Transcript Document













ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková
organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT
AUTOR:
Ivan Nývlt
TEMATICKÁ OBLAST: Dějepis
NÁZEV DUMu:
Válka ve Vietnamu
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 14
KÓD DUMu:
IN_Des 4.R._14
DATUM TVORBY:
24.10.2013
ANOTACE (4.ROČNÍK): Tento DUM studenty seznamuje se základní faktografií,
příčinami, průběhem a důsledky války ve Vietnamu. Nechybí ani obrazová
část, doplňující teoretickou část.
METODICKÝ POKYN:
VÁLKA VE
VIETNAMU
LÉTA 1964 - 1975
ZÁKLADNÍ FAKTOGRAFIE




Válečný konflikt mezi severní částí Vietnamu v
čele s Ho Či Minem – baštou komunismu a jižní
částí Vietnamu v čele s Ngo Dinh Ziemem –
nacionálně diktátorský režim.
Severní část podporována zeměmi
komunistického tábora (Čínou, Sovět.svazem,
Kubou,…, ale i Československem).
Jižní část podporována USA, Jižní Koreou,
Thajskem, Austrálií,…
Po korejské válce opět jeden z konfliktů
období studené války, zástupná válka (hlavně
pro USA, které chtějí ukázat svůj potencionál).
PŘÍČINY VÁLKY



1954 – francouzská Indočína po porážce
Francie rozdělena na Laos, Kambodžu,
Vietnamskou demokratickou republiku (v čele
s komunisty, hl.město Hanoj) a Vietnamskou
republiku (podporovanou politicky, vojensky i
ekonomicky USA, hl.město Saigon).
Poč.60.let – rozpory mezi oběma částmi
Vietnamu, na jihu zavražděn diktátor Ngo
Dinh Ziem – šance pro severovietnamské
komunisty ovlivnit vývoj i v jižní části Vietnamu
– tam neklidná situace.
Záminka pro rozpoutání války – Tonkinský
incident – napadení amerického
torpédoborce USS Maddox v Tonkinském
zálivu čluny severovietnamských komunistů (ti
jej měli považovat za jihovietnamský křižník).
VÁLČÍCÍ STRANY
JIŽNÍ VIETNAM
SEVERNÍ VIETNAM
VÁLČÍCÍ STRANY II.
USA
VIETCONG
VIETCONG (ČESKY VIETKONG)
 Národní
fronta osvobození Jižního
Vietnamu – komunisticky orientovaná
povstalecká organizace – armáda bojující
proti jihovietnamským a americkým
vojákům – ti Vietcong nazývali V-C =
Victor Charlie, příslušníky Vietcongu pak
Charlie.
ČASOVÉ VYMEZENÍ A PRŮBĚH
VÁLKY
Ozbrojené konflikty 1964 – 1975:
1) 1964 – incident v Tonkinském zálivu + počátky
bojů.
2) 1965 – aktivity partyzánů v oblasti Centrální
vysočiny s cílem rozdělit Jižní Vietnam na dvě části a
tyto pak snáze zlikvidovat. Ale původně
nepředpokládaná vojenská podpora USA – nejtěžší
boje v údolí Ia Drang a vrcholu Chu Pon – aby
Američané zvládli situaci proti severovietnamské
armádě, nasadili i bombardéry B-52.
Severovietnam.armáda se až poté stáhla do
Kambodže.
3) 1966 – bombardování severu americkým
letectvem (pokračovalo až do 1973, 100.000
mrtvých civilistů).

