15 - Gymnázium Tanvald

download report

Transcript 15 - Gymnázium Tanvald

ŠKOLA: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV PROJEKTU: ČÍSLO ŠABLONY: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0434

Šablony – Gymnázium Tanvald III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Fyzická geografie NÁZEV DUMu: Hydrosféra – umělé vodní nádrže POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: účelu a rozdělení.

15 KÓD DUMu: JK_FYZ_GEO_15 DATUM TVORBY: 9.11.2012

ANOTACE (ROČNÍK): Kvinta – DUM seznamuje žáky s tématem umělých vodních nádrží, jejich METODICKÝ POKYN:

Umělé vodní nádrže

• 1

. Rybníky – mělká vodní nádrž vybudovaná nasypáním zemní hráze

Průtočné rybníky

– toky jimi protékají, nebo jsou zavodňovány uměle, hlavně pro chov ryb •

Pramenité rybníky-

v místech vyvěrajících pramenů, většinou studená voda s málo živinami. Nevhodné pro chov ryb •

Nebeské rybníky

ryby nevhodné – výhradně voda ze srážek, mělké, kolísavá hladina, často promrzají pro

• • • • • •

Rybníky

V českých zemích sahá tradice rybníkářství až do 12. století Tradiční rybníkářskou oblastí jsou jižní Čechy

republiky , ale rybníky byly zakládány po celém území dnešní České

Největším českým rybníkem je Rožmberk, který leží na řece Lužnici a nachází se severně od Třeboně

Má plochu 4,89 km² a maximální hloubku 6 m Také další velké rybníky leží v

jižních Čechách

:

Horusický rybník

(4,16 km²) u Veselí nad Lužnicí,

Bezdrev

(3,94 km²) u Hluboké nad Vltavou,

Dvořiště

(3,37 km²) a

Velký Tisý

(3,17 km²) u Třeboně

V Česku se celkem nachází okolo 21 000 rybníků

Rožmberk

Rybník Rožmberk, pohled od výpusti Adolfka

Přehradní nádrže

• • •

Vodní nádrž vzniká umělým přehrazením vodního toku přehradní hrází

Slouží k

zásobování vodou, výrobě elektrické energie, ochraně před povodněmi, vyrovnávání průtoků, okrajově k rekreaci, vodním sportům, rybolovu aj.

Rozdíl mezi rybníkem a přehradní nádrží spočívá ve způsobu (nebo převažujícím způsobu) využití obou typů vodních nádrží

Celkový pohled na vodní nádrž Vyrnwy ve Walesu

Přehradní nádrže

Rybník,

jak už z názvu vyplývá,

slouží k chovu ryb a ostatní funkce, jako například retence vody a rekreace jsou jen okrajové nebo nejsou primární

Přehradní nádrž

atd. má naopak, v závislosti na důvodu vybudování,

především účely vodárenské, energetické, retenční, závlahové

, a jen okrajově pak je využívána k rekreaci, rybářství

Rybník bývá zpravidla mělčí a má menší rozlohu

Přehradní nádrže

První přehrady se datují od časů starých Egypťanů před 5000 lety, kdy faraon Menes postavil hliněnou přehradu na řece Nilu •

Největší nádrž co do objemu zadržované vody, Kariba na řece Zambezi, 180,6 km³

• Někdy se jako největší nádrž uvádí

Viktoriino jezero s objemem 2 760 km³,v tomto případě ovšem jde o kombinaci jezera a přehradní nádrže

Orlík má z českých nádrží největší objem zadržované vody 703,8 mil. m³

Plochou vodní hladiny (48,7 km²) jej však překonává nádrž přehrady Lipno I

betonová hráz v Česku

• • •

Přehradní nádrže - rozdělení

zásobní funkce

– zdroj vody pro různé účely: – pitná voda (vodárenské nádrže) – závlahová – technologická – protipožární (jedná se obvykle o malé nádrže v menších obcích resp. ve vesnicích)

nadlepšování průtoků

– zadrženou vodu je možno

v sušších období vypouštět a zachovávat tak níže po toku minimální průtok ochrana před povodňovými průtoky

-

v nádrži se transformuje povodňová vlna

(transformovaný objem proteče nižšími průtoky za delší časový úsek)

Slapská přehrada

Soutok Otavy (vlevo) a Vltavy, uprostřed hrad

Přehradní nádrže - rozdělení

zdroj elektrické energie

z vodních elektráren •

Dopravní

vzdutí nádrže a nadlepšené průtoky níže po toku přispívají ke splavnění

Rekreační

Rybochovná

• Vodní nádrže bývají

víceúčelové

, s

různou kombinací funkcí

Lipenská přehrada vypouští vodu během povodní v roce 2002

Lipno - hydroelektrárna

Přehrada Höllensteinsee v Německu

Polder

(psáno také poldr) je

vodní dílo sloužící k protipovodňové ochraně

Je vytvořeno

přehrazením vodního toku

, za hrází se však voda

za běžných podmínek buď neakumuluje

vůbec (suchá nádrž či suchý

polder),

nebo je objem nádrže zaplněn jen částečně

Suchý polder Čihadla

Přehradní nádrž Lipno Orlík Švihov Novomlýnská (Nové Mlýny III) Slapy Nechranice Věstonická (Nové Mlýny II) Rozkoš Slezská Harta Vranov Jesenice Mušovská (Nové Mlýny ) Dalešice Hracholusky Šance Hněvkovice Okres Český Krumlov Písek, Příbram Kutná Hora, Benešov Břeclav Praha západ, Benešov Chomutov Břeclav Náchod Bruntál Znojmo Cheb Břeclav Třebíč Tachov, Plzeň sever Frýdek-Místek České Budějovice Rozloha [ha] 4870 2732 1670 1668 1392 1338 1031 1001 872 765 746 528 480 470 336 321 Hloubka [m] 22 74 55,7 7,8 58 46 5,3 17 61 58 18 4,3 85,5 31 62,5 17 Řeka Vltava Vltava Želivka Dyje Vltava Ohře Dyje Rozkoš Moravice Dyje Odrava Dyje Jihlava Mže Ostravice Vltava

Použité zdroje a literatura

Literatura: Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS.

Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment.

Kašparovský, K. (2008): Zeměpis I v kostce. Praha: Fragment.

Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Polder_(n%C3%A1dr%C5%BE) http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehradn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk

Použité zdroje a literatura

Obrazové materiály: RYCHTECKÝ, Pavel. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ro%C5%BEmberk_a_K%C3%A1%C5%88ov.JPG

LOVECZ. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rozmberk.JPG

SPOOK, Sean. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lakevyrnwysummer.jpg

GROH, Honza. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Orlik-prehradni_hraz.jpg

DEZIDOR. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lipensk%C3%A1_p%C5%99ehrada.JPG

AKTRON. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lipno_nad_Vltavou,_p%C5%99ehradn%C3%AD_h r%C3%A1z,_elektr%C3%A1rna.JPG

MIKE. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hoellensteinsee.jpg

DEZIDOR. wikipedia [online]. [cit. 9.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Such%C3%BD_polder_%C4%8Cihadla.jpg