6. Virksomhedens indtægter

download report

Transcript 6. Virksomhedens indtægter

6. Virksomhedens indtægter

• Indtægter og indbetalinger - Indtægter: • Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden sælger og leverer en vare til en kunde.

- Indbetalinger: • Opstår på det tidspunkt, hvor en kunde betaler for de leverede varer.

6. Virksomhedens indtægter

• Indtægter og indbetalinger - Eksempel:

6. Virksomhedens indtægter

• Efterspørgsel - Efterspørgsel • Den mængde af en vare, der i løbet af en periode kan sælges inden for et markedsområde.

- Efterspørgselsdeterminanter: • De faktorer der påvirker efterspørgslen efter varen.

6. Virksomhedens indtægter

• Efterspørgsel - De væsentligste efterspørgselsdeterminanter omfatter følgende: • Varens pris og prisen på andre varer • Varens kvalitet og kvaliteten på andre varer • Personligt salgsarbejde for varen og for andre varer • Reklameindsats for varen og for andre varer • Købernes indtægter • Den almindelige samfundsøkonomiske tilstand • Internationale kriser, krige samt politisk og social uro • Moden • Vejret

6. Virksomhedens indtægter

• Efterspørgsel - Substituerende varer: • Varer som kan dække samme behov hos køberne, idet varerne kan erstatte hinanden i forbruget.

- Komplementære varer: • Varer der tilsammen dækker et bestemt behov hos køberne, idet varerne supplerer hinanden i forbruget.

6. Virksomhedens indtægter

• Afsætning - Afsætning: • Den mængde af varen, som en bestemt virksomhed kan sælge i løbet af en bestemt periode.

6. Virksomhedens indtægter

• Afsætning - Handlingsparametre: • De faktorer der påvirker afsætningen af virksomhedens varer, og som virksomheden selv har indflydelse på.

6. Virksomhedens indtægter

• Afsætning - Handlingsparametre (De 4 P’er):

6. Virksomhedens indtægter

• Afsætning - Product • Emballage • Navn • Mærke • Design • Service • Sortiment

6. Virksomhedens indtægter

• Afsætning - Price • Elastisk afsætning er, når afsætningen ændres relativt mere end det prisen ændres • Uelastisk afsætning er, når afsætningen ændres relativt mindre end det prisen ændres • Neutralelastisk afsætning er, når afsætningen ændres relativt det samme som det prisen ændres

6. Virksomhedens indtægter

• Afsætning - Place • Distributionssystem • Beliggenhed

6. Virksomhedens indtægter

• Afsætning - Promotion • Reklame er en betalt form for upersonlig psykologisk påvirkning af en gruppe med det formål at påvirke dem i en bestemt retning - Personligt salgsarbejde - Sales Promotion - Public Relations