Andengradsfunktioner

Download Report

Transcript Andengradsfunktioner

Andengradsfunktioner
Sidsel & Terese
PowerPoint til eksamen
Andengradsfunktioner
•
•
•
•
•
Forskrift
Betydning af parametrene
Toppunkt
Nulpunktsformel
Brug i hverdagen
Forskrift og betydning
• Forskrift:
f(x) = ax2 + bx + c
• Betydning af parametrene:
a – konveks eller konkav?
Smal eller bred?
Hvordan aflæser man dette vha. a?
b – toppunkt og placering
c – skæringspunkt på y-aksen
• d – antal nulpunkter
Toppunkt
Estimering af
−𝑏
x:
2𝑎
−𝑏
2𝑎
Estimering af y: f( )
Eksempel: f(x) = 𝑥 2 + 4𝑥 − 2
Nulpunktsformel
• Bevis for nulpunktsformlen
• Fastlæggelse af nulpunkter (eksempel)
Brug i hverdagen
• Virksomheder:
- Pris
- Afsætning
- Omsætning
• Falder eller stiger afsætning ved ændring i pris