Transcript Německo

*
NĚMECKO
Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná
VY_32_Inovace/8_458
6. 6. 2012
Anotace:
Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru podstatné věci
zopakují a udělají zápis.
Jazyk:
Český jazyk
Očekávaný výstup:
Žák se podrobněji seznámí se sousedními zeměmi ČR – povrch, vodstvo, hlavní
město, zajímavá místa
Speciální vzdělávací potřeby:
Žádné.
Klíčová slova:
Německo
Druh učebního materiálu:
DUM - Prezentace doplněná výkladem, kvízem a tajenkou.
Cílová skupina:
Žák
Typická věková skupina:
10-11 let (4.-5. ročník)
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO (Německo)
*Na konci druhé světové války (v roce 1945)
bylo Německo rozděleno na dva státy: na
takzvané východní a západní Německo. V
roce 1990 se tyto dva státy spojily v jeden
velký stát - Německo
V Berlíně byla postavena Berlínská
zeď, která se stala symbolem
rozdělení Německa
*Obyvatelstvo -
v Německu žije asi 80 mil. obyvatel
Německo je druhým nejlidnatějším státem Evropy
* Hlavní město - BERLÍN
* Úřední jazyk – němčina
*Další velká města (vyhledej na mapě)
Hamburk
Mnichov
Kolín nad Rýnem
Frankfurt nad Mohanem
Drážďany
* Jižní část území je převážně hornatá. Nacházejí se tu
velehory Alpy. Nejvyšší horou Německa je Zugspitze (2962 m
n. m.)
* Na severu je povrch nížinný a proto se zde budovalo mnoho
říčních průplavů (říční doprava).
* Na řece Labi leží Drážďany a v jeho ústí do Severního moře
město Hamburk, největší německý přístav.
* Na řece Mohan, která vtéká do Rýna, je Fankfurt nad
Mohanem s největším letištěm v zemi. Další velké letiště
najdeme v Mnichově.
Letiště ve Frankfurtu n.M.
Přístav v Hamburku
* Zemědělci pěstují chmel, brambory, obiloviny, ovoce a
zeleninu. V údolí Rýna a jeho přítoků se daří vinné révě.
* Německo je hospodářsky nejsilnějším evropským státem. Z
nerostných surovin se zde těží hnědé a černé uhlí a
draselné soli.
* Německo je proslulé výrobou dopravních prostředků
(auta, lodě, letadla) a chemických výrobků.
* Podobně jako u nás je zde hodně rozšířena výroba piva.
* Německo nemá mnoho zachovalých center velkých měst,
následkem bombardování v období 2. světové války. Přesto se
zde najdou místa, která jsou hojně navštěvovaná.
Braniborská brána
Olympijský stadion
v Mnichově
Zámek
Kolín
nadNeuschwanstein
Rýnem
SHRNUTÍ:
epublika
polková r_______
Německo neboli správně S_______
N_______
ěmecko má ___
80 mil. obyvatel. Hlavním
Berlín . Úředním jazykem je
městem je ______
němčina Stejně jako v Polsku se zde na
________.
nížiny jih území je
severu území rozkládají ______,
hornatý Z České republiky teče přes
_______.
Rýn
Německo řeka Labe
_____, která se s řekou ______
Severního moře. Na jihu je
vlévá do _________
Dunaj
největším vodním tokem _______.
the
S
W
o
2001nline
an
ikipedia
ikim
free
Franci
edia
en
Použité zdroje:
*
Europe_countries_map_cs. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-04].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_countries_map_cs.png
*
*
Vlastivěda 5: Česká republika jako součást Evropy. Nový Malín: Nová škola, s.r.o., 2005. ISBN 80-7289-059-X
*
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-06]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Berlinermauer.jpg
*
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-06]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Deutschland_Bundeslaender_1957.png
*
Zugspitze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-06]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zugspitze_Airview_01.jpg
*
Přístav Hamburk. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-06]. Dostupné
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CTB-CTW_Port_of_Hamburg-Waltershof.jpg
*
Logo BMW. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-06]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/BMW_330Ci_Sport_Convertible_-_Flickr_-_The_Car_Spy_%283%29.jpg?uselang=cs
*
Logo Mercedes. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-06]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Znaczek_Mercedesa.jpg
*
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-06]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VWGolf6.jpg
*
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-06]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dutch_beer_cans_Amstel_Grolsch_Heineken.jpg?uselang=cs
*
Braniborská brána. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-06]. Dostupné
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Berlin-brandenburg-gate.jpg
Mapa Německa. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-06-06]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Germany.svg