Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu

download report

Transcript Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1825
Šablona klíčové aktivity
III/2
Sada
Zeměpis 8
Název
Zlínský kraj
Klíčová slova
Zlínský kraj, příroda, hospodářství,
města, cestovní ruch
Pomůcky
PC, dataprojektor, atlas ČR
Druh interaktivity
Výklad, samostatná práce
Stupeň a typ vzdělání
II. stupeň základní školy
Potřebný čas
1 vyučovací hodina
Velikost
2, 03 MB
Zdroje
Viz Zdroje
Zlínský kraj
Mgr. Milena Hradová
ZŠ s RVVV Teplice, Koperníkova 2592
Úvod:
• Jihovýchodní část Moravy,
• Sousedí se Slovenskem
• Krajské město Zlín
Ú: Poznej pojmy
• Na území Zlínského kraje se nachází hned 3
národopisné oblasti.
• ____________ - tato kulturní oblast se rozkládá na
území 3 krajů – Zlínského, Olomouckého a
Jihomoravského, je známá bohatostí svých krojů, tradic
a zemědělskou produkcí;
• ____________ - tato oblast se rozkládá jižně od oblasti
předchozí, na jihu hraničí se Slovenskem; pozůstatkem
této blasti je skanzen v Rožnově pod Radhoštěm a
aktivity spojené s chovem ovcí
• ____________ - národopisná oblast na jihu kraje v
oblasti města Uherské Hradiště a Mikulov, zasahuje
směrem k Brnu, přechází ve výše zmíněné oblasti,
odlišuje se jak oděvem, tak typem architektury
Ú:Správné řešení
• Na území Zlínského kraje se nachází hned 3
národopisné oblasti.
• Hanácko - tato kulturní oblast se rozkládá na území 3
krajů – Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského, je
známá bohatostí svých krojů, tradic a zemědělskou
produkcí;
• Valašsko - tato oblast se rozkládá jižně od oblasti
předchozí, na jihu hraničí se Slovenskem; pozůstatkem
této blasti je skanzen v Rožnově pod Radhoštěm a
aktivity spojené s chovem ovcí
• Slovácko - národopisná oblast na jihu kraje v oblasti
města Uherské Hradiště a Mikulov, zasahuje směrem k
Brnu, přechází ve výše zmíněné oblasti, odlišuje se jak
oděvem, tak typem architektury
• Povrch:
Příroda:
– JV – oblast podél hranic hornatá (Bílé Karpaty,
Javorníky – neúrodná půda
– SZ – úrodné nížiny – Moravské úvaly
• Vodstvo:
– Morava – hlavní osa kraje – úrodná půda
• Ochrana krajiny:
– CHKO Bílé Karpaty – asi 1/3 území kraje
Ú: Povrch regionu
• Ke které horopisné oblasti patří pohoří v
regionu? Připomeň si, ve které době tato
oblast vznikala a která světová pohoří pochází
z tohoto období!
• Správná odpověď:
• Oblast patří do Karpatské oblasti (Západní
Karpaty), která se vyvrásnila ve třetihorách
• Alpinsko – Himalájské vrásnění
• Př. Alpy, Himaláje, Karpaty
Města, hospodářství:
• Hospodářský rozvoj – na počátku 20. století –
výroba obuvi
• Dnes poměrně nízká úroveň ve srovnání s
ostatními kraji
• Zlín – průmyslové a kulturní centrum, univerzitní
město
• Kroměříž – zemědělství, cestovní ruch – památka
UNESCO
• Vsetín – pastevectví – oblast Javorníků, oblast
Valašska
• Uherské Hradiště – potravinářský průmysl
Ú: Poznej významnou osobnost
spojenou s regionem
• Významný prvorepublikový podnikatel,
zakladatel obuvnické továrny ve Zlíně.
• Jako jeden z prvních u nás rozvinul metodu
pásové výroby
• Zasloužil se o hospodářský rozkvět oblasti –
péče o zaměstnance, rozkvět města
• Jedná se o: Tomáše Baťu (1876 – 1932)
Ú: Turistické zajímavosti
• Rožnov pod Radhoštěm
• Kroměříž
• Vlčnov
• Velehrad
• Komňa
• Jedno z možných míst
narození Jana Ámose
Komenského
• Jízda králů – nehmotná
památka UNESCO
• Valašské muzem v přírodě
– skanzen
• Poutní místo – spojeno s
činností Cyrila a Metoděje
• Památka UNESCO –
zámek a zámecká zahrada
Ú: Správné řešení:
• Rožnov pod Radhoštěm
• Kroměříž
• Vlčnov
• Velehrad
• Komňa
• Jedno z možných míst
narození Jana Ámose
Komenského
• Jízda králů – nehmotná
památka UNESCO
• Valašské muzem v přírodě
– skanzen
• Poutní místo – spojeno s
činností Cyrila a Metoděje
• Památka UNESCO –
zámek a zámecká zahrada
Ú: Zjisti, která města se skrývají pod
následujícími označeními:
• Hanácké Athény –
– město Kroměříž – označení bylo odvozeno od
velkého množství škol a vysokou úrovní
vzdělanosti (př. Dodnes fungující arcibiskupské
gymnázium Kroměříž)
• Gottwaldov –
– je název pro město Zlín v rozmezí let 1949 – 1989
– název město dostalo po prvním komunistickém
prezidentovi Klementu Gottwaldovi
Metodické poznámky
• Prezentaci je vhodné použít k výkladu o krajích
ČR
• Je možné ji použít k prezentaci formou
frontální výuky, nebo kombinovanou formou –
úkoly lze nechat žáky zpracovávat samostatně
s atlasem ČR nebo na PC
• Řešení úkolů jsou zobrazena vždy na
následujícím snímku a označena červeně
• Sled fotografií je popsán v poznámkách
snímků
Metodika
• Prezentaci je vhodné použít k výkladu o krajích ČR
• Je možné ji použít k prezentaci formou frontální
výuky, nebo kombinovanou formou – úkoly lze
nechat žáky zpracovávat samostatně s atlasem ČR
nebo na PC
• Řešení úkolů jsou zobrazena vždy na následujícím
snímku a označena červeně
• Sled fotografií je popsán v poznámkách snímků
Zdroje:
• Jeřábek M., Anděl J., Peštová J., Kastner J. (2006): Zeměpis 8 pro základní
školy a víceletá gymnázia. Fraus, s. 128.
• www.wikipedia.cz – Zlínský kraj, citováno 9. 6. 2012;
• Snímek 2:
• http://www.golfovezpravy.cz/kde-hrat-golf/zlinsky-kraj/, citováno 9. 6.
2012;
• http://www.nasemesta.cz/zlinsky-kraj/, citováno 9. 6. 2012;
• Snímek 13:
• http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Valasske-muzeum-v-prirode-vRoznove-pod-Radhostem-.aspx, citováno 9. 6. 2012;
• http://www.novinky.cz/cestovani/147335-zlinsky-kraj-se-pysni-zamky-vkromerizi-a-buchlovicich.html, citováno 9. 6. 2012;
• http://www.amber-trail.cz/cz/sindex2.php?idvyrb=39&akc=detail,
citováno 9. 6. 2012;
• http://en.wikipedia.org/wiki/File:Velehrad.JPG, citováno 9. 6. 2012;
• http://www.ivko.info/fotky/KCT/06-0610_Bile_Karpaty/slides/IMG_2664.html, citováno 9. 6. 2012;