Produktet - itrojka.dk

download report

Transcript Produktet - itrojka.dk

Kap 24
Anvendt markedsføring
Kapitel 24
Kap 24
Markedsføringsplan
Kap 24
Fastlæggelse af målgruppe
• Vurder størrelsen af målgruppen – hvor meget kan du
sælge?
• Har målgruppen brug for dit produkt?
• Kan du imødekomme målgruppens krav?
• Vurder konkurrencen – er der f.eks. hård konkurrence
på markedet?
• Hvordan er fremtidsmuligheder hos målgruppen?
Kap 24
Mål for markedsføringsplanen
Markedsføringsplanens mål skal være:
• Realistiske
• Konkrete
• Tidsbestemte
• Klart formulerede
Kap 24
Budgetlægning
Der skal være penge til:
• Produktudvikling
• Øget indsats for at opnå en effektiv distribution
• Reklamebureauets arbejde
• Reklamematerialer
• Personligt salg overfor detailhandelen
Kap 24
De 4 P’er
•
Produktet skal
tilpasses
•
Prisen
fastlægges
•
Hvilken Promotion skal anvendes
•
Sikre en hensigtsmæssig
Distribution
(Place)
Kap 24
Produkt, pris og distribution
• Produktet skal udvikles. Sortimentet skal indeholde
de varer, der er efter-spørgsel efter.
• Prisen skal kalkuleres, så produktet kan konkurrere
med konkurrenternes produkter.
• Distribution skal sikre den bedst udbringning og
placering af produktet.
Kap 24
Promotion
• Trykte medier
• Out-door
• Sales Promotion og PR
• On-line
Kap 24
Tidsplan
Kap 24
Formulering af budskab
Budskabet skal kommunikere produktets image ved at
fokusere på indholdet af de første 3 P’er:
• Produkt
• Pris
• Distribution (Place)
Kap 24
Opfølgning og kontrol
• Var planen en
succes?
• Der skal følges
op på salgstal og
statistikker.
Salgsstatistik for et produkt
Budgetteret salg
Solgte
stk.
Afvigelse
1. Kvartal
2009
500
380
- 120
2. Kvartal
2009
900
820
- 80
3. Kvartal
2009
1100
1070
- 30
4. Kvartal
2009
1200
1220
+ 20
Kap 24
Markedsføring overfor detailhandelen
• Relationsmarkedsføring.
Ved relationsmarkedsføring forstår man, at detailhandelens
køb af produkter er indledning til et langvarigt samarbejde mellem forretningen og producenten.