PRŮBĚH VÁLKY POKRAČOVÁNÍ
5) 1967 – útoky jihovietnamské a americké armády na
oblast tzv.Železného trojúhelníku západně od Saigonu –
načas zastaveny údery komunistických partyzánů na
Saigon.
USA poprvé nabídnou mírové řešení, které je Severním
Vietnamem odmítnuto.
6) 1968 – ofenzíva Tet – masivní útok severovietnamské
armády a Vietcongu na území Jižního Vietnamu (Tet =
vietnam.začátek nového roku). Ofenzíva sice
Američany a Jižním Vietnamem odražena, ale politicky
šlo o úspěch Sev.Vietnamu – v USA požadavky na
ukončení nesmyslně vedené války.
7) 1969 – pokračující boje, stav amer.armády na
vrcholu – 543.000 (většina amer.armády). Na zač.září
umírá Ho Či Min – v závěti rozkazuje dovést boje do
konečného vítězství vietnam.komunistů. V USA v
listopadu nejv.demonstrace proti válce – 250.000 lidí.
Prezidentem R.Nixon – slib stáhnout vojska z Vietnamu,
ale laxní postupy.
PRŮBĚH VÁLKY POKRAČOVÁNÍ
8) 1970 – 72 – pokračující útoky
vietnam.komunist.armády, masakry civilního
obyvatelstva, Američané podporují Jižní
Vietnam hlavně ze vzduchu. V USA vypukne
aféra Watergate – konec prezidenta R.Nixona.
9) 1973 – 75 – závěrečná etapa války, 1973
mírová jednání v Paříži mezi Severním
Vietnamem, Vietcongem, Jižním Vietnamem a
USA – USA se zavázaly odejít do 60 dnů z
Vietnamu, komunisté složit zbraně. Po odsunu
amer.vojáků však komunisté zahájí novou
ofenzívu proti vyčerpanému Jižnímu Vietnamu –
30.4.1975 padl Saigon a 1.6. definitivně skončily
všechny boje. 2.7.1976 vyhlášena existence
sjednocené Vietnamské socialistické republiky.
DŮSLEDKY VÁLKY




Původně národně osvobozenecká válka, které
přešla ve válku občanskou se značnými ztrátami
na životech Vietnamců, Kambodžanů, Laosanů a
Američanů – celkový počet mrtvých civilistů až 2.5
mil., celkový počet mrtvých vojáků 1.4 mil. (z toho
USA 58.209), počet raněných a nezvěstných též v
řádu milionů.
Ze strany USA agresivní zájmová válka s užitím
chemických a zápalných bojových zbraní, a to i
proti civilnímu obyvatelstvu (!!!)
V USA samotných „vietnamský syndrom“ – únava z
války, demonstrace, hnutí hippies.
Sjednocení Severního a Jižního Vietnamu pod
komunistickou nadvládou.
OBRAZOVÁ
ČÁST
SITUAČNÍ MAPA SEVERNÍHO
VIETNAMU
VOJÁK VIETCONGU
AMERICKÝ VOJÁK
AMERICKÉ VRTULNÍKY V
BOJOVÉ AKCI
POUŽITÍ NAPALMU
VÝBUCH NAPALMU
PROTESTY PROTI VÁLCE
RICHARD NIXON PŘI VOLEBNÍ
KAMPANI V R.1968
POUŽITÉ OBRÁZKY











ÚSTŘEDNÍ ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH. wikipedia [online]. [cit.
24.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NoordVietnamKaart.png
DEFENSE VISUAL INFORMATION CENTER. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2013]. Dostupný na
WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Viet_Cong_soldier_DD-ST-99-04298.jpg
NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2013].
Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marine_da_nang.jpg
NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2013].
Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UH1D_helicopters_in_Vietnam_1966.jpg
U.S.NAVAL WAR COLLEGE MUSEUM. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:US_riverboat_using_napalm_in_Vietnam.jpg
NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2013].
Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Napalm.jpg
US ARCHIV ARCWEB. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vietnam_War_protesters.jpgOLIVER F.ATKINS. Wikipedia
[online]. [cit. 24.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Richard_Nixon_campaign_rally_1968.png
NEUVEDEN. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_South_Vietnam.svg
NEUVEDEN. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_North_Vietnam.svg
NEUVEDEN. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_United_States.svg
NEUVEDEN. wikipedia [online]. [cit. 24.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FNL_Flag.svg
Použité zdroje
 http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_
ve_Vietnamu
 Vlastní práce autora.