Kommuneplanens arealdel 2015 - 2016

download report

Transcript Kommuneplanens arealdel 2015 - 2016

Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026 Sarpsborg kommune

Åpent møte «Opstad vest» 02.12.2014

Arealplanlegger Hege Hornnæs

Hva er en kommuneplanens arealdel?

■ Verktøy for å realisere kommunens mål ■ Overordnet arealplan – kart og bestemmelser

BRUK VERN

■ Eies av alle – medvirkning www.sarpsborg.com/arealplan

Eidet Kalnes sykehus

Utkast til kommuneplanens arealdel 2015 - 2026

Hasle Kalnes vgs Sarpsborg marka Tunevannet Vister Grålum Opstadfeltet Tunejordet Langemyr Glengshølen Sentrum Hafslundsøy Kampenes Greåker vgs Alvim Borregård Hafslund Borgen Greåker Isesjø Bede/Navestad Sandbakken

Trafikkavvikling Sarpsborg vest

■ Ikke forsvarlig å overføre mer trafikk på dagens veisystem i Sarpsborg vest (nord for fv 109, vest for Grålum) enn hva gjeldende arealplaner legger opp til.

■ Trafikkmodeller viser liten ny gjennomgangstrafikk p.g.a sykehuset.

Trafikkavvikling Sarpsborg vest PØ 1 - sak 126/14

■ Ikke noe alternativ å utvide Moaveien ■ Ikke noe alternativ å utvide Opstadveien ■ Trasé for ny fv 114 gjennom Greåkerdalen videreføres på plankartet ■ Realisering av boligområdene Vister/ Skredderberget og Opstadfjellet ligger langt frem 1 PØ - Plan og økonomiutvalget, formannskapet i Sarpsborg kommune

Takk for meg!