Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od

Download Report

Transcript Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od

Slide 1

PRAVILNIK O TEHNIČKIM
NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU SKLADIŠTA
OD POŽARA I EKSPLOZIJA
SL. 24/87 preuzet NN 55/96
Milan Carević dipl.ing.arh.

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

1


Slide 2

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Član 1.
Ovim se pravilnikom propisuju tehničke mjere zaštite skladišta od požara
i eksplozija.
Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na:
● zatvorena skladišta koja služe za
poluproizvoda i proizvoda (u nastavku teksta “roba”).

čuvanje

sirovina,

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

2


Slide 3

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na:
● skladišta kojih je nosiva konstrukcija od negoriva materijala i
služe za čuvanje negorive robe u negorivoj ambalaži,
● priručna skladišta
● skladišta eksploziva
● skladišta zapaljivih plinova i zapaljivih
tekućina,
prijenosna kontejnerska
● skladišta ni skladišta opasnih tvari (u nastavku teksta “tvari”)
kod kojih opasnost ne potječe od pojave požara i eksplozija.

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

3


Slide 4

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 2.
Izrazi u ovom pravilniku znače:
1) hladnjača je skladište opremljeno uređajima za održavanje
niske temperature i određene vlažnosti,
2) priručna skladišta jesu skladišta u kojima se čuva roba za
potrošnju u jednom danu,
3) regalno skladište jest skladište u kojemu se roba čuva na
policama visine do 12 m,
4) silos je skladište okrugloga ili višekutnoga horizontalnog
presjeka koje služi za čuvanje praškastih ili zrnatih tvari,
5) visokoregalno skladište jest skladište u kojemu se roba čuva
na policama visine iznad 12 m,
Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

4


Slide 5

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Član 4.
Prema veličini, skladišta se dijele:
1) na mala skladišta, površine do 1000 m2,
2) na skladišta srednje veličine, površine od 1001 m2 do 3000
m2, i regalna skladišta, površine do 3000 m2,
3) na velika skladišta, površine iznad 3000 m2, i sva
visokoregalna skladišta

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

5


Slide 6

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 5.
Skladišta moraju imati prilaz za vatrogasna vozila, i to:
1) mala skladišta - najmanje s jedne strane,
2) skladišta srednje veličine - najmanje s dvije strane,
3) velika skladišta i hladnjače - najmanje s tri strane,
4) silos (uključujući prijamno-otpremna mjesta uz silos i ostale pomoćne
prostorije koje su izravno uključene u proces rada silosa) - sa sve četri
strane.

2

1

3

1 – mala skladišta<1000 m2

4

2 – srednja i regalna skladišta
1000-3000 m2
3 – velika skladišta i hladnjače
>3000 m2
4 – silos

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

6


Slide 7

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 6.
Put za evakuaciju iz skladišta prema sigurnom prostoru mora biti
neprekidan, ravan, sa što manje zavoja, uvijek slobodan i nezakrčen.
Smjer prema izlazu za evakuaciju označuje se na podu žutom strelicom.
Put za evakuaciju mora biti širok najmanje 0,8 m i ograničen
svijetlozelenim tracima širine 10 cm.

PUT ZA EVAKUACIJU

10 cm

10 cm

min 0.8m
Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

7


Slide 8

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 7.
Vrata ne putu za evakuaciju moraju biti široka najmanje 0,8 m, moraju biti
zaokretna, tako da se otvaraju u smjeru izlaženja, i ne smiju imati prag.
Ako su vrata na putu za evakuaciju klizna ili zaokretna i šira od 1,25 m,
na njima se moraju napraviti zaokretna vrata koja udovoljavaju
zahtjevima iz stava 1. ovog člana.

min 0.8 m
● Otvaranje u smijeru izlaženja
● zaokretna
● bez praga

1.25 m i
više
● Ako su vrata klizna i veća od
1,25 m treba ugraditi zaokretna

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

8


Slide 9

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 8.
Skladišta s požarnim opterećenjem višim od 1 000 MJ/m2 moraju imati
najmanje dva izlaza za evakuaciju, postavljena tako da se prostorija
skladišta može sigurno napustiti, bez obzira na to s koje je strane
započeo požar.
AKO JE Q > 1000 MJ/m2
MIN. 2 IZLAZA

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

9


Slide 10

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 9.

Stube namijenjene za evakuaciju moraju biti široke najmanje 0,8 m i
izgrađene od negoriva materijala, otpornog prema požaru najmanje 0,5 h.

0.80

0.80

STUBE MIN. F30

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

10


Slide 11

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 10.
U svakoj od podrumskih ili suterenskih prostorija u skladištu se moraju
izgraditi po jedne stube na dvije različite strane, koje vode do razine tla.

SKLADIŠTE U PODRUMU
min 2 stube do razine tla
Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

11


Slide 12

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 13.
Stupanj otpornosti konstrukcijskih elemenata skladišta prema požaru dan
je u tablici 1.
Tablica 1
Mala skladišta

Skladišta srednje
veličine

Velika skladišta

Požarno opterećenje
nisko srednje visoko nisko srednje visoko nisko srednje visoko
Stupanj
otpornosti
prema
požaru,

II.

