Nár. obrození – Dobner, Pelcl

Download Report

Transcript Nár. obrození – Dobner, Pelcl

Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_ČjL.2.06
Vytvořeno:
Ověřeno:
16. 03. 2013
DD. 03. 2013
Třída:
2. OA, 2. VE
Národní obrození
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Jazyk a jazyková komunikace.
Český jazyk a literatura
2.
Mgr. Martina Sedlářová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
žádné
Klíčová slova:
Dobner, Pelcl, dějezpyt, josefínská germanizace
Anotace:
Žák se z prezentace dozví o G. Dobnerovi a F. M. Pelclovi. V závěru prezentace se
nachází krátký test pro zopakování látky formou otevřených a uzavřených otázek.
Národní
obrození
Významné osobnosti 2
- Gelasius Dobner
- František Martin Pelcl
Gelasius Dobner (1719 – 1790)
 otec
kritického
dějezpytu
 odmítal zkreslování
českých dějin
 vydal v latinském
překladu část
Hájkovy kroniky
(Wenceslai Hagek a
Liboczan Annales
Bohemorum, 1761
až 1786, 6 svazků)
 vydání
doplnil o kritické poznámky, které
svým rozsahem podstatně přesahují původní
text
 pro široké publikum však byla vydána
Hájkova kronika nově v původním českém
znění r. 1819 a měla veliký buditelský význam
 Opravil v něm Hájkovy omyly a výmysly,
kroniku však posuzoval nikoli z hlediska doby
vzniku, nýbrž z pozic osvícenského kritického
dějepisu.
 Autor první české kritické pramenné edice
Monumenta historica Bohemia nusquam
antehac edita (Dosud nikdy nevydané
dějinné památky Čech, šest svazků).
František Martin Pelcl (1734 – 1801)
 český
osvícenský
historik a jazykovědec
 1. profesor českého
jazyka na pražské
univerzitě
 Pelcl byl vychovatelem
u šlechtických rodin,
zvl. u Nosticů, kde bylo
středisko osvícenské
kultury a opozice proti
josefínské germanizaci
a kde působil i
Dobrovský
 vydal
Balbínovu Obranu a Příhody V. V. z Mitrovic
 s vlasteneckou předmluvou
 náhrada za zkreslenou Hájkovu kroniku měla být
Nová kronika česká (3 sv. 1791 až 1796)
 4. díl, sahající do r. 1429, zůstal v rukopise
Opakování
 Kdo
byl Gelasius Dobner?
 otec
 Co
kritického dějezpytu
je „Wenceslai Hagek a Liboczan
Annales Bohemorum“?
 Latinský
 Dobner
Čím?
překlad Hájkovy kroniky
Hájkovu kroniku doplnil.
 vydání
doplnil o kritické poznámky,
které svým rozsahem podstatně
přesahují původní text
 Co
je „Monumenta historica
Bohemia nusquam antehac edita“?
 Dosud
nikdy nevydané dějinné
památky Čech
 první české kritické pramenné edice
 Kdo
byl František Martin Pelcl?
 český
osvícenský historik a jazykovědec
 1. profesor českého jazyka na pražské
univerzitě
 Pelcl byl vychovatelem u šlechtických
rodin
 Co
nahrazovala „Nová kronika
česká “?
 Hájkovu
kroniku
Použité zdroje
 Obrázky:


Gelasius Dobner. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. 1. vyd. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
18.9.2005, 5.2.2013 [cit. 2013-03-20].
Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gelasius_Dobn
er
Hledač otisků lidských duší. In: MELNIČUK,
Petr. HN Hospodářské noviny: Deník pro
ekonomiku a politiku [online]. Praha:
Economia, a.s, 2006, 22.7.2006 [cit. 2013-0320]. Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c118943180-hledac-otisku-lidskych-dusi
KONEC
 Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.2.07 - Národní obrození
- 1.fáze - osobnosti_3 - Kramerius
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro
bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další
využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále
používat i šířit při uvedení autorova jména.