Jihočeský kraj - Základní škola Rosice

download report

Transcript Jihočeský kraj - Základní škola Rosice

Základní škola Rosice, okres Chrudim
Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527 Název projektu: Každý je jedinečný
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Název vzdělávacího materiálu:
Jihočeský kraj
Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada):
11, (III/2, sada C)
Autor materiálu:
Marek Odstrčil
Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací
předmět, ročník/y:
Člověk a příroda, Zeměpis, Zeměpis,
6. ročník
Klíčová slova:
Česká republika, kraje ČR, Jihočeský kraj
Anotace:
Žáci získají základní informace o Jihočeském kraji a
seznámí se s jeho nejznámějšími pamětihodnostmi.
Materiál lze využít během výkladu učitelem na
interaktivní tabuli nebo s ním pracují žáci samostatně
na PC.
K pohybu v prezentaci slouží tlačítka
Materiál byl vytvořen (datum, období):
2. 2. 2012
Ověření ve výuce:
Třída: 6.
Datum: 2. 3. 2012
Prohlášení
Ověřil/a: Marek Odstrčil
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva
duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle
zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve
výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že
k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.
Jihočeský kraj
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Základní údaje
• Jihočeský kraj je znám jako zemědělská oblast
s rozvinutým rybníkářstvím.
• Povrch kraje tvoří převážně pánve ze všech
stran ohraničené pohořími.
• Mezi lákadla kraje patří zachovalá příroda a
množství kulturních památek.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Přírodní podmínky
• Pohoří Šumava a Novohradské hory na jihu kraje tvoří
přirozenou hranici mezi ČR a Rakouskem.
• Východní okraj tvoří Českomoravská vrchovina, severní pak
Středočeská pahorkatina.
• Nejvyšším bodem kraje je Plechý (1 378 m n. m.) – nejvyšší
vrchol na české straně Šumavy.
• Nejvýznamnější řekou kraje je Vltava s přítoky Malší, Lužnicí a
Otavou.
• Na Vltavě byly vybudovány přehradní nádrže Lipno (největší v
ČR) a Orlík (nejhlubší).
• V Třeboňské pánvi se nachází největší rybník ČR Rožmberk.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Obyvatelstvo
• Krajským městem jsou České Budějovice.
• Jihočeský kraj má nejmenší hustotu zalidnění.
• Mezi známá města patří Tábor, Písek,
Strakonice a Jindřichův Hradec.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Hospodářství
• Pro Jihočeský kraj jsou typické rybníky, které
slouží nejen k chovu ryb ale i kachen.
• Množství lesů využívá papírenský a
dřevozpracující průmysl – např. výroba tužek
(Koh-i-noor v Českých Budějovicích).
• V Českých Budějovicích sídlí pivovar Budvar.
• V Písku se nachází textilní podnik Jitex.
• V Temelíně byla vybudována jedna ze dvou
našich jaderných elektráren.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Zajímavosti
• Zámky Hluboká nad Vltavou, Orlík a Červená
Lhota.
• Hrad Zvíkov.
• Historické jádro Českého Krumlova a obec
Holašovice byly zařazeny na seznam
světového kulturního dědictví UNESCO.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Na následujících snímcích urči
názvy vyobrazených památek a
zajímavostí Jihočeského kraje
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Zámek Konopiště
Zámek Častolovice
Zámek Hluboká
nad Vltavou
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Hlubok%C3%A1.jpg>.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Zámek Orlík
Zámek Opočno
Zámek Doudleby
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orlik_%28js%29.jpg>.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Zámek
Červená Voda
Zámek
Červená Lhota
Zámek
Červená Řečice
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cervena_Lhota,_Czech_Republic.jpg>.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Hrad Zvíkov
Hrad Švihov
Hrad Kámen
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zv%C3%ADkov_castle_in_spring_2011_%286%29.JPG>.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
České Budějovice
Český Krumlov
Strakonice
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cesky_Krumlov_027.JPG>.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Holašovice
Třeboň
Prachatice
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hola%C5%A1ovice3.JPG>.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Nápověda: Na obrázku je nejstarší kamenný most v ČR
Strakonice
Stráž nad Nežárkou
Písek
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%ADsek,_Kamenn%C3%BD_most,_pohled_k_hradu_%2801%29.jpg>.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Tábor
České Budějovice
Třeboň
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Budweis_059.JPG>.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Jindřichův Hradec
Strakonice
Tábor
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tabor_CZ_Zizka_Memorial_323.jpg>.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Nápověda: Největší rybník ČR
Rybník Rožmberk
Rybník Svět
Rybník Bezdrev
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ro%C5%BEmberk,_od_stavidla_Lu%C5%BEnice_%281%29.JPG>.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Konec prezentace!
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Použité zdroje
Zdroje tištěné:
Borecký D., Chalupa P., Novák S. ZEMĚPIS pro 8. ročník, 2. díl, Česká republika. 1. vyd. Brno :
NOVÁ ŠKOLA, 2009. ISBN 80-7289-102-2. s. 46 – 48.
Zdroje elektronické:
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Hlubok%C3%A1.jpg>.
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orlik_%28js%29.jpg>.
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cervena_Lhota,_Czech_Republic.jpg>.
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zv%C3%ADkov_castle_in_spring_2011_%286%29.JP
G>.
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cesky_Krumlov_027.JPG>.
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hola%C5%A1ovice3.JPG>.
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%ADsek,_Kamenn%C3%BD_most,_pohled_k_hr
adu_%2801%29.jpg>.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Použité zdroje
Zdroje elektronické:
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Budweis_059.JPG>.
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tabor_CZ_Zizka_Memorial_323.jpg>.
[cit. 2012-02-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ro%C5%BEmberk,_od_stavidla_Lu%C5%BEnice_%28
1%29.JPG>.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.
Toto není správná odpověď.
Zkus to znovu!
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.