II.

III.

II.

III.

IV.

III.

IV.

V.

prema normi
HRN
U.J1.240

AKO IMA ŠPRINKLER

1 STUPANJ MANJE

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

12


Slide 13

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
STUPANJ OTPORNOSTI HRN U.J1.240
GRAĐEVINSKE
KONSTRUKCIJE

POLOŽAJ

STUPANJ OTPORNOSTI PREMA
HRN
I

II

III

IV

V

BEZ

MALA

SREDNJA

VEĆA

VELIKA

NOSIVI ZID

-

30

60

120

180

STUP

-

30

60

120

180

GREDA

-

30

60

120

180

-

15

30

60

120

-

15

30

45

60

-

15

15

15

30

15

30

60

120

180

60

60

90

120

180

30

30

60

90

120

30

30

60

60

90

STROP
KROV

U
POŽARNOM
SEKTORU

NENOSIVI ZID
PREGRADNI I FASADNI
EVAKUACIJSKI PUT
ZID
STROP
OTVORI

NA GRANICI
POŽARNOG
SEKTORA

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

13


Slide 14

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Član 15.
Požarni zid mora nadvisivati krov skladišnog objekta najmanje 50 cm, a
ako je krov od goriva materijala, na obje strane, po 160 cm od zida,
ugrađuje se i dio krova od negoriva materijala.
Ako požarni zid čvrsto prianja uz donju stranu krovne konstrukcije koja je
otporna prema požaru najmanje 2 h, taj zid ne mora nadvisiti krov
skladišta.

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

14


Slide 15

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
POŽARNI ZID
50 cm

NEGORIVI
DIO

1.6 m

AKO JE KROV
GORIV

1.6 m

ILI
ILI

F 120

F 120

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

15


Slide 16

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 16.

0,5

Vrata u požarnom zidu moraju biti jednake otpornosti prema požaru kao i
zid u kojem se nalaze, moraju se zatvarati automatski i mora postojati
mogućnost za njihovo ručno zatvaranje. Površina tih vrata ne smije
premašiti 25% površine zida

ZID

F 90 ili F120 ili F180

VRATA
T 90 ili T120 ili T180

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

16


Slide 17

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 17.
Zidovi stubišta i otvora za dizala koja služe za prijevoz robe i osoba
moraju biti otporni prema požaru:
1) najmanje 1 h u skladištima s požarnim opterećenjem nižim od 1 300
MJ/m2,
2) najmanje 1,5 h u skladištima s požarnim opterećenjem višim od 1 300
MJ/m2.
U slučajevima što su navedeni u odredbama pod 1) i 2) ovog člana vrata
na dizalima moraju biti otporna prema požaru najmanje 0,5 h.
ZID F60 za Q do 1300 MJ/m2

T30 T30

ZID F90 za Q > 1300 MJ/m2
Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

17


Slide 18

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 19.
Najveće dopuštene površine požarnih sektora u zatvorenim skladištima
dane su u tablici 2, pri čemu svaki požarni sektor mora imati najmanje
jedan vanjski zid na kojemu je ulaz u skladište.
BEZ INSTRUMENATA ZA
AUTOMATSKO
OTKRIVANJE POŽARA

S INSTRUMENTIMA ZA
AUTOMATSKO
OTKRIVANJE POŽARA

ZAPALJIVE
PRAŠKASTE
TVARI

< 400m2

< 800m2

< 2000m2

< 3000m2

< 3000m2

< 450m2

ČVRSTE
KOMPAKTNE
ZAPALJIVE TVARI
PALIŠTA

< 300°C
ČVRSTE
KOMPAKTNE
ZAPALJIVE TVARI
PALIŠTA

S UREĐAJIMA ZA
AUTOMATSKO
OTKRIVANJE I
GAŠENJE

NEOGRANIČENO

VRSTA
MATERIJALA

> 300°C
Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

18


Slide 19

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
…Kod skladišta koja imaju više katova nije dopušteno spajati prostorije s
dva kata ili više katova u jedan požarni sektor.
Visokoregalna skladišta, bez obzira na veličinu, čine jedan požarni
sektor.
KATNA SKLADIŠTA
Svaki kat
sektor
PS 3
PS 2
PS 1

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

19


Slide 20

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
OPASNOST OD STVARANJA EKSPLOZIVNE SMJESE
Član 20.
U skladištima u kojima postoji opasnost od stvaranja ekspozivnih smjesa
moraju se poduzeti ove mjere:
1) električni uređaji i oprema te manipulativna i transportna
sredstva moraju biti konstrukcijski izvedena u protuekspozijskoj zaštiti;
2) manipulativna i transportna sredstva što se pogone motorima
s unutarnjim izgaranjem moraju imati hvatalo iskri na ispušnoj cijevi;
3) podovi moraju biti od negoriva materijala koji ne iskri i moraju
provoditi statički elektricitet;
4) vrata, poklopci i prozori koji se otvaraju moraju biti od
negoriva materijala koji ne iskri, a ako su metalni - moraju biti uzemljeni;
5) kućišta za žarulje moraju biti od negoriva materijala i moraju
biti postavljena tako da se onemogući razbijanje žarulja pri radu
mehanizacija;
Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

