Prezentace aplikace PowerPoint

download report

Transcript Prezentace aplikace PowerPoint

Středověk v českých zemích
Název školy
Střední odborná škola Luhačovice
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0370
Autor
PhDr. Ivan Semela
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
VY_32_INOVACE_DEJ1407
Stupeň a typ vzdělání
Středoškolské odborné
Vzdělávací obor
Informační služby, Ekonomika podnikání, Umělecká řemesla
Tematický okruh
Krize českého státu v první třetině 11. století
Druh učebního materiálu
Výukový materiál, prezentace
Cílová skupina
Žáci 15 – 18 let
Anotace
Rozvrat knížectví za synů Boleslava II., dočasná ztráta svrchovanosti, Přemyslovci na
pokraji vymření
Klíčová slova
Boleslav III., Jaromír, Oldřich, Boleslav Chrabrý
Datum
20. 10. 2012
www.zlinskedumy.cz
Středověk v českých zemích
Krize českého státu v první
třetině 11. století
Bratrovražedný boj synů Boleslava II. a
prosazování mocenských ambic
Polska a římského císařství
www.zlinskedumy.cz
Boleslav III. Ryšavý
• Vládnul v letech 999 až
1002 a 1003
• Krutý, nedůvěřivý, surový,
násilnický
• Pokusil se zabít bratra
Oldřicha, nechal
vykastrovat bratra
Jaromíra a vlastnoručně
zabil svého zetě
• Zemřel roku 1037 v
polském vězení
www.zlinskedumy.cz
Jaromír
• Vládnul v letech 1003,
1004 až 1012 a 1033 až
1034
• Vazal římského císaře
Jindřicha II.
• Bratr Oldřich jej nechal
oslepit
• Na sklonku života sám
abdikoval ve prospěch
svého synovce Břetislava
• Zabit Vršovci roku 1035
www.zlinskedumy.cz
Oldřich
• Vládnul v letech 1012
až 1033 a 1034
• Energický muž se
zajímavým rodinným
životem
• Založil sázavský
klášter
• S Boženou zplodil
nemanželského syna
www.zlinskedumy.cz
• Polský král Boleslav
Chrabrý
• Vládnul v Čechách v
letech 1003 až 1004
• První pokus o vznik
českopolského
soustátí
• Z Čech vypuzen
římským císařem
Jindřichem II.
• Kníže Vladivoj
• Vládnul v Čechách v
letech 1002 až 1003
• Pravděpodobně
vzdálený příbuzný
Přemyslovců
• Na trůn nastoupil asi
v 17 letech, upil se k
smrti
www.zlinskedumy.cz
Zdroje
ČORNEJ, Petr. Panovníci českých zemí. 1. vyd. Havlíčkův Brod:
Fragment, 1992, 64 s. ISBN 80-901070-5-2.
HARNA, Josef a Rudolf FIŠER. Dějiny českých zemí I: Od pravěku
do poloviny 18. století. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996, 295 s. ISBN
80-716-8286-1.
HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. 3. uprav. vyd.
Praha: Baronet, 1995, 277 s. ISBN 80-858-9047-X.
HORA, Petr. Toulky českou minulostí: 2. díl. 1. vyd. Praha: Práce,
1991, 453 s. ISBN 80-208-0111-1.
CHROPOVSKÝ, Bohuslav. et. al. Přehled dějin Československa: do
roku 1526. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 648 s.
[online]. [cit. 2012-10-20]. Dostupné z:
http://www.panovnici.estranky.cz/fotoalbum/premyslovci/
www.zlinskedumy.cz