezaměstnanost –
rozsáhlé veřejné práce
• Nacistická politika a ideologie ve všech
oblastech života – školství, věda, kultura,
umění
• Uctíván kult vůdce – A. Hitler
• Zavedena všeobecná branná povinnost 1935
www.moderni-dejiny.cz
Nacistická ideologie
• Základem je představa o německém
nadčlověku a rasové převaze nadřazeného
nordického typu
• Válka je vedena oprávněně za účelem
zvětšení „životního prostoru“
• Silné pohrdání „méněcennými národy
a rasami“ – Slovany, Židy, Romy a
„barevnými“
www.moderni-dejiny.cz
Protižidovská opatření
• Vyloučení z veřejného života, vysokých
škol, úřadů
• Bojkot židovských obchodů, bank, lékařů
a advokátů
• 15. 9. 1935 schváleny „Norimberské
rasové zákony“ – na ochranu „německé
krve a německé cti“ – Židé zbaveni
německého občanství a práv, zakázána
smíšená manželství
www.moderni-dejiny.cz
Norimberské zákony
• Zákon o říšském občanství § 2 stanovil,
že „říšským občanem je jen státní
příslušník německé krve nebo krve
podobného charakteru“. Říšské občanství
se získávalo udělením dekretu o říšském
občanství.
• V zákoně o ochraně krve bylo mimo jiné
stanoveno:
www.moderni-dejiny.cz
• § 1: Sňatky mezi Židy a státními
příslušníky německé krve nebo krve
podobného charakteru jsou zakázány.
Uzavřená manželství jsou neplatná,
i když byla uzavřena v zahraničí.
• § 2: Mimomanželský styk mezi Židy
a státními příslušníky německé krve nebo
krve podobného charakteru je zakázán.
• § 3: Židé nesmějí zaměstnávat ve své
domácnosti ženské státní příslušnice
německé krve nebo krve podobného
charakteru mladší 45 let.
www.moderni-dejiny.cz
• § 4: Židům je zakázáno vyvěšovat říšskou
státní vlajku či užívat jejích barev.
• V následujících paragrafech pak byly
uvedeny přísné tresty pro ty, kteří by
překročili ustanovení nových zákonů;
hrozilo jim vězení či dokonce káznice.
www.moderni-dejiny.cz
• 1. duben 1933
• Překlad německého textu:
„Němci! Nedejte se!
Nekupujte u Židů!“.
V reakci na německý
Ermächtigungsgesetz
(zákonnou platformu
omezující práva
židovských obchoníků)
začali i Židé podobným
způsobem bojkotovat
německé zboží; britský
Daily Express na to
reagoval: „Židé vyhlásili
Německé říši válku!“
www.moderni-dejiny.cz
Pamětní známka NDR z roku
1963
Herschel Grynszpan – iniciátor
atentátu na Ernsta vom Ratha
www.moderni-dejiny.cz
• Ernst vom Rath –
oběť atentátu
• Sekretář německého
velvyslanectví
www.moderni-dejiny.cz
• 9./10. 11. 1939 Křišťálová noc
(Kristallnacht) – v celém Německu pořádali
nacisté pogromy, pálili synagogy, školy,
obchody a obydlí. Na tisíce Židů bylo
odvlečeno do KT
• Židovský majetek byl postupně „arizován“
• → ¼ německých Židů uprchla
do zahraničí
• → nacisté začínají uvažovat o tzv.
„konečném řešení židovské otázky“
www.moderni-dejiny.cz
Den po Křišťálové noci – zničená židovská
výloha
Zničený interiér synagogy
www.moderni-dejiny.cz
Slovník užitých pojmů
www.moderni-dejiny.cz
• Antisemitismus
• Árijská rasa
• Bojkot
• Nordický typ
• Rasová a náboženská
nesnášenlivost
a nenávist vůči Židům
• Němci, neexistující
rasa
• Odmítání výrobků
nebo styku s cílem
izolovat
• Severský typ –
podlouhlá hlava, úzký
nos a obličej, světlé
vlasy a oči
www.moderni-dejiny.cz
• Sluneční kříž –
vnímán jako symbol
„árijské rasy“
www.moderni-dejiny.cz
• Pogrom
• Třetí říše
• hromadná násilná
akce proti skupině
osob
• název pro nacistickou
diktaturu v Německu
• Wehrmacht
• německá armáda
• Synagoga
• Židovská modlitebna
• Svastika
• v západní Evropě
symbol nacistů
www.moderni-dejiny.cz
Nacistický hákový kříž
Symbol školy Falung Gong
- budhismus
Symbol společnosti Thule –
okultní sekty, z níž Hitler převzal
symboly a myšlenky