Nár. obrození – české divadlo

Download Report

Transcript Nár. obrození – české divadlo

DIGITÁLNÍ VÝUKOVÝ MATERIÁL
ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEK TU „EU PENÍZE Š KOLÁM“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_ČjL.2.08
Vytvořeno:
Ověřeno:
20. 03. 2013
DD. 03. 2013
Třída:
2. OA, 2.VE
NÁRODNÍ OBROZENÍ
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Jazyk a jazyková komunikace.
Český jazyk a literatura
2.
Mgr. Martina Sedlářová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
žádné
Klíčová slova:
divadlo, Bouda, Stavovské divadlo,
divadlo v Kotci, Nosticovo divadlo
Anotace:
Žák se z prezentace dozví o českém divadle v první fázi národního
obrození (divadlo Bouda, Stavovské a Nosticovo divadlo, divadlo v
Kotci). V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky
formou otevřených a uzavřených otázek.
NÁRODNÍ OBROZENÍ
České divadlo
ČESKÉ DIVADLO
 vliv na národní uvědomování lidu
 Divadelní tvorba v první fázi obrození stála před
několika důležitými úkoly
 Předně musela:
 zajistit pravidelná česká představení
 postupně zvyšovat kulturní náročnost publika
 vychovat české herce a české autory
 vytvořit české hry
 neexistence vlastní divadelní budovy pro české hry
 využívalo se stávajících scén, kde se hrálo německy
a italsky (opera). Pokus o první české představení
Kníže Honzyk (1771) skončil spíše fiaskem, nežli
rodícím se úspěchem české divadelní tvorby.
 Obrat "k lepšímu" nastal až postavením vlastní
divadelní scény Bouda (1786), která však neměla
dlouhého trvání.
DIVADLO V KOTCÍCH
 Zřízené v roce 1739 v Praze v sále zrušeného
obchodního střediska, tzv. Kotců
 Repertoár tvořily zvláště italské opery, balety,
později i německé činohry, frašky a pantomimy.
 v pol. 80. let 18. stol. se zde uskutečnila první česká
představení.
 Činnost Divadla v Kotcích ukončena po otevření
Nosticova divadla v roce 1783.
 Pokus o české představení r. 1771 (překlad německé
frašky Kníže Honzyk) nedošel ohlasu.
NOSTICOVO DIVADLO
 Divadlo v Praze, jehož budovu dal v roce 1783
postavit hrabě F. A. Nostic
 v roce 1797 přešlo do majetku českých stavů a bylo
nazýváno Stavovské divadlo.
 Významná stavba českého klasicismu.
 hry, opery, balety a pantomimy v německém,
italském jazyce
 1787 zde byla světová premiéra Mozartova Dona
Giovanniho
 Svou činností významně ovlivnilo vznik a rozvoj
českého divadelnictví.
 1785 až 1862, kdy bylo otevřeno Prozatímní
divadlo, zde byla uváděna i česká představení, zejm.
zásluhou J. N. Štěpánka, J. K. Tyla, J. J. Kolára.
 Velké oblibě se těšily české hry dávané od poloviny
osmdesátých let (např. r. 1785 překlad německé
veselohry Odběhlec od lásky synovské).
 V roce 1945 bylo přejmenováno na Tylovo divadlo,
 1992 název Stavovské divadlo.
Stavovské divadlo
BOUDA
 Divadlo v Praze, postavené z prken
 otevřené 8. 7. 1786 hrou Láska a vděčnost k vlasti.
 Později nazýváno oficiálně C. k. vlastenské české
divadlo.
 Hrála se zde česká a německá představení, komedie,
později hry na vlastenecké motivy ( Libuše, první
kněžna a rekyně česká, Jan Žižka z Trocnova, vůdce
Táboritů, Vršovci aj.) od vlastních autorů (V. Thám, P.
Šedivý) i překlady (K. V. I. Thám).
 v roce 1789 byla Bouda zbořena, ale soubor hrál i
jinde až do roku 1803, kdy byl přejat Stavovským
divadlem.
 divadelní scéna v Praze - na dnešním Václavském
náměstí (tehdy Koňský trh), otevřená v roce 1786.
 Na žádost skupiny českých divadelníků povolil
založení divadla Josef II. vydáním „privilegia“ pro
česká představení.
 Dřevěná budova (lidově nazývaná Bouda) byla
postavena v horní části dnešního Václavského
náměstí
 v roce 1789 byla stržena a divadlo bylo
přestěhováno do budovy zrušeného hybernského
kláštera u Prašné brány. Od roku 1803 se hrálo v
Raymanovském domě na Malé Straně
 K vůdčím osobnostem Vlastenského divadla patřili
vlastenečtí intelektuálové (zejména V. Thám a
K. V. I. Thám, M. Majober, P. Šedivý), kteří se
pokusili o prosazování myšlenek českého národního
obrození.
OPAKOVÁNÍ
Jak se jmenovalo první české divadelní
představení?
 Kníže Honzyk
Jak se jmenovalo první české divadlo
a v kterém roce a na kterém místě bylo
postaveno?
 Bouda
 1786, Koňský trh (dnešní Václavské náměstí)
Proč se první české divadlo jmenovalo Bouda?
 Protože bylo postaveno z prken
Uveďte název prvního představení uvedeného
v divadle Bouda?
 Láska a vděčnost k vlasti
Ve kterém roce bylo divadlo Bouda zbouráno?
 1789
Jaké typy představení se převážně hrály v
divadle v Kotcích?
 italské opery, balety
 později i německé činohry, frašky a pantomimy
Kdy se v divadle v Kotcích uskutečnila první
česká představení?
 v pol. 80. let 18. stol.
Kdy byla ukončena činnost divadla v Kotcích?
 po otevření Nosticova divadla
 v roce 1783
Kdo a kdy nechal postavit Nosticovo divadlo?
 1783
 F. A. Nostic
Kdy a proč došlo k přejmenování Nosticova
divadla na Stavovské divadlo?
 v roce 1797
 přešlo do majetku českých stavů
V Nosticově divadle byla uvedena světová
premiéra Mozartovy opery. Jmenujte její název
a rok uvedení.
 Don Giovanni
 v roce 1787
Jaký byl přínos Nosticova divadla?
 významně ovlivnilo vznik a rozvoj českého
divadelnictví
POUŽITÉ ZDROJE
 Obrázek:
 230 let Stavovského divadla v Praze: Tvůrčí potenciál scény v
evropském kontextu. In: Institut umění - Divadelní ústav
[online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z:
http://www.idu.cz/cs/konference-230-let-stavovskeho-divadlav-praze-tvu
KONEC
 Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.2.09 - Národní obrození
- 1.fáze - osobnosti_3 - Václav Thám
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.