Kapitel 4 kulturmøde og menneskerettigheder - DIO-Skive-2013

download report

Transcript Kapitel 4 kulturmøde og menneskerettigheder - DIO-Skive-2013

Kim, Kasper, Lukas, Christian, Ahmad og Nicolai

 Globalisering  Resume af kapitel 4  Gert Hofstedes kulturanalyse  Relevante DIO emner  Bud på problemformuleringer

 Kulturmøde & menneskerettigheder  Gør globaliseringen os mere ens?

 Østen mod Vesten  Nationalisme  samler landet  ”Chauvinisme”  Stereotyper og fordomme.

 ”Etnocentrisme”  Kultur som magtmiddel (Disney)  Monopol, Global underholdning  Er det magt?

 Huntington 7-8 civilisationer  Vestlige, russiske, kinesiske, islamiske m.m.

 Bredeste form for kulturel identitet  2. generations indvandrer  Indvandrer-kultur.

 Ytringsfrihed, religionsfrihed m.m.

 FN 2006  menneskerettighedsrådet.

 Overtrædelse af menneskerettigheder.

 Israel.

 Er man bundet af menneskerettigheder?

 USA  Internationale straffedomstol.

 Vaner og værdier  Undersøgelse af 64 nationale kulturer  4 forskellige skaler:  Stor eller lille magtdistance  Individualisme/kollektivisme  Maskuline/feminine værdier  Usikkerhed/tryghed

 Nationalisme  Stereotyper og fordomme  Kulturanalyse af et land  Islams syn på Vesten  Kultur som magtmiddel (Amerikanisering)  Forskelle på menneskerettigheder i Islam og Vesten  Kulturbarrierer  Eksport

 Redegør for Amerikaniseringens udvikling  Analyser Amerikaniseringen i Europa  Vurder Amerikaniseringens fremtid

 Redegøre for den kinesiske kultur ved hjælp af løgdiagrammet  Analyser Kina med de fire dimensioner og sammenlign med et u-land  Vurder Kinas evne til at handle med andre lande