Internetowe zagro*enia dla dzieci

Download Report

Transcript Internetowe zagro*enia dla dzieci

Internetowe zagrożenia dla
dzieci
RODZAJE ZAGROŻEŃ:
1. Niechciane i nieodpowiednie treści, w formie
reklam czy spamów. Bardzo często są to treści
prezentujące:
• przemoc,
• pornografię;
• treści promujące narkotyki oraz inne używki –
najczęściej w formie reklam wyświetlanych nie
zależnie od pory dnia
• treści zawierające elementy psychomanipulacji
2. Nękanie w Internecie (cyberprzemoc, mobing
elektroniczny, prześladowanie internetowe
Podstawowe formy zjawiska to:
- przemoc werbalna w sieci (wulgarne wyzywanie,
poniżanie, ośmieszanie, straszenie, nękanie, szantaż)
- rejestrowanie oraz publikowanie filmów i zdjęć wbrew
woli danej osoby
-podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli
W odróżnieniu od „tradycyjnej” formy przemocy
zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje:
• wysoki poziom anonimowości sprawcy
• szybkość rozpowszechnianych materiałów kierowanych
przeciwko ofierze;
• powszechna dostępność sieci;
• kompromitujące informacje, zdjęcia czy filmy potrafią
roznieść się w Internecie w błyskawicznym tempie, a
ich usuniecie często jest praktycznie niemożliwe;
• stałe narażenie ofiary nękania na atak, niezależnie od
miejsca czy pory dnia i nocy;
• stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu
zachowań
3. Zagrożenia związane ze spotkaniami z
osobami poznanymi w Sieci.
• Choć większość przypadków cybernękania
zaczyna się i kończy w sieci, to jednak niektóre
przenoszą się do realnego świata. Wtedy rzecz
staje się bardzo niebezpieczna. Zjawisko
uwodzenia dzieci przez osoby dorosłe za
pomocą internetu określane jest w
anglojęzycznej literaturze przedmiotu
terminem grooming
4.WIRTUALNE DRUGIE ŻYCIE
secondo life
• W nowym wymiarze człowiek może
zaprojektować siebie od nowa jak tylko
przyjdzie mu na to ochota. Świat, w którym
nie ma chorób, głodu, wojen wszyscy
wyglądają jak modele i modelki, świat, w
którym można uprawiać sex, zarabiać
prawdziwe pieniądze, brać ślub czy posiadać
wyspę tylko dla siebie.
5.Agresja
• Źródłem oraz przykładem agresji w Internecie są przede
wszystkim ogólno dostępne gry, przepełnione ogromną
ilością rozlewu krwi oraz przemocy. Rozwój najnowszych
technologii tworzących świat wirtualny pozwala na
wytwarzanie coraz bardziej interesujących interaktywnych
gier komputerowych, których stosowanie bez kontroli i w
nadmiarze, a także niedozwolonych do pewnego wieku
powoduje nieodwracalne zmiany w rozwoju osobowości
dzieci
• Kolejnym przykładem rozprzestrzeniania agresji w
Internecie są filmy do których każdy z nas, w tym również
dziecko ma bardzo łatwy dostęp.
6. Uzależnienie
a)
b)
c)
d)
e)
Socjomania internetowa – jest to uzależnienie od internetowych kontaktów
społecznych. Osoba nawiązuje nowe kontakty tylko i wyłącznie poprzez sieć, ma
zachwiane relacje człowiek-człowiek w kontaktach poza siecią. Ludzie tacy
potrafią godzinami „rozmawiać" z innymi użytkownikami Internetu, lecz mają
trudności przy kontaktach osobistych
Uzależnienie od sieci – polega na pobycie w internecie. Jest ono bardzo podobne
do uzależnienia od komputera, lecz polega na byciu w sieci. W Polsce jest
głównie spotykane u osób ze stałym łączem
Uzależnienie od gier (zaczyna się już w dzieciństwie); często występuje wówczas,
gdy zapracowani rodzice są wręcz zadowoleni, że dziecko ma jakąś rozrywkę i nie
popada w „złe" towarzystwo
Uzależnienie od komputera – osoba chora nie musi w tym wypadku "być" w
sieci, wystarczy, iż spędza czas przy komputerze. Nie jest dla niej ważne to, co
robi, czy pisze ważną pracę, czy gra w pasjansa. Liczy się tylko to, że komputer
jest włączony, a ona spędza przy nim czas.
Erotomania internetowa – polega głównie na oglądaniu filmów i zdjęć z
materiałami pornograficznymi lub pogawędkach na chatach o tematyce
seksualnej.
Skutki psychologiczne i społeczne uzależnienia
od komputera i Internetu są bardzo poważne.
Do najważniejszych należy zaliczyć:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zanik więzi rodzinnych i możliwości oddziaływań wychowawczych ze strony rodziców;
utratę przyjaciół - cały przekaz emocjonalny skupia się na znajomych i przyjaciołach z sieci;
fobię społeczną, która wyraża się unikaniem kontaktów osobistych z innymi ludźmi
depresje powodowane brakiem kontaktu z siecią;
utratę dotychczasowych zainteresowań;
zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu jednostki - z osobą uzależnioną można
porozmawiać tylko o tym, co się dzieje w sieci
rozregulowanie, a wręcz przestawienie cyklu okołodobowego, głównie zaś rytmu sen –
aktywność. Główna aktywność takiego internauty ma miejsce w godzinach nocnych. Osoby
takie przez zmianę cyklu okołodobowego zaniedbują pracę i życie rodzinne.
ograniczenie, a nawet rezygnacja z ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu;
zaniedbywanie obowiązków szkolnych i domowych;
problemy ze wzrokiem; jest to spowodowane promieniowaniem, które emituje monitor;