20


Slide 21

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
6) skladišta se moraju prirodno provjetravati, a gdje to nije
dopušteno - mora se osigurati i umjetno provjetravanje. Površina otvora
za prirodno provjetravanje ili umjetno provjetravanje skladišne prostorije
mora biti tolika da se ne može dostići vrijednost 10% donje granice
eksplozivnosti bilo koje prisutne zapaljive komponente;
7) na mjestima stvaranja eksplozivnih smjesa, osim općeg
provjetravanja, moraju se ugraditi uređaji za lokalno odsisavanje;
8) unutarnje površine skladišta na kojima bi se mogla skupljati
zapaljiva prašina moraju biti glatke i bez teško pristupačnih mjesta.
Član 21.
Zapaljiva prašina iz skladišta ne smije se ispuhavati pomoću stlačenog
zraka.

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

21


Slide 22

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Član 22.
Na mjestima prolaza kroz granične konstrukcije elemente požarnog
sektora otvori za prolaz električnih kabela moraju se obložiti negorivim
materijalom jednake otpornosti prema požaru kao i granični
konstrukcijski elementi, i ti otvori moraju biti zabrtvljeni negorivim
materijalom.

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

22


Slide 23

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Član 23.
U skladišnim prostorijama mora postojati glavna sklopka koja omogućuje
isključivanje električne struje u cijelom skladištu, a u svakoj skladišnoj
prostoriji mora postojati glavna sklopka za isključivanje električne struje
u toj prostoriji, bez obzira na broj sektorskih sklopki.
Sklopke iz stava 1. ovog člana moraju se postaviti na mjesta koja su lako
pristupačna u slučaju požara.
U visokoregalnim, skladištima, velikim skladištima i skladištima srednje
veličine te u silosima i hladnjačama mora postojati sklopka kojom se
može isključiti električna struja u cijelom skladištu, a u svakoj skladišnoj
prostoriji mora postojati glavna sklopka za isključivanje električne struje
u toj prostoriji.

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

23


Slide 24

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 24.
Skladišta moraju imati svjetlo za nuždu koje se automatski uključuje kad
nestane električne struje i koje osigurava rasvjetu u slučaju požara u
trajanju najmanje 1 h.
Član 25.
Skladišta se mogu grijati električnim radijatorima ili sistemom centralnog
grijanja, s toplom vodom ili parom, uz uvjet da je kotlovnica izvan
skladišta i izvan opasne zone te da dimnjaci imaju uređaje za
sprečavanje ispuštanja iskri.
Grijaća tijela u skladištu opasnih tvari ne smiju dostići temperaturu 10 oC
nižu od temperature samopaljenja tvari koja ima najnižu temperaturu
samopaljenja.

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

24


Slide 25

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Član 26.
Mala skladišta negorivih tvari u negorivoj ambalaži čije požarno
opterećenje ne premašuje 300 MJ/m2 mogu se grijati i električnim
pećima i pećima na kruta, tekuća plinovita goriva. Peći moraju biti
smještene u pregrade od negoriva materijala, moraju biti osigurane od
ispadanja žara ili izlijevanja tekućega goriva, a njihova postolja moraju
biti od vatrostalnog materijala.

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

25


Slide 26

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Član 27.
Udaljenost skladišne robe od električnih sklopki i hidranata mora biti
tolika da im se može nesmetano pristupiti, a od žaruljnih mjesta i grijaćih
tijela koja nemaju štitnik od zračenja topline, udaljenost uskladištene
robe ne smije biti manja od 0,5 m.
Član 28.
Visokoregalna skladišta u kojima se skladišti goriva roba upakirana u
gorivo ili negorivu ambalažu osiguravaju se stabilnim instalacijama za
automatsko gašenje požara.

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

26


Slide 27

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Član 29.
Skladišta moraju biti zaštićena gromobranskim instalacijama.
Član 30.
Ako se skladišta tvari koje mogu stvoriti eksplozivne smjese, u posebno
izgrađenim objektima, sastoje od više prostorija, svaka od tih prostorija
mora imati zaseban eksplozijski odušnik.

Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

27


Slide 28

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Član 31.
Skladišta u objektu koji služi i za druge namjene moraju imati najmanje
jedan vanjski zid na kojemu je ulaz u skladište.
Skladišta iz stava 1. ovog člana moraju biti odvojena od ostalih prostorija
požarnim zidom.
Član 32.
Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o
tehničkim normativima za skladišta zapaljivih i opasnih tvari (“Službeni
list”, br. 14/80 i 9/81).
Član 33.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom listu”.
Nacionalna udruga za zaštitu od požara, Hrvatska, Zagreb, Selska c. 217 // 099/650-6000, 01/30-10-511, fax 01/ 30-15-684
e-mail: [email protected] // MBS 2141183

28