2. Italské baroko

download report

Transcript 2. Italské baroko

Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost

1.1. Globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji

P R O J E K T C Z . 1 . 0 7 / 1 . 1 . 0 8 / 0 1 . 0 0 0 9

R OZVOJ KLÍ Č OVÝC H KOMPETEN C Í V OD B OR N É M VZD Ě LÁ VÁ N Í N A S OŠ LU HA Č OVI C E

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Baroko

I T A L S K É V Ý T V A R N É B A R O K O

Text a fotodokumentace

  

Text: Kateřina Červenková Foto: Karel Milička Fotodokumentace: www.wikipedia.com

Architektura

navazuje na podélný typ renesančního kostela: kupole průčelní voluty (závitnice) plastické polosloupy oblouky Giacomo Barozzi da Vignola: Kostel Il Gesů v Římě

Architektura

Carlo Maderna

(1556 - 1629) italsko-švýcarský „otec“ barokní architektury

Průčelí katedrály sv. Petra v Římě kostel sv. Zuzany v Římě

Architektura

Gianlorenzo Bernini

(1598 – 1680) italský architekt, malíř a sochař

elipsovité náměstí s kolonádou před katedrálou sv. Petra

Architektura

Francesco Borromini

(1599 –1667) italsko-švýcarský architekt, zakladatel dynamického baroka

kostel Can Carlo alle quatro Fontane v Římě

Architektura

Guarino Guarini

(1624 – 1683) architekt a filozof, autor odvážných konstrukcí kostelních kupolí a oválného tělesa paláce s pravoúhlými křídly Palazzo Carignano v Turínu kupole kostela San Lorenzo v Turínu

Sochařství

protiklad renesance

v dramatičnosti gest rozevlátosti v prostoru vysoké emocionalitě patetičnosti a náboženské vroucnosti až vytržení Gianlorenzo Bernini: Vidění sv. Terezy

Sochařství

Gianlorenzo Bernini

(1598 – 1680) italský architekt, malíř a sochař mytologický námět Apollo a Dafné, ukázka totálního rozbití kamenného bloku a jemné sochařské práce

Sochařství

Gianlorenzo Bernini

propojoval v díle umění sochařské a architektury kroucené (tordované) sloupy staveb , základ pozdějšího zdobení oltářů i nábytku a

baldachýn nad hrobem sv. Petra

Sochařství

Gianlorenzo Bernini

autor mnoha portrétních bust, dekorativních a s živým výrazem očí portréty s citovým zaujetím k modelu

busta kardinála Richelieu busta Constanze Buonarelli

Sochařství

Gianlorenzo Bernini

tvůrce dekorativních exteriérových sousoší římské fontány

Fontána Barcaccia Fontána del Moro Fontána čtyř řek

Malířství

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio

(1573 – 1610) zakladatel barokního realismu bouřlivý život ho vede na cesty po Evropě po intervencích přátel se vrátil do Itálie, opuštěn zemřel velmi mlád Caravaggio, portrét od Ottavia Leoniho

Malířství

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio

autor zátiší a portrétů se zátiším

Košík s ovocem Chlapec s košíkem ovoce Bakchus - autoportrét

Malířství

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio

světské a mytologické náměty

Vítězící Amor Muzikanti

Malířství

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio

náboženské motivy modely – prostí lidé ulice (svatí se špinavýma nohama) konflikty s církevními kruhy

Ukřižování sv. Petra

Malířství

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio

nová metoda práce se světlem, světlo imaginárně padá shora v pozadí se paprsky ztrácejí v temnotě (tzv. tenebrismus)

Povolání sv. Matouše

Malířství

Michelangelo Merisi zv. Caravaggio

další významná díla zesvětštění námětů nedržel se příliš Bible nenáviděn katolíky i protestanty

Smrt Panny Marie Sv. Matouš s andělem

Ludovico Carracci: Oplakávání

Malířství

Akademie bratří Carracciů v Bologni

(založená kolem r. 1600) první akademie výtvarného umění v Itálii radikální barokní a klasicistní proud malířství představitelé: Agostino Carracci Annibale Carracci Ludovico Carracci Annibale Carracci: obrazy Autoportrét a Cesta do Egypta

Malířství

Pietro da Cortona

(1596 - 1669) malíř a architekt, autor monumentálních fresek Kostel sv. Lukáše Freska Zlatý věk z paláce Pitti ve Florencii

Malířství

Giovanni Battista Gaulli

(1596 - 1669) malíř a architekt, autor iluzivních staveb a dekorativních fresek

Autoportrét

Freska Triumf františkánského řádu, kostel sv. Apoštola v Římě

Malířství

Andrea Pozzo

(1596 - 1669) malíř a architekt, známý grandiózními chrámovými freskami Nástropní freska Apoteóza sv. Ignácia v chrámu St. Ignazio v Římě portrét umělce od neznámého autora

Malířství

Giovanni Battista Tiepolo

(1696 - 1760) významný malíř pozdního baroka, autor obrazů s náboženskými náměty a chrámových fresek otevírajících strop k nebesům Freska Apoteóza španělské královské rodiny, královský palác v Madridu

Malířství

Giuseppe Galli Bibiena

(1696 - 1757) člen významné rodiny divadelních výtvarníků a dekoratérů, která ovlivnila dějiny evropského divadla návrhy barokních dekorací se objevují po celé Evropě (korunovační opera J. J. Fuxe Stálost a statečnost na Pražském hradě (1723) Portrét Giuseppe Galli-Bibiena od neznámého autora

Italské výtvarné baroko

Kontrolní otázky:  Na jakém principu je založena vrcholná italská barokní architektura?

 Vysvětli na příkladu vedlejšího snímku, jak se liší barokní sochařství od renesančního?

 Kdo byl jeho zakladatelem?

 Jak se liší italské barokní malířství od renesančního a jaké jsou příčiny těchto hlubokých změn.

 Kdo je autorem obrazu na snímku a jaký je jeho přínos pro vývoj malby?