Transcript Slide 1

Informacioni sistemi
Prof. dr Hasan Hanić
Mr Aleksandra Bradić-Martinović
Beogradska bankarska akademija
– Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
Beograd, Zmaj Jovina 12, Tel: +381 11 2621-730
www.bba.edu.rs
1
Poglavlje 4
Upravljanje podacima
i znanjem
(Rainer, Turban, str. 102-133)
2
Pregled sadržaja
4.4 Skladištenje podataka
4.5 Upravljanje podacima u organizaciji
4.6 Menadžment znanja
Ciljevi učenja
 Objasniti načine skladištenja podataka i ulogu
skladištenja podataka u podršci odlučivanju.
 Objasniti procedure upravljanja podacima u
organizaciji i njihovu ulogu u stvaranju podataka
vrhunskog kvaliteta.
 Definisati znanje i opisati različite tipove znanja.
4.4 Skladištenje podataka
Skladište podataka – Data Warehouse





Skladišta podataka su organizovana prema
poslovnoj dimenziji ili temi (kupcima,
dobavljačima...)
Konzistentnost.
Istorijski trag – trendovi, predviđanje i sl.
Nepromenljivost.
Koristi se analitička obrada u realnom vremenu (Online
Analitical Processing – OLAP) drugog nivoa –
akumuliranih podataka.
Skladištenje podataka (nastavak)
 Skladišta podataka su višedimenzionalna.
 Odnos sa relacionim bazama podataka.
Kocka
podataka
Okvir i pregled skladišta podataka
Relacione baze podataka
Jednakost između relacionih i
multidimenzionalnih baza podataka
Jednakost između relacionih i
multidimenzionalnih baza podataka
Jednakost između relacionih i
multidimenzionalnih baza podataka
Multidimenzionalne baze
Prednosti skladištenja podataka
 Krajnji korisnici mogu brzo i lako pristupiti
željenim podacima pomoću web-browser-a, jer su
locirani na jednom mestu.
 Krajnji korisnici mogu obaviti sveobuhvatnu
analizu uz pomoć podataka kakvu ranije nisu
mogli da izvršavaju.
 Krajnji korisnici mogu imati konsolidovan
(objedinjen) pregled podataka.
 Pretraživanje – metode Data Mining-a
Data Marts
– Lokalna skladišta podataka
 Data marts su mala skladišta podataka (velika su
veoma skupa) koja koriste manje kompanije
 DM košta u proseku 100.000$, a DW milion $ i
više
 Projektovani su tako da ih koriste u strateškom
poslovnom odeljenju (strategic business unit - SBU)
4.5 Data Governance –
Upravljanje podacima u organizaciji
 Upravljanje informacijama na nivou cele organizacije


Formalne procedure i politike,
Stvaranje, prikupljanje, obrada i zaštita
 Metod: Upravljanje glavnim (osnovnim) podacima
(Master data management)
 Glavni (osnovni) podaci (Master data)



Transakcioni podaci – opisuju poslovanje
Referentni podaci – primenjuju se na mnoge transakcije
Kada se na referentne podatke primeni specifična vrednosti,
time je predstavljena transakcija
Upravljanje podacima (nastavak)
Upravljanje podacima (nastavak)
4.6 Menadžment znanja
 Knowledge management (KM) – nestrukturirani
format
 Znanje – relevantna informacija
 Intelektualni kapital, intelektualna sredstva
Menadžment znanja (nastavak)
Eksplicitno znanje
(na površini)
Implicitno znanje
(Tacit Knowledge)
(ispod površine)
Menadžment znanja (nastavak)
 Sistemi za menadžment znanja (Knowledge
management systems - KMSs)
 Best practices
– najbolja praksa
Ciklus sistema za menadžment znanja
 Stvaranje znanja
 Beleženje znanja
 Pročišćavanje znanja
 Čuvanje znanja
 Menadžment znanja
 Distribucija znanja
Knowledge Management System Cycle
Vežba
 Sastaviti primer 3-dimenzionog modela DW
 Dati primer referentnog
podatka i transakcionog
podatka
 Dati primer eksplicitnog i implicitnog znanja