SCENARIUSZ LEKCJI Z M*ODZIE** KLAS III GIMNAZJUM PO*WI

Download Report

Transcript SCENARIUSZ LEKCJI Z M*ODZIE** KLAS III GIMNAZJUM PO*WI

SCENARIUSZ LEKCJI Z MŁODZIEŻĄ KLAS III GIMNAZJUM POŚWIĘCONEJ PLANOWANIU I PODJĘCIU DECYZJI DOTYCZĄCEJ WYBORU ZAWODU I NAUKI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

1. Branże i zawody przyszłości 2. Branże przyszłościowe na Lubelszczyźnie 3. Barometr Perspektyw Zatrudnienia Manpower 4. Kierunki zamawiane 5.Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych 6. Doradca 2000 – charakterystyki zawodów 7. Przewodnik po zawodach 8. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych 9. Informator. Szkoły zawodowe w Lublinie 10. Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy

Barometr Perspektyw Zatrudnienia Manpower – 1 i 2 kwartał 2013 www.manpower.pl

Branże kluczowe dla Lubelszczyzny, wykazujące największe możliwości zatrudnienia absolwentów: 1. branża informatyczna (programiści, informatycy wąskich specjalności, działalność usługowa w zakresie informatyki związana z przetwarzaniem danych, dostarczaniem informacji, działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 2. sektor BPO - zdalne usługi finansowo-księgowe, rachunkowe, podatkowe, prawne 3. sektor BPO - zdalne usługi w zakresie obsługi klienta związane z codzienną administracyjną obsługą biura, wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, działalność związana z planowaniem finansowym, rachunkowością, księgowością, logistyką, dostarczaniem personelu, działalność centrów telefonicznych 4. Przemysły kreatywne obejmujące badania rynku, badania opinii publicznej, projektowanie reklam, marketing bezpośredni, tworzenie multimediów 5. Turystyka i działalność usługowa z nią związana, organizowanie imprez turystycznych, informacja turystyczna, doradztwo turystyczne, działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, rezerwacja miejsc turystycznych

BPO - Business Process Outsourcing - zdalne usługi biznesowe

Outsourcing biznesowy – świadczenie wyspecjalizowanych usług finansowych, informatycznych bądź marketingowych dla zewnętrznych przedsiębiorstw. W zglobalizowanej gospodarce outsourcing, czyli powierzanie wsparcia głównych działań przedsiębiorstw podmiotom zewnętrznym, staje się koniecznością. Wzmacnianie BPO (Business Process Outsourcing – „zdalne” usługi biznesowe), ze szczególnym naciskiem na rozwój KPO (Knowledge Process Outsourcing – outsourcing kompetencyjny oparty na wiedzy specjalistów) jest możliwe dzięki wykształconym kadrom. Centra KPO oferują swoim klientom szeroki wybór wysoko wykwalifikowanych specjalistów, mają też możliwość wskazania zakresu kompetencji i doświadczenia wymaganych od specjalisty, w zależności od zmieniających się potrzeb jego organizacji.

Przemysły kreatywne

„Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu, które mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy„ Przemysły kreatywne utożsamiane także z przemysłami kultury są stosunkowo nowym sektorem światowej gospodarki. Sektor ten oparty jest na kreatywnych, innowacyjnych i wynikających z talentu działaniach twórców szeroko pojętej sztuki, mediów i projektowania. Podstawą do zaistnienia tych działań jest bogata i wielodyscyplinarna wiedza twórców sektora kreatywnego, w wyniku której wytwarzane i dystrybuowane są dobra oraz usługi posiadające wartość dodaną (m.in. wysoką jakość, atrakcyjną i przemyślaną formę). Powstające w tym sektorze produkty spełniają wyznaczone cele rynkowe, przynosząc tym samym znaczne korzyści ekonomiczne w sektorze usług oraz przemyśle z którymi częstokroć się łączą. Dla twórców działających w sektorze kreatywnym głównym źródłem zysków są przychody z handlu oraz praw własności intelektualnej.

Przemysły kreatywne

Do przemysłów kreatywnych zaliczane są: 1. reklama, 2. film i wideo, 3. architektura, 4. muzyka, 5. rynek sztuki i antyków, 6. sztuki performatywne, 7. gry komputerowe i wideo, 8. rynek wydawniczy, 9. rzemiosło, 10. oprogramowanie, 11. wzornictwo, 12. radio i telewizja, 13. projektowanie mody.

www.kierunki-zamawiane.pl

(link na stronie "Podstawowe informacje") www.kierunkistudiow.pl

• • • • • • • • • • • • • • • •

Lista kierunków zamawianych 2012/2013 automatyka i robotyka biotechnologia budownictwo chemia energetyka fizyka i fizyka techniczna informatyka inżynieria materiałowa inżynieria środowiskowa matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika ochrona środowiska wzornictwo inżynieria chemiczna technologia chemiczna i procesowa Kierunki zamawiane dotyczą przede wszystkim kierunków związanych z przedmiotami ścisłymi oraz kierunków technicznych.

Wirtualny Informator Maturzysty www.uczelnie.info.pl

www.doradztwozawodowe-koweziu.pl

(linki na stronie "Narzędzia dla ucznia", "Informacje o zawodach", "Rynek pracy")

Kiedy wybieram zawód warto wykonać szereg kroków, warto odpowiednio spojrzeć na własną osobę, dokonać analizy naszych umiejętności, kwalifikacji, predyspozycji, cech osobowości, kompetencji społecznych – pamiętając jednocześnie by były one zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców.

Wspomniane kroki związane z wyborem zawodu to: 1.

Przeanalizować posiadane predyspozycje 2.

3.

Określić powody wyboru zawodu Poznać lokalny rynek pracy 4.

5.

Poznać wymagania dotyczące wykonywania zawodu Zapoznać się z ofertą edukacyjną

Dobrze być świadomym, dlaczego wybiera się dany zawód ? Jakie są MOJE powody chęci pracy w danym zawodzie ?

Jakie są powody tego wyboru ?

1. Jest zgodny z moimi zainteresowaniami 2. Jest zgodny z moimi możliwościami i umiejętnościami 3. Wiąże się z prestiżem społecznym 4. Umożliwia łatwe znalezienie pracy 5. Pozwala na osiąganie wysokich zarobków 6. Namówili mnie na niego koledzy i koleżanki 7. Jest na niego zapotrzebowanie na rynku pracy 8. Od dzieciństwa marzyłem o pracy w tym zawodzie i teraz te marzenia realizuje 9. Moi rodzice posiadają taki zawód i zawsze podobało mi się to, czym się zajmują 10. To był przypadkowy wybór 11. Nie wiem

www.psz.praca.gov.pl

(link na stronie "Doradca 2000")

www.psz.praca.gov.pl

(link na stronie "Doradca 2000")

Przewodnik po zawodach

Gdzie szukać informacji o zawodach ?

Gdzie szukać informacji o zawodach ?

Gdzie szukać informacji o zawodach ?

www.koweziu.edu.pl

linki na stronie „Podstawy programowe kształcenia w zawodach”)

www.lubelszczyzna.edu.com.pl

(link na stronie "Oferta szkół")

www.kuratorium.lublin.pl

("Informator o szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny ...")

Szkoły zawodowe w Lublinie. Informator

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy www.lorp.wup.lublin.pl

Filmy zrealizowane dla Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy

MIROSŁAW GÓRCZYŃSKI doradca zawodowy [email protected]