Prezentace aplikace PowerPoint

Download Report

Transcript Prezentace aplikace PowerPoint

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná
VY_32_Inovace/8_460
6. 6. 2012
Anotace:
Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru podstatné věci
zopakují a udělají zápis.
Jazyk:
Český jazyk
Očekávaný výstup:
Žák se podrobněji seznámí se sousedními zeměmi ČR – povrch, vodstvo, hlavní
město, zajímavá místa
Speciální vzdělávací potřeby:
Žádné.
Klíčová slova:
Evropa, vodstvo, poloostrovy, ostrovy, nížiny, pohoří, veletoky
Druh učebního materiálu:
DUM - Prezentace doplněná výkladem, kvízem a tajenkou.
Cílová skupina:
Žák
Typická věková skupina:
10-11 let (4.-5. ročník)
Poloha Evropy
Evropa je druhým nejmenším světadílem. Z větší části je obklopena
Atlantským a Severním ledovým oceánem. Na východě sousedí s Asií.
Hranice mezi oběma světadíly byla vytvořena uměle dohodou mezi lidmi
a prochází převážně po pevnině. Území Evropy a Asie bývá proto někdy společně
nazýváno Eurasie.
Island
Britské
ostrovy
Pyrenejský
poloostrov
Balkánský
poloostrov
Nejvyšší hory:
Mont Blanc 4807 m n. m.
Pico de Aneto 3404 m n. m.
Musala 2925 m n. m.
Corno Grande 2914 m n. m.
Gerlachovský štít 2655 m n. m.
Narodnaja 1894 m n. m.
Evropu
oblévají slané
oceánské
vody
Atlanského
a
Severního
ledového
oceánu.
Součástí
těchto
oceánů
je několik
vnitřních
a několik
okrajových
moří.
Severní ledový oceán
Severní
moře
Baltské
moře
Černé moře
Středozemní moře
Egejské
moře
*Největší řeky (podle plochy povodí)
nazýváme veletoky. Evropskými veletoky
jsou např. Volha, Dunaj a Rýn.
*Přirozené – jezera
Většina jezer je pozůstatkem rozpouštěného ledovce,
který pokrýval v minulosti sever Evropy. Velké
množství jezer se proto nachází v severní Evropě.
Největší jezero je Ladožské jezero v Rusku
*Uměle vytvořené
*Rybník
*přehrada
Kaspické moře ležící na hranicích
Evropy s Asií není ve skutečnosti moře,
ale je to jezero. Dokážete s pomocí
mapy vysvětlit proč?
Kaspické moře je největší
Ladožské
jezero.
jezero
na
světě
Štrbské pleso na Slovensku
*
*
Evropa. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-07]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Location_of_Europe.svg
*
Evropa. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-07]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_topography_map.png
*
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-07]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Danubemap.JPG
*
Volha. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-07]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Russia_River_Volga.jpg
*
Rýn. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-07]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rhein-Karte.png
*
Ladožské jezero. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-07]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lake_Ladoga_view_from_Oreshek_Fortess.jpg
*
Štrbské pleso. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-07]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:T%C3%A1tra_-_Flickr_-_jns001.jpg