zespół kanału nadgarstkowego czasami zwanego „ciasnym nadgarstkiem", występuje przy
długotrwałym, nieumiejętnym korzystaniu z klawiatury komputerowej
naprężenia mięśni pleców i karku, skrzywienie kręgosłupa;
Jak pomóc swojemu dziecku?
• kontrola, sprawdzanie historii przeglądanych
stron,
• zaproponowanie innej formy spędzenia
wolnego czasu,
• towarzyszenie dziecku podczas korzystania z
Internetu, oglądania filmów, gier
komputerowych,
• rozmowa z dzieckiem,
• wspólne wykonywanie czynności domowych
Gdzie szukać wsparcia?
• W razie jakichkolwiek wątpliwości dorośli i dzieci mogą skorzystać z
pomocy:
e-mail: [email protected]
bezpłatny telefon: 800 100 100
strony:
• www.helpline.org.pl ma na celu pomoc dzieciom i młodzieży w
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie
• www.dyzurnet.pl anonimowo przyjmuje zgłoszenia o nielegalnych
treściach w Internecie.
• www.dbi.pl serwis poświecony obchodom Dnia Bezpiecznego
Internetu, którego ideą jest propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego korzystania dzieci i młodzieży z Internetu
• Z kolei szkodliwe lub niezgodne z prawem treści w
Internecie można zgłaszać:
e-mail: [email protected]
telefon: 801 615 005
formularz elektronicznyna stronie
www.dyzurnet.pl
Pomocne programy:
Alladyn- jest to przeglądarka internetowa przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym.
•
•
Program Alladyn zawiera wbudowaną bazę kilkuset stron internetowych bezpiecznych dla dziecka.
Posiada podręczną bazę stron bezpiecznych, typowo dziecięcych, podzieloną tematycznie kategorie:
- ulubione,
- gry i zabawy,
- serwisy i portale,
- nauka, oraz różne.
•
Ponieważ nie wszystkie dzieci w tym wieku dobrze radzą sobie z czytaniem, tworzone są ikonki z
miniaturką strony. Dziecko, nie umiejące jeszcze czytać, bez większych problemów może się w
Internecie poruszać. Wystarczy kliknąć na ikonkę a wybrana strona otworzy się.
•
Alladyn ogranicza otwieranie obcych linków, odnośników do obcych stron i reklam
•
Ograniczenie czasu korzystania z Internetu. Domyślnie, po instalacji, opcja ograniczenia czasu
dostępu do Internetu jest wyłączona. Opiekun dziecka może tą opcję włączyć. Domyślnie dzienny
czas dostępu wynosi 60 minut od poniedziałku do piątku i po 120 minut w soboty i niedziele. Czasy
dostępu można również zmienić. Dziecko może wykorzystać przysługujący mu limit dzienny "na
raty".
• Beniamin- to program umożliwiający nadzór rodzinny w zakresie dostępu do
•
•
•
•
•
•
•
różnych usług związanych z Internetem.
Przede wszystkim rodzic może na różne sposoby blokować dostęp do stron WWW.
Można zablokować dostęp do stron o tematyce erotycznej i pornograficznej,
można definiować własne kryteria blokowania (eliminacja stron zawierających
określone słowa),
program umożliwia również definiowanie białych i czarnych list - czyli list stron,
które pociecha może oglądać oraz stron, których dziecko nie uruchomi.
Program zawiera również szereg innych możliwości, które mogą zapewnić
bezpieczne korzystanie z Internetu naszemu dziecku.
Istnieje możliwość osobnych konfiguracji dla różnych użytkowników w Windows.
Program umożliwia prześledzenie adresów stron uruchamianych przez dziecko
podczas nieobecności użytkownika programu.
Program pozwala na ścisłe zdefiniowanie czasu w jakim "nadzorowany" może z
Internetu korzystać (określone godziny lub maksymalny czas).
Bardzo cenną funkcjonalnością programu jest możliwość blokowania pobierania
plików.
• Kurupira WebFilter to rozbudowane i całkowicie bezpłatne narzędzie do ochrony
•
•
•
•
•
•
•
rodzicielskiej.
Aplikacja umożliwia między innymi blokowanie niebezpiecznych treści dostępnych na stronach
internetowych
kontroluje czas spędzonego dziecka przed komputerem.
Program pozwala również na zarządzanie aplikacjami w systemie Windows. Możemy za pomocą tej
aplikacji blokować dostęp do niektórych programów zainstalowanych na komputerze.
Wśród dostępnych narzędzi, znajdziemy inteligentny filtr, który blokuje dostęp do niebezpiecznych
stron internetowych, a także specjalną usługę do prowadzenia bazy zawierającą białą i czarną listę
witryn.
Możemy kontrolować też czas spędzany przez dziecko przed komputerem. Można w taki sposób
ustawić program, że tylko w wyznaczonych godzinach użytkownik będzie miał pełny dostęp do
komputera.
Nie zabrakło w nim specjalnych opcji do zarządzania i nadzorowania komunikatorów internetowych
oraz serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter).
Aplikacja jest prosta w obsłudze i po uruchomieniu znajduje się w formie ikony w zasobniku
systemowym.
Strony godne polecenia:
• www.sieciaki.pl – strona przeznaczona dla
dzieci, uczy korzystać z Internetu,wskazuje na
niebezpieczeństwa grożące w sieci
• znajdują się na niej :
- gry i zabawy dla dzieci
- liczne konkursy
- zasady tzw. NETYKIETY
• www.necio.pl - strona ułatwia dzieciom
zapoznanie się z elementami komputera,
zawiera liczne gry i zabawy edukacyjne,
porady dla rodziców oraz nauczycieli