PowerPoint prezentacija

Download Report

Transcript PowerPoint prezentacija

Stručni studij
MENADŽMENT POSLOVNE
SIGURNOSTI
TRAJALO JE …
Izrada programa
Novi Zakon
Novi Pravilnik
2008.
Reakreditacija
Mreža visokih učilišta
2009.
2010.
2011. – 2012.
Prosinac 2013.
DOPUSNICA
MENADŽER POSLOVNE
SIGURNOSTI
Zanimanje koje će UVIJEK
POSTOJATI neovisno o
tehnološkom razvoju i
promjenama na tržištu.
Zanimanje koje Vas
smješta u sam VRH
ORGANIZACIJSKE SHEME
poslovnog subjekta.
O PROGRAMU STDIJA
ZNANJA IZ PODRUČJA SIGURNOSTI
Pravna regulativa, o sustavima sigurnosti, korporativna sigurnost,
procjene rizika i upravljanje sigurnosnim prijetnjama, poslovna
istraživanja i sigurnost informacija ….
ZNANJA IZ PODRUČJA UPRAVLJANJA
O menadžmentu, psihologija, poslovna etika, socijalna inteligencija i
komunikologija, upravljanje stresom, upravljanje projektima,
upravljanje kontinuitetom poslovanja, …
ZNANJA IZ PODRUČJA EKONOMIJE
Pravna osnova, o ekonomiji i gospodarstvu, gospodarski kriminalitet,
računovodstvo i financije, organizacija i upravljanje trgovačkim
društvima …
ZNANJA IZ PODRUČJA TEHNIKE
Osnove elektrotehnike, grafičke komunikacije, tehnička sredstva
zaštite, integralni sustavi tehničke zaštite, projektiranje sigurnosnih
sustava …
OVAKAV PROGRAM ZBOG …
Odgovornosti menadžera poslovne sigurnosti:
Ljudski i resursi –
zaposlenici, klijenti,
suradnici, …
OPSTOJNOST
POSLOVANJA
Nematerijalni resursi poslovni procesi i
informacije, tehnologije,
proizvodi i usluge, …
MENADŽER POSLOVNE
SIGURNOSTI
Materijalni resursi –
zgrade, pogoni, proizvodi,
kratkoročna i dugoročna
materijalna imovina
Poslovno okruženje –
unutarnje i vanjsko,
lokalno i globalno
POSLOVNI
UGLED
OVAKAV PROGRAM ZBOG …
Dužnosti menadžera poslovne sigurnosti:
Procjena i
analiza
ugroza
Nadzor
provedbe
mjera
sigurnosti
MENADŽER
POSLOVNE
SIGURNOSTI
Provedba
mjera
sigurnosti
Izrada
sigurnosnih
dokumenata
i planova
MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA U:
-
u industrijskom sektoru;
u financijskom sektoru;
u prometnom sektoru;
u sektoru trgovine;
u komunikacijskom sektoru;
u turističko-ugostiteljskom sektoru;
u zdravstvenom sektoru;
u građevinskom i arhitektonskom sektoru;
specijaliziranim poslovnim subjektima čija
djelatnost je u području sigurnosti i zaštite;
- …
OSNOVNE INFORMACIJE O STUDIJU
- program se izvodi u suradnji VPŠ Libertas i Sigurnost
Educa
- preddiplomski studij traje 3 godine (180 ECTS );
- cijena izvanrednog studija je 25.000,00 kn po godini;
- zvanje stečeno po završetku je:
stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka menadžmenta poslovne sigurnosti
PRIJAVE I UPISI
- prva generacije studenata upisana
- primaju se prijave za 2015. godinu
- uvjeti upisa jesu četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i
razredbeni postupak ili položena državna matura
- razredbenom ispitu ne trebaju pristupiti osobe starije od 24 godine,
osobe koje su položile državnu maturu te osobe koje su već ranije
bile upisane na neku visokoškolsku instituciju
- više o uvjetima upisima i prijava:
http://www.vps-libertas.hr/preddiplomski-studij/menadzment-poslovne-sigurnosti/ostudiju.php
VIŠE INFORMACIJA
VPŠ Libertas
Sigurnost Educa
deka[email protected]
[email protected]
Zahvaljujemo na pažnji!