Nastup nacismu v Nemecku - Základní škola, Česká Lípa

Download Report

Transcript Nastup nacismu v Nemecku - Základní škola, Česká Lípa

jméno autora
Mgr. Štěpánka Kočová
název projektu
Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice
číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.0495
číslo šablony
III/2 Inovace výuky pomocí ICT
předmět
Dějepis
pořadové číslo DUM
9
Anotace
Prezentace stručně přibližuje nástup nacismu v Německu
Autor
Mgr. Štěpánka Kočová
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
kombinovaná
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina
14 - 15 let
Nástup nacismu
v Německu
Důsledky krize v Německu:
6 milionů nezaměstnaných, průmyslová výroba
se snížila o 41%, situace přála extrémistickým
stranám = především nacisté = fašisté
Adolf Hitler a jeho Nacionálněsocialistická
německá strana dělnická = NSDAP
= program strany = Mein Kampf/Můj boj =
bezohledný rasismus, Němci = nadřazená rasa,
mají právo podrobit si ostatní národy a vládnout
světu
Hitler sliboval, že odstraní nezaměstnanost
v Německu a obnoví velikost a slávu země.
Výsledek jeho slibů se dostavil brzy = ve volbách
v roce 1932 získala NSDAP 40% hlasů = nejsilnější
politická strana v zemi = strana otevřeně
prohlašovala, že chce odstranit demokracii.
30.ledna 1933 = nástup Adolfa Hitlera k moci = byl
prohlášen říšským kancléřem. Okamžitě začal
likvidovat všechny prvky demokracie, omezil moc
parlamentu, zakázal všechny politické strany kromě
NSDAP, omezil základní občanská práva a svobody,
začalo zatýkání odpůrců strany a režimu.
Začaly
vznikat
koncentrační
tábory. První
vznikl
v Dachau
v březnu
1933.
Hlavní
nacistické
koncentrační
a vyhlazovací
tábory
Nacisté mohli zatknout kohokoliv, v libovolnou
dobu a bez udání důvodu = atmosféra strachu.
Mezi nejznámější koncentrační tábory patří:
* Sachsenhausen
* Buchenwald
* Mauthausen
* Gross-Rosen
* Ravensbrück
Koncentrační tábory sloužily také jako zdroj
levné pracovní síly.
Vyhlazovací koncentrační tábory sloužily k likvidaci
osob:
* Osvětim
* Osvětim II – Birkenau
* Treblinka
* Majdanek
* Sobibor
= továrny smrti = páchané zločiny přesahují dodnes
schopnosti lidského chápání.
Nesnesitelné životní podmínky, které lidi zbavovaly
lidské důstojnosti, mučení, popravy bez soudu,
tisíce mrtvých a zubožených dětí, zločinné lékařské
pokusy na živých lidech, naprosté pošlapání všech
lidských práv.
Mrtvoly - koncentrační tábor Buchenwald
Hitler se obklopil schopnými lidmi :
• Heinrich Himmler = říšský šéf SS a šéf německé
policie
• Rudolf Hess = jeden z nejbližších spolupracovníků A.
Hitlera
• Martin Bormann
• Joseph Goebbels = říšský ministr propagandy,
zmocněnec pro vedení totální války
• Hermann Göring = zakladatel gestapa, ministr letectví,
vrchní velitel Luftwaffe, říšský maršál, zástupce Hitlera
po většinu druhé světové války
Noc dlouhých nožů (lze považovat za čistku =
masakr).
29. červen - 30. červen 1934 = noc, během které byl
na příkaz Adolfa Hitlera jednotky SS zlikvidován
velitelský sbor SA včetně jeho velitele a dávného
spolubojovníka Hitlera Ernsta Röhma a některých
odpůrců nacistické vlády.
Bylo povražděno na tisíc příslušníků oddílů SA.
Ernst Röhm, velitel SA, dosahoval ve straně stále
vyšších funkcí a chtěl se stát ministrem říšské
obrany, aby mohl vybudovat novou říšskou armádu
z jednotek SA a stanout v jejím čele. Tím si
znepřátelil Hitlera.
Hitler nechtěl armádu, kde by většina vojáků
byla oddána Röhmovi a ne Vůdci. Bál se, že by
ho na cestě k moci mohl Röhm ohrozit (věděl
příliš mnoho, třeba i o běžných homosexuálních
praktikách = svět mužů = římský vzor =
homosexualita byla zcela běžná).
SA = hnědokošiláci = úderný oddíl = ozbrojená
organizace založená NSDAP, po noci dlouhých
nožů byla zlikvidována.
SS = černokošiláci = ochranný oddíl = v čele stál
H.Himmler
Německo se stalo klasickým příkladem
totalitního, policejního státu (státní tajná policie
= gestapo)
Hitler měl podporu veřejnosti = zmizela
nezaměstnanost.
Nacistická politika pronikala do všech oblastí
života.
Mládež byla povinně organizována v oddílech
Hitlerjugend = Hitlerova mládež (představa o
německém nadčlověku, oprávněnosti vést válku,
pohrdání nad méněcennými rasami).
Zdroje:
• www.wikipedia.com
• Učebnice dějepisu pro 9. ročník základní školy,
SPN, Praha 2002