PowerPoint prezentacija - Udruga Hrvatskih Menadžera

Download Report

Transcript PowerPoint prezentacija - Udruga Hrvatskih Menadžera

Što donosi novi program FPZG i HUMS -
Certificiranje Menadžmenta sigurnosti?
DR. SC. RUŽICA JAKEŠEVIĆ
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Menadžment sigurnosti?
• Fakultet političkih znanosti i HUMS
• Sinergija znanstvenog pristupa i potreba
struke
• Sveobuhvatan program namijenjen
profesionalcima u sustavima JAVNE I PRIVATNE
SIGURNOSTI
• Tendencija certificiranja u različitim strukama
= profesionalizacija + jamstvo sposobnosti
Temelji programa
• Izražena potreba za usavršavanjem
profesionalaca u pružanju usluga u području
sigurnosti
• Sveobuhvatan pristup pojmu sigurnosti
• Povezivanje teorije i prakse
• Korisnost za krajnjeg korisnika = nadogradnja
ranije stečenih znanja
Program stručnog usavršavanja
• Prepoznatljivost u stručnim krugovima
• Sinergija predavača iz akademske zajednice i
stručnjaka iz sustava nacionalne sigurnosti RH
• Prethodna pozitivna iskustva – 5 uspješnih generacija
polaznika
• Prijave za upis 6. generacije: do 30. 10. 2014.
• http://www.fpzg.unizg.hr/?@=2dxgt#news_8980
Kome je program namijenjen?
• rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica državnih institucija nadležnih za
poslove sigurnosti
• rukovoditeljima, savjetnicima, koordinatorima i stručnim suradnicima
javnih poduzeća, komunalnih poduzeća, jedinica lokalne samouprave i
uprave, nadležnim za poslove sigurnosti
• menadžmentu zaštitarskih trgovačkih društava, konzultantima sigurnosti i
projektantima sigurnosnih sustava
• Uvjeti:
•
•
Završen sveučilišni ili stručni preddiplomski ili diplomski studij ILI
viša ili srednja stručna sprema sa pet godina rada na rukovodećim poslovima
sigurnosti.
Moduli
•
•
•
•
•
Globalna sigurnost i novi izazovi
Gospodarstvo i sigurnost
Sigurnost granica i poslovanje
Sigurnosna politika i sustav nacionalne sigurnosti RH
Menadžerska znanja i vještine u javnom i privatnom te sektoru
korporativne sigurnosti
• Odnosi s javnošću u kriznim stanjima
• Zaštita poslovnih podataka i informacija
• Upravljanje u krizama
80 sati programa
Informacije
• Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
e-mail: [email protected]
tel: +385 (0)1 4642-000
Fax: +385 (0)1 4655 316
www.fpzg.unizg.hr
• Hrvatska udruga menadžera sigurnosti‐HUMS
e‐mail: [email protected]
tel: +385 (0)1/ 5603‐543, fax: +385 (0)1/ 5603‐582,
mob: +385 (0)91/ 2300‐280
www.uhms.hr