EnerVent TS - Ener Produkt AS

Download Report

Transcript EnerVent TS - Ener Produkt AS

Kvalitet og komfort
-gruppen
leverandør av energieffektive løsninger
boligventilasjon
med 90% gjenvinning
Dette har vært vår jobb i over 25 år
EnerVent TS
En presentasjon
av ventilasjons-systemet
EnerVent TS
Kvalitet og komfort
-gruppen
leverandør av energieffektive løsninger
Økt trivsel og bedre økonomi
’’
Vi har hatt fokus på boligventilasjon og inneklima,
- og det har vi hatt i over 25 år
’’
EnerProdukt AS har jobbet med boligventilasjon og
for et sunt inneklima i over 25 år. Vår lange erfaring
har gjort oss til en av de mest profesjonelle aktørene
på det norske markedet i dag.
Dagen boliger er svært tette og krever god ventilasjon
for å sikre et godt inneklima. Dette igjen krever riktig
planlegging. Prosjektering er derfor en viktig del av
vår hverdag.
Helge Standeren
Salgssjef
Vi bruker mye tid på å sette oss inn i hver enkelt kundes behov, for å finne fram til
de riktige og mest økonomiske løsningene. EnerProdukt AS er totalleverandør
innen ventilasjon, varmepumper, air-condition, sentralstøvsugere og vannbåren
varme.
På vår kundeliste finner du både boligeiere, offentlige etater og det private næringsliv. Våre kunder har gitt oss svært så positive tilbakemeldinger om store besparelser og et svært forbedret inneklima.
Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om våre energi-økonomiske produkter,
så skal vi fortelle deg om miljøeffektene og hvor mye du kan spare.
Da Forbrukermagasinet testet ti ventilasjonssytemer i på det norske markedet, fikk
vårt produkt EnerVent TS karakteren «Best i test». Denne testen hadde fokus på
luftkvalitet, inneklima, driftsøkonomi og vedlikehold. Også i brukerundersøkelsen
som var en del av testen, var det vårt produkt EnerVent TS som fikk de beste
tilbakemeldingene.
Vi er jo selvfølgelig stolte av å score til topp-karakter. Det gir oss motivasjon til videre
satsing og utvikling på området
Helge Standeren
Salgssjef
Kvalitet og komfort
-gruppen
leverandør av energieffektive løsninger
90% varmegjenvinning
med EnerVent TS klima-anlegg
EnerVent TS
Multi
EnerVent TS
Kabinett
Investering i ventilasjonsanlegg kan være svært så gunstig økonomisk, dersom du
velger en høyeffektiv varmegjenvinner. Men EnerVent TS ventilasjonssystem
gjenvinner du 90% av varmen i avtrekksluften før den slippes ut. denne varmen
overførs til den friske luften som igjen overføres til boligen. Dette er med på å
redusere strømutgiftene med opptil 30%. I test var detsom kjent kun EnerVent TS
som ga tilfredsstilende luftbalanse i kaldt klima uten å bruke ekstra energi til avriming eller forvarming av luften
Av de tre varmegjenvinning-systemene som finnes på markedet, er EnerVent TS
en kammerveksler. Det viser seg at denne typen varmeveksler gir best varmegjenvinning og høyest virkningsgrad, Anlegget klarer under normale forhold å opprettholde ideell luft-fuktighet selv på de kaldeste periodene om vinteren.
EnerVent TS gir enkel montering i nye og eksisterende bygg
I eksisterende bygg kan du gjerne sende oss tegninger, eller ta kontakt, så tar vi en
befaring sammen med deg. I nybygg er det viktig med tidlig planlegging av ventilasjonsanlegget. Kontakt oss derfor for en befaring og vi gir deg et uforpliktende tilbud..
Kvalitet og komfort
-gruppen
leverandør av energieffektive løsninger
Friske hus gir sunnere mennesker
Skremmende høy utvikling av astma og allergier hos barn
De fleste som investerer i et ventilasjonsanlegg i dag, gjør det ofte for å få en forbedret helsesituasjon, eller for å forebygge sykdom. Utvikling av astma hos små
barn er skremmende høy. Bare de ti siste årene er antall barn med astmaproblemer
i Oslo-området fordoblet. Forskere og leger mener at det slett ikke er bare arv som
er årsaken.
Over 40% av norges befolkning plages av astma og allergi
Det slås nå fast at et sunnere og renere inneklima er med på å redu sere utvikling
av astma- og allergiplager hos små barn. Når vi vet at vi puster inn 15 000 liter luft
i døgnet, er det lettere å forstå viktigheten av ren inneluft.
Vinterstid plages svært mange av tørr luft. Astma- og allergiplager kan ofte relateres
til et for dårlig inneklima, noe som også ofte gir hodepine og nedsatt arbeidsevne.
Statistikker viser at nordmenn tilbringer omtrent 90% av tiden innendørs. På dette
grunnlag kan man lett forstå viktigheten av god ventilasjon.
Norske myndigheter setter nå særskilte krav til ventilasjonen i alle bygg
De nye byggforskriftene krever blandt annet at luften skiftes ut 12 ganger i døgnet i
alle oppholdsrom. Luft- og fuktbalanse er viktig hele året. Er boligen for tett, og har
dårlig utlufting er den utsatt for mugg og kondens. Gjennom vinterhalvåret bør det
opprettholdes en luftfuktighet på 30 - 50%. Dette gjør godt for boligen og sørger for
friskere mennesker. Høye radonverdier er også et alvorlig problem i norske boliger,
noe som kan føre til alvorlige sykdommer. dette kan løses med god ventilasjon
EnerVent TS oppfyller normalt disse kravene
«..vår beste investering!»