Dias nummer 1 - Besøg itrojka.dk

download report

Transcript Dias nummer 1 - Besøg itrojka.dk

Kap 8
Udviklingen i salgs- og
servicesektoren
Kapitel 8
Kap 8
Handelsvirksomheder og servicevirksomheder
En handelsvirksomhed er en virksomhed, der videresælger
producenternes varer til andre virksomheder eller forbrugerne.
Handelsvirksomheder kan opdeles i to grupper:
• Engroshandelsvirksomheder
• Detailhandelsvirksomheder
Kap 8
Distributionskæden
• Varens vej fra producent til forbruger kaldes for
distributionskæden.
Kap 8
Engroshandel
Grossistens ydelser til detailhandlere:
• Sammensætning af et sortiment, der er rettet mod en
bestemt gruppe detailhandlere.
• Markedsføring af dette sortiment mod detailhandelen.
• Fysisk distribution til en bestemt gruppe
detailhandlere.
• Lagerføring.
• Kreditgivning over for detailhandelen.
Kap 8
Engroshandel
Kap 8
Detailhandel
Detailhandelens ydelser:
• Sammensætning af et sortiment, der er rettet mod en
bestemt gruppe brugere.
• Sikre at der er lagre af de nødvendige varer.
• Fysisk distribution til slutbruger.
• Gennemføre reklameindsats i form af reklameaviser,
annoncer og butiksaktiviteter.
• Finansiere varerne indtil slutbrugerne køber dem.
• Behandle reklamationer.
Kap 8
Servicevirksomhed
Kap 8
Udviklingen i engroshandel
• De mange detailhandelskæder, der er kommet
til i de seneste 15-20 år, har opbygget deres egne
grossistvirksomheder.
• Et stigende antal producenter mener, at de med
fordel kan levere direkte til butikkerne, og derfor
ønsker at ”springe grossisten over”.
Kap 8
Udviklingen i detailhandelen
• Nye kæder
• Brancheglidning i detailhandelen
• Nye butikstyper
Kap 8
Udviklingen i servicevirksomheder
• Vækst i forbrugernes behov og ønsker for
serviceprodukter
• Mange nye jobs inden for servicesektoren (eks. IT)
• Effektivisering af produktionen (eks. Home banking)
Kap 8
Udviklingen i oplevelsesindustrien