*ESKÁ REPUBLIKA

download report

Transcript *ESKÁ REPUBLIKA

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 12 - 40
Anotace
Památky v Čechách na seznamu UNESCO
Autor
Václav Jirát
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Ústně stručně rekapituluje jednotlivé památky UNESCO
v ČR
Ne
Památky UNESCO v ČR
Prezentace
Aktivita / Výklad / Kombinace
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 1. stupeň
Typická věková skupina
9-10 let
Celková velikost
9 415 kB – soubor .pptx/ květen - 2012
Metodika
• Pedagog se řídí pokyny autora v prezentaci. Jednotlivé
obrázky je možno ústně komentovat v diskusi se žáky. Žáci
řeší zadané otázky a úkoly nejprve samostatně. Poté
společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a
tím procvičí dané téma.
ČESKÁ
• Pražský hrad, Hradčany se Strahovských klášterem a Loretou,
Malá Strana a pražské zahrady, Staré město s Josefovem,
Nové Město, Vyšehrad
Obr. č. 1. autor Stefan Bauer
• historické centrum, hrad a zámek, Latrán
Obr. č. 2 autor Ondřej Koníček
• historické jádro města s náměstím a zámkem
Obr. č. 3
•• historické
jádro
města,
chrám sv. Barbory a kostel Nanebevzetí
Nanebevzetí
Panny
Marie
Panny Marie
s
Obr. č. 4 autor Jerzy Strzelecki
• Lednický a Valtický zámek a kulturní krajina zámeckých areálů
Obr. č. 5 autor ACP
• zámek a areál zámeckých zahrad
Obr. Č. 6
• areál renesančního zámku
Obr. č. 7 autor Michal Louč
• poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u
Žďáru nad Sázavou
Obr. č. 8 autor Anna Prokopová
• jihočeská vesnice se vzácně zachovaným lidovým selským
barokem
Obr.č. 9
• sousoší Nejsvětější Trojice
Obr. č. 10
• architektonický skvost, jako první moderní památka České
republiky
• židovská čtvrť s bazilikou sv. Prokopa
Obr. č. 12 autor Christof Halbe
1) Jaké sochy světců, krom sv. Václava, naleznete na
Myslbekově sousoší na Václavském náměstí?
SV. PROKOP, SV. ANEŽKA, SV. LUDMILA, SV.
VOJTĚCH
2) Jak se jmenuje předchůdce Karlova mostu?
JUDITIN
3) Co ohrožuje setrvání Českého Krumlova na seznamu
UNESCO?
OTOČNÉ HLEDIŠTĚ DIVADLA V ZÁMECKÝCH
ZAHRADÁCH
Zdroje obrázků
Č. 1 dostupné z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Hradschin_Prag.jpg]
dne 28. 4. 2012
Č. 2 dostupné z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Ceskykrumlov.JPG]
dne 28. 4. 2012
Č. 3 dostupné z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Tel%C4%8D.jpg] dne
28. 4. 2012
Č. 4 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/KUTNA_HORA_%28js%29_11.jpg] dne
28. 4. 2012
Č. 5 dostupné z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Lednice_castle.jpg]
dne 28. 4. 2012
Č. 6 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Flower_Garden_Kromeriz.jpg] dne 28.
4. 2012
Č. 7 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Z%C3%A1mek_Litomy%C5%A1l_1.JPG]
dne 28. 4. 2012
Zdroje obrázků
Č. 8 dostupné z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Zelen%C3%A1_hora__poutn%C3%AD_kostel.jpg] dne 28. 4. 2012
Č. 9 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Hola%C5%A1ovice3.JPG] dne 28. 4.
2012
Č. 10 dostupné z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/OlomoucHorn%C3%AD_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.JPG] dne 28. 4. 2012
Č. 11 dostupné z : [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Vila_Tugendhat.jpg]
dne 28. 4. 2012
Č. 12 dostupné z :
[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D_Basilika
_Jihlava_Ghetto.jpg] dne 28. 4. 2012