Evropa po II. světové válce

Download Report

Transcript Evropa po II. světové válce

Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 2. 2013 Cílový ročník: 9.

Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

           Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh: Moderní dějiny Téma: Evropa a svět po II. světové válce Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění učiva, jako podklad pro zápis žáků a opakování probrané látky. Jazyk: čeština Očekávaný výstup: žáci popíší hlavní důsledky II. světové války, zvládnou vyhledat informace v atlase, vysvětlí, jak bylo Německo rozděleno po skončení války.

Speciální vzdělávací potřeby: žádné Druh učebního materiálu: prezentace Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 14 - 15

    41/A 1. Porovnej počet zapojených států v I. a II. světové válce. O kolik se lišil?

2. Kolik států bylo během II. světové války neutrálních? Co tento pojem znamená?

3. O kolik více vojáků se zapojilo do 2. světové války?

 1.  2.  3. 36 států X 70 států (počet zapojených zemí vzrost téměř dvojnásobně).

6 neutrálních států (= nepodporuje žádnou bojující stranu).

o 40 milionů víc.

     42/C 4. Který stát měl v průběhu války nejvíce obětí na životě?

5. Kolik obětí mělo Československo?

6. Kolik hlavní viník války?

7. Kolik lidských obětí si vyžádala válka celkem?

    4.

5.

6.

7.

SSSR (28 milionů).

ČSR (370 tisíc).

Německo (6,5 milionů).

celkem asi 60 milionů.

   Lidské a hmotné ztráty Až 60 milionů mrtvých (20 mil. vojáci, 40 mil. civilisté) SSSR – nejvíce postižená země (28 mil.)

  

6 mil. mrtvých Židů Šoa Systematické pronásledování a vyvražďování Židů během války nacistickým Německem.

1.

   

Nové objevy, vynálezy, moderní technika Radar Atomová energie Penicilin

2.

    1. Kdy a kde vzniklo OSN?

2. Co tato zkratka znamená?

3. Kde má své sídlo OSN dnes?

4. Kolik států zakládalo OSN?

    1.

2. 3. 4.

26. 6. 1945 San Francisco (USA).

Organizace spojených národů.

New York.

51 (i Československo).

   

Vznik Organizace spojených národů Červen 1945 San Francisco – USA Cíl: řešit konflikty mírovou cestou

3.

  20. listopad – Norimberský proces http://www.stream.cz/slavnedny/773926-20-listopad-den-kdy-byl-zahajen-norimbersky-proces  Otázky: 1. Kolik válečných zločinců zde bylo souzeno?

 22 2. Čím se většina zločinců hájila?

  „Jen plnili rozkazy.“ 3. Kolik trestů smrti bylo uděleno?

12

    Martin Bormann nepřítomnosti) – vůdcův tajemník (souzen v Hermann Wilhelm Göring – říšský maršál a velitel letectva († 15. října 1946 , krátce před plánovanou popravou spáchal sebevraždu) Joachim von Ribbentrop – říšský ministr zahraničních věcí († 16. října 1946 ) Wilhelm Frick – ministr vnitra a říšský protektor v Čechách a na Moravě († 16. října 1946 )

   Norimberský proces (11/1945 – 8/1946).

Vyhlášení útočné války se stalo mezinárodním zločinem.

Snaha potrestat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

 1. Kde proběhly nejvýznamnější konference tzv. Velké trojky?

Teherán (1943), Jalta a Postupim (1945).

    O poválečném uspořádání Evropy a světa se několikrát jednalo již v průběhu druhé světové války.

1943 v TEHERÁNU Únor 1945 v JALTĚ Červenec 1945 v POSTUPIMI Berlína).

(nedaleko

JALTA – ÚNOR 1945 W. CHURCHILL Harry TRUMAN J.V. STALIN 4.

5.

   

Červenec – srpen 1945 USA – SSSR – Harry Truman VB – W. Churchill→ Clement Attlee J. V. Stalin

7.

6.

  Atlas 45/5 Podle mapky popiš, jak bylo po válce Německo rozděleno.

  

NĚMECKO Rozděleno na 4 okupační zóny, USA, VB, SSSR a Francie,

Rozdělen byl i Berlín a Rakousko.

8.

    Září 1949, vznik Německé spolkové republiky(NSR).

Demokratický stát.

Z okupačních zón USA, VB a Fr.

+ Západní Berlín.

9.

10.

9.

   Říjen 1945, vznik Německé demokratické republiky (NDR), komunistická, vliv SSSR.

11.

M onografie  Kuklík, J., Kocian, J. Dějepis pro 9. ročník základní školy . Dotisk 1. vydání. Praha: SPN- pedagogické nakladatelství, spol. s. r. o., 2002. ISBN 80-7235-077-3. s. 140 – 142  Mandelová, H., et al. Dějiny 20. století – dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia.

Dotisk 1. vydání. Praha: Kartografie, 2001. ISBN 80-7011-684-6 Obrázky 1.

2.

Obrázek 1.: Petrusbarbygere. [online]. Volné dílo dostupné na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Some_of_the_bodies_being_removed_by_German_civilians_for_decent_burial_at_G usen_Concentration_Camp,_Muhlhausen,_near_Linz,_Austria.jpg

Obrázek 2.: Mormegil. [online]. Volné dílo dostupné na www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nagasakibomb.jpg

3.

4.

5.

6.

7.

Obrázek 4.: Thuresson. [online]. Volné dílo dostupné na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yalta_summit_1945_with_Churchill,_Roosevelt,_Stalin.jpg

Obrázek 5.: Edgar Allan Poe. [online]. Volné dílo dostupné na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HarryTruman.jpg

Obrázek 6.: G-Man. [online]. Volné dílo dostupné na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Attlee_BW_cropped.jpg

8.

9.

10.

11.

Obrázek 8.: Stor stark7 Germany-1947.svg

. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map Obrázek 9.: W-j-s. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Deutschland_Bundeslaender_1957.png

Obrázek 10.: Zscout370. [online]. Volné dílo dostupné na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Germany.svg

Obrázek 11.: ChongDae . [online]. Volné dílo dostupné na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_East_Germany.svg