PRŮVODCE PO KARLOVÝCH VARECH

Download Report

Transcript PRŮVODCE PO KARLOVÝCH VARECH

Jelizaveta Nestercova
PRŮVODCE PO KARLOVÝCH
VARECH
Tato studentská práce byla vypracována v rámci projektu
„Vzájemné soužití Němců, Čechů a Židů v Karlovarském kraji v 19. - 21. století“.
Podpořeno MŠMT v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích
národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2011.
Projekt podporuje MM K. Vary, KU Karlovarského kraje.
Prezentace ani textový doprovod neprošly jazykovou korekturou. Za obsahovou a
formální stránku odpovídá autor, stejně tak i za dodržení autorských práv.
Trasa












Japonská zahrada u hotelu Richmond
Chopinova chata
Diana
Karlovarské městské divadlo
Vila Zawojski
kostel sv. Lukáše
kostel sv. Petra a Pavla
Sadová kolonáda
Dvořákovy sady
Hlavní pošta
Alžbětiny lázně
Okresní soud
Proč tato místa?




ukázka místní kultury
pohled nejen na známé památky
bližší poznání zdánlivě obyčejných míst
osobní vztah
Začneme meditací
 Japonská zahrada u
hotelu Richmond
 zenová meditační
zahrada - Masumi
Schmidt-Muraki
 zahradní architekt
Kanji Nomád
 vyjádření vodního
elementu bez použití
vody
(1)
Projdeme se našimi lesy
Chopinova chata
 1835 F.Chopin v KV
 odpočinkový bod
1994 rekonstrukce
(2)
 Diana
 547m n.m. Výšina přátelství
 35 m, 150 schodů
 H.H.Peter z Curychu: lanová
dráha – 452m
(3)
Prkna, která znamenají
svět
Karlovarské městské divadlo
 1717 divadelnictví v KV
1884 položení zákl. kamene
 architektonický atelier
Fellner & Helmer
 sochař Theodor Riedl
 interiér - umělecký dekoratérský
ateliér Kunstlercompagnie
(4)
interiér divadla
(5)
Gustav Klimt
 nar. 14.7.1862 Baumgarten
 1883 bratři Klimtové a
F.Matsch umělecký
dekoratérský ateliér ve Vídni
 spolupráce s architektonickým
ateliérem Fellner&Helmer
(6)
 Apoteóza básnického umění
 inspirace k zobrazení postav podle
skutečných osob
 celek orámován rajskou dekorací
 básník obklopen devíti múzami
http://www.virtualtravel.cz/karlovyvary/mestske-divadlo/klimtovaopona.html
(7)
F.Matsch,G.Klimt, E.Klimt
(8)
tři čtenářky – sestry Klimtovy
(8)
mladý básník
(8)
Erató, Melpomené, Polyhymnia
(8)
Kleió, Kaliiopé, Urániá
(8)
G.Klimt: Potěšení u stolu
(8)
G.Klimt: Tanec
(8)
F.Matsch: Lov
(8)
F.Matsch: Hra
(8)
E.Klimt: Láska přemožitelka
(8)
Krejčířství Zawojski
Vila Zawojski
 secesní dům
 Felix Zawojski – krejčovský
mistr
 1899 Karel Haybäck
 1901 módní salón
 Eduard VII., Mustaffa Eddin
(9)
Pohled na dům Zawojski
(10)
Na kostele zvoní zvon
 kostel sv. Lukáše
 1874 Henry Killick
 1877 stavební rada dr. Mothes
 neogotický styl
 26.června 1877 vysvěcení
(11)
 kostel sv. Petra a Pavla
 1865 kaple
 1893 – 1898 Gustav Wiedermann
z Františkových Lázní
 vzorem kostel v Ostankinu
 byzantský styl
(12)
interiér kostela
(13)
(14)
V sadech
Sadová kolonáda
 1880 Fellner & Helmer
 původně součást koncertního sálu a
restaurace - Blanenský pavilón
 Hadí pramen
(15)
původní komplex
(16)
 Dvořákovy sady
 od 1881 A. Dvořák
 1876 – 1878 zahradní architekt Hahmann
17)
(
(18)
Posli pošli, pošli posly
 Hlavní pošta
 1900-1903 F.Setz
 alegorie na telegraf, lodní
dopravu, železniční dopravu a
poštu
(19)
Lázně, balneoprovoz atd.
 Alžbětiny lázně
 1905 F. Drobny
 podle císařovny Alžběty Bavorské zvané Sissy
 empír
1968 komplexní rekonstrukce
(20)
Alžběta Bavorská
 nar. 24.12.1837 Mnichov
 bavorská princezna, rakouská
císařovna, maďarská a česká královna
 manželka císaře Františka Josefa I.
 1893 vila Tereza Karlovy Vary
(22)
(21)
Slavný soude, suď!
 okresní soud
 1907 stavební rada Förster
 30 vězeňských cel
 neorenesanční sgrafity,
pískovcový portál
(23)
Hodnocení
 nový pohled na místa, kolem kterých každý den procházíme
 upevnění osobního vztahu k městu
 uvědomění místní historie a kultury
Závěr
 tip na vycházkovou trasu
 zdroj při výuce o lázeňském městě
Literární zdroje
 Hanyková E., Karlovy Vary od A do Z, město Karlovy Vary 2007
 Mráz B.,Neubrt B.,Karlovy Vary, Panorama Praha 1983
 Roubínkovi D. a Z., Historismus v architektuře Karlových Varů,
Karlovarské muzeum Karlovy Vary 1996
 Burachovič S. a kolektiv, Karlovarský kraj – KV region, Karlovarský kraj
2003
 Šmíd Z., Mé staré dobré Vary aneb Váš žoviální průvodce pitím i žitím,
Olympia, Praha 2003
 Klsák J. a kolektiv, Divadlo v Karlových Varech: Historie a obnova na
konci století, Úřad města KV 1999
 Zídková A., Fellner a Helmer v Karlových Varech, Karlovarské muzeum
Karlovy Vary 1997
 Burachovič S., Informační tabule Richmond
Zdroje obrázků














(1) archiv autora
(2) archiv autora
(3) http://www.karlovy-vary.cz/images/foto/diana01.jpg
(4) archiv autora
(5) http://www.karlovarske-divadlo.cz/cz/divadlo/interier-divadla/
(6) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gustavklimt.jpg
(7) http://www.karlovarske-divadlo.cz/cz/divadlo/malovana-opona/
(8) http://www.karlovy-vary.cz/en/virtualni-foto?vp=1441
(9) archiv autora
(10) archiv autora
(11) archiv autora
(12) archiv autora
(13) http://www.karlovyvary.cz/cz/virtualni-foto?vp=2387
(14) archiv autora







(15) archiv autora
(16) http://www.spaarch.cz/cz/?page_id=9
(17) http://foto.mapy.cz/34427-Antonin-Dvorak
(18) http://www.rozhlas.cz/priroda/parkyzahrady/_zprava/626583
(19) archiv autora
(20) archiv autora
(21)http://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_Bavorsk%C3%
A1
 (22) http://www.kvinfo.eu/es/ubytovani?objektid=208
 (23) archiv autora