x - Gymnázium Broumov

Download Report

Transcript x - Gymnázium Broumov

Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Vzdělávací oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Třída:
Doporučený čas:
Člověk a společnost
EU030203
Lucemburkové 9.
Mgr. Marek Lengál
6. V
15 – 20 minut
Stručná anotace
Materiál slouží k výkladu dějin českého státu na sklonku vlády Karla IV. a zaměřuje se na jeho stavební aktivity.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
Závěr Karlovy vlády a jeho stavební činnost
• 1378 → nový mincovní řád – z jedné hřivny →
70 grošů (r. 1300 = 60-64 grošů) kolem r. 1370
to bylo až 90 grošů z 1 hřivny → úpadek měny
• 29. listopadu 1378 → Karel zemřel ve věku 62
let na Pražském hradě (Pater patriae M.
Vojtěch Raňkův z Ježova)
• říše byla rozdělena mezi jeho 2 syny Václava a
Zikmunda, Morava mezi synovce Prokopa a
Jošta → vedlo to k rozpadu říše
Karolinum
1
Stavební aktivity Karla IV.
Karlova univerzita
• 7. dubna 1348, zakládací listina pražské
univerzity, 1. na sever od Alp, do husitské
revoluce měla 4 fakulty – artistickou (svobodných
umění, filosofickou), právnickou, lékařskou a
bohosloveckou, učitelé byli hlavně cizinci
(Němci), ale i Češi, nejnižší fakultou byla
artistická, po jejímž absolutoriu se přecházelo na
zbývající 3, formální hlavou univerzity byl kancléř
(pražský arcibiskup) a výkonnou volený rektor
• Přestavba Pražského hradu → královský palác
• Nové Město pražské
• 8. března 1348, vybaveno stejnými právy jako
Staré Město Pražské, převážně české
obyvatelstvo, řemeslnický charakter, celkem
360 ha, páteří se stala 3 velká tržiště – Dobytčí
trh, Koňský trh a Senovážné náměstí, během 2
let vzniklo město s 1500 domy, řadou kostelů a
3,5 km hradeb
2
3
Katedrála sv. Víta *1344
• Matyáš z Arrasu (Flandry) → 8 let řídil stavbu
katedrály (dříve stavěl Narbonne a Rodez)
• Petr Parléř → ze švábského Gmündu, od r. 1356
pracuje v Praze, na stavbě katedrály pracoval přes
40 let, dále Karlštejn, Mostecká věž, děkanský
chrám v Kolíně, závěr sv. Barbory v Kutné Hoře,
Karlův most, Týnský chrám, kostel Všech svatých
na Pražském hradě, v parléřovské huti také
pracovali jeho synové Jan a Václav
Matyáš z Arrasu
4
Petr Parléř
5
Závěr katedrály (M. z Arrasu, 1344-1349)
6
Katedrárla sv. Víta – mozaika Posledního soudu
7
• Karlštejn *1348 → schránka pro české a říšské
korunovační klenoty, dokončen 1357
• Karlův most * 1357 → Petr Parléř zahájil
stavbu kamenného mostu přes Vltavu (Juditin
zničen povodní 1342)
• Hladová zeď *1360 – 1361 → její stavba měla
zmírnit důsledky hladomoru, pomohla
zaměstnat a nasytit celou řadu lidí
8
9
Hladová zeď – V. Hollar
10
• Literární dílo
• Vita Caroli → Karlův vlastní životopis
• Kroniky
Použité materiály a seznam citací
1.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto,_Un
iverzita_Karlova_II_EX.JPG
2. http://www.fotopraha.com/nove-mesto-za-karla-IV.html
3. http://www.ikaros.cz/images/200406/praha.jpg
4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Matyas_z_Arrasu.jpg
5. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Peter_parler.jpg
6. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:St_Vitus.jpg
7. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cathedrale_SaintGuy_Prague_facade_sud_mosaique_Jugement_dernier.jpg
8. foto: soukromý archiv autora
9. foto: soukromý archiv autora
10. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenceslas_Hollar_-_Prague.jpg
11. Harna, Josef, Fišer, Rudolf. Dějiny českých zemí I. 1. vydání. Praha: Fortuna,
1995. 296 s. ISBN 80-7168-286